Ty Pair

Aberaeron, West Wales

 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd anhygoel o'r môr, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn ar fferm weithiol yn agos i Aberaeron ac Aberystwyth.

You can book this property from:

 • £404 per week
 • £58 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Sawna
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Gyda golygfeydd anhygoel o'r môr, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn ar fferm weithiol yn agos i Aberaeron ac Aberystwyth. Yn ogystal â hyfrydwch yr arfordir (yn cynnwys dolffiniaid enwog Gorllewin Cymru) a nifer o draethau gerllaw, mae Mynyddoedd y Cambrian yn cynnig nifer o weithgareddau, yn cynnwys llwybrau cerdded gwych, beicio, beicio mynydd, pysgota, ac hyd yn oed cyfle i fwydo'r barcutiaid coch sy'n hedfan uwchben. Lleoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Ngorllewin Cymru. 

Llawr gwaelod

Cegin ac ardal fwyta gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, hob a phopty trydan, tostiwr, tegell, meicrodon, oergell/rhewgell maint llawn, a bâr brecwast.

Lolfa gyda soffa gysurus siap L, teledu a drysau patio. Bwrdd bwyta i 4. 

Ystafell ymolchi gyda cawod y gellir cerdded i mewn iddi, toiled a basn.

Ystafell wely 1 - gwely superking (gellir newid y gwely i ddau wely sengl - noder hyn pan yn archebu).

Ystafell wely 2 - gwely king 

Tu Allan

Ardal patio yn y cefn, lawnt gyda bwrdd a chadeiriau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig  
 • Storfa feiciau ddiogel  
 • Wifi ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  
 • Cadair uchel a chot trafeilio ar gael - dewch â dillad eich hun i'r cot.  
 • Dim ysmygu   
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Parcio tu allan i'r bwthyn   

Gwybodaeth i Bobl Anabl a Llai Abl

 - ystafelloedd gwely a'r ystafell ymolchi ar un lefel ond 4 step i fyny i'r lolfa a'r ardal fwyta   

 - cawod y gellir cerdded i mewn iddi   

 - ni ellir cael mynediad i'r lolfa a'r ardal fwyta mewn cadair olwyn   

Location

Set on a working farm, the cottage is semi-detached (adjoining 1 other Holiday Cottage) and is located above the village of Llanon near Aberaeron. Llanon is only a quarter of a mile away and has its own shingle beach and includes a pub, local shop and a takeaway. 

Aberaeron with its harbour and great architecture is a great place to visit and includes several popular restaurants and local pubs. During the peak season, boat trips can be booked and also fresh fish can be purchased on the quayside.  There are a number of independent shops in Aberaeron, from small supermarkets and grocery stores, to chic home interior shops such as Seld with beautiful Welsh products.

The university town of Aberystwyth is only 11 miles away. With the National Library, beaches, pier, local shops, supermarkets and plenty of places to eat and drink it is certainly worth a visit. Wildlife, fishing and also dolphin watching boat trips can be booked at New Quay, only 12 miles away. This is one of the best areas of the UK for seeing dolphins in the wild, and adults and children alike will be amazed by these magnificent mammals.

Beaches

 • Llanon - although only shingle, this is the closest beach 0.3 mile
 • Cei Bach - A family favourite, a great sandy beach . 12 miles

Walks

 • Ceredigion Coast Path (part of the All Wales Coast Path) can be joined nearby. 0.3 miles.

Water Sports

 • Llain Activity Centre including archery and bushcraft. 5.5 miles
 • Choose from dinghy sailing, yacht cruising, power boating, windsurfing and kayaking, with both short sessions and longer courses suitable for all levels and abilities Cardigan Bay Watersports. 8.5 miles

Fishing

 • Sea fishing – great fishing all along the shore from beaches and rocky marks. 5 miles.
 • Nine Oaks Angling Centre, Derwen Gam - 9 miles

Cycling

 • Great road cycling inland along the country roads. 1 mile.
 • Bwlch Nant yr Arian mountain biking trails. 19 miles

Golf

 • Penros Golf Club, Llanrhystud - 18 hole golf course in 150 acres of lush green countryside - 2.2 miles

Pony Trekking

 • Gilfach yr Halen, Llwyncelyn. Guided trekking through spectacular countryside - 4.5 miles