Ty Pair

Aberaeron, West Wales

 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd anhygoel o'r môr, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn ar fferm weithiol yn agos i Aberaeron ac Aberystwyth.

You can book this property from:

 • £404 per week
 • £58 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Sawna
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Gyda golygfeydd anhygoel o'r môr, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn ar fferm weithiol yn agos i Aberaeron ac Aberystwyth. Yn ogystal â hyfrydwch yr arfordir (yn cynnwys dolffiniaid enwog Gorllewin Cymru) a nifer o draethau gerllaw, mae Mynyddoedd y Cambrian yn cynnig nifer o weithgareddau, yn cynnwys llwybrau cerdded gwych, beicio, beicio mynydd, pysgota, ac hyd yn oed cyfle i fwydo'r barcutiaid coch sy'n hedfan uwchben. Lleoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Ngorllewin Cymru. 

Llawr gwaelod

Cegin ac ardal fwyta gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, hob a phopty trydan, tostiwr, tegell, meicrodon, oergell/rhewgell maint llawn, a bâr brecwast.

Lolfa gyda soffa gysurus siap L, teledu a drysau patio. Bwrdd bwyta i 4. 

Ystafell ymolchi gyda cawod y gellir cerdded i mewn iddi, toiled a basn.

Ystafell wely 1 - gwely superking (gellir newid y gwely i ddau wely sengl - noder hyn pan yn archebu).

Ystafell wely 2 - gwely king 

Tu Allan

Ardal patio yn y cefn, lawnt gyda bwrdd a chadeiriau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig  
 • Storfa feiciau ddiogel  
 • Wifi ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  
 • Cadair uchel a chot trafeilio ar gael - dewch â dillad eich hun i'r cot.  
 • Dim ysmygu   
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Parcio tu allan i'r bwthyn   

Gwybodaeth i Bobl Anabl a Llai Abl

 - ystafelloedd gwely a'r ystafell ymolchi ar un lefel ond 4 step i fyny i'r lolfa a'r ardal fwyta   

 - cawod y gellir cerdded i mewn iddi   

 - ni ellir cael mynediad i'r lolfa a'r ardal fwyta mewn cadair olwyn   

Location