Llety'r Buarth

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • Mwynhewch y gorau o ddau fyd yn y bwthyn gwyliau 5 seren hwn ger Aberystwyth. Cyfleus ar gyfer yr arfordir a mynyddoedd y Cambrian ac yn berffaith i deuluoedd.

You can book this property from:

 • £640 per week
 • £91 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch y gorau o ddau fyd yn y bwthyn gwyliau 5 seren hwn, sy’n gyfleus ar gyfer yr Arfordir a Mynyddoedd y Cambrian. Wedi ei leoli mewn dyffryn hardd a heddychlon gyda golygfeydd gwefreiddiol o fryniau tonnog - 1 filltir o bentref Tal-y-bont gyda tafarn, siop, ardal chwarae i blant ayb. Taith fer i’r gorllewin ac fe ddewch at draethau hardd y Borth ac Ynys Las, gyda thref arfordirol boblogaidd Aberystwyth 8 milltir i’r de a thref hanesyddol Machynlleth 11 milltir i’r gogledd.

Llawr Gwaelod

Ystafell fwyta a chegin. Steil gwledig gyda dodrefn derw. Bwrdd bwyta a 6 chadair, teledu a radio, oergell/rhewgell, popty trydan a golchwr llestri gyda llawr llechfaen.

Iwtiliti gyda mynediad i batio mawr yn y cefn. Peiriant golchi dillad a sychwr.

Ystafell ymolchi gyda chawod uwchben y bath.

Lolfa gyda llawr derw, swît 3 rhan gyda lle i 6 eistedd, teledu Freeview a DVD, bwrdd coffi, bwrdd coffi, tân nwy (effaith stôf llosgi coed) a drysau gwydr yn agor i batio arall gyda bwrdd a 6 o gadeiriau.

Llawr Cyntaf

Mae gan y bwthyn 5 seren hwn 2 ystafell wely fawr gyda lloriau derw. Mae gany ddwy en-suite yn cynnwys cawodydd a llechi ar lawr, cyfuniad o wlâu 'king' a sengl, bwrdd gwisgo, cwpwrdd dillad, droriau ger y gwelyau ac otoman. Mae teledu yn y ddwy ystafell a gellir gweld cip o’r môr o ffenestr yr ystafell wely isaf.

Gardd

Gardd fawr amgaeedig gyda dodrefn gardd a lein ddillad. Lawnt gyda lôn a pharcio o fewn y gatiau blaen.  Twba poeth - atyniad newydd ar gyfer 2021.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwlau a thywelion yn cael eu darparu
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Cot teithio, cadair uchel a giât grisiau ar gael. Dewch a'ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot
 • Platiau a phowleni plastig i blant yn cael eu darparu.
 • Yn fodlon derbyn 1 ci
 • Wi-fi ar gael
 • Twba poeth
 • Dim ysmygu
 • Parcio preifat.
 • Tân nwy yn y lolfa a gwresogyddion storio.
 • Gwyliau teulu moethus a gwyliau byr ar gael yn y bwthyn hwn - dewch o hyd i fwy o wybodaeth o dan 'Prisiau'

 

Location

Up a private lane, this 5 star cottage is one of two adjoining south facing cottages in a beautiful rural valley with excellent views of rolling hills. Only 1 mile from Tal-y-bont village with Pubs, Shop, Garage and children’s play area. Enjoy this attractive valley which is convenient to both the Seaside and the Cambrian Mountains with walking and cycling opportunities.

8 miles from the University and Seaside town of Aberystwyth with its National Library, Museum and Castle, a wide range of amenities including a Leisure Centre, Shopping, Golf Course, cycle trail and also a Narrow Gage Railway leading to Devils Bridge with its famous Water Falls and many lovely walks. The Aberystwyth area offers some spectacular landscapes and scenery, as featured on Hinterland / Y Gwyll; a ground-breaking, dual-language detective drama set against the stunning backdrop of west Wales.

11 miles from the Historic Town of Machynlleth with its Cycling Trails, Footpaths, Leisure Centre, Golf Course, unique shops, Wales’ first Parliament House dating back to the 15th Century and the oldest Street Market in Britain every Wednesday. A few more miles North is the Centre for Alternative Technology and just a little further is the Corris Craft Centre and King Arthur’s Labyrinth.

Perfect for luxury family holidays, other things to do and see in the area include the Ynyslas Nature Reserve and sand dunes, R.S.P.B at Ynyshir, walking, cycling, sightseeing, seaside, golfing, bird watching and fishing. The Silver and Lead Mines at Llywernog and the Water Falls and Steps at Devils Bridge are also well worth a visit.

Beaches

Beautiful beaches within 7 miles at Borth and Ynys Las, with the popular seaside town of Aberystwyth just 8 miles away.

Walking

Plenty of rural and mountain walks. Public foot paths convenient also coastal path at Borth 6 miles away.

Cycling

Cycle path for 3 miles approximately from village along main road and many other cycle paths within a few miles. Also endless rural roads for walking and cycling.

Dyfi Mountain Biking – All routes start from Machynlleth. 11 miles

Nant yr Arian Mountain Biking Centre - one of the premier Mountain Biking centres in Wales. 14 miles

Bird watching

R.S.P.B. at Ynyshir, Dyfi Osprey Project, Red Kite Feeding Centre at Nant yr Arian.

Golf

Within 7 miles of Borth Golf Club. 9 miles to Aberystwyth Golf Club. 12 miles to Machynlleth Golf Club. Other smaller Golf Clubs available at Capel Bangor and Rhydyfelin.