Gwelfor

Aberaeron, West Wales

 • Llety braf yn Aberaeron gyda golygfeydd anhygoel o'r môr.

You can book this property from:

 • £617 per week
 • £88 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot
 • Cot trafeilio

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15.00
 • Amser gadael: 10.00

Description

Llety braf yn Aberaeron gyda golygfeydd anhygoel o'r môr. Mae'r bwthyn hwn yn agos iawn i'r traeth, gyda'r marina gerllaw, a nifer o lefydd i fwyta allan a mwynhau harddwch Aberaeron. Mae nifer o draethau gwych ar hyd yr arfordir hwn yng Ngorllewin Cymru, megis Tresaith, Cei Newydd a Llangrannog, tra i'r cyfeiriad arall mae mynyddoedd gwyllt y Cambrian gyda beicio mynydd, cerdded, pysgota a mwy. Perffaith ar gyfer gwyliau gyda teulu neu ffrindiau.

Llawr Gwaelod

Lolfa gyda ffenestr fawr, ac yn cynnwys 2 soffa fawr, stôf goed (pecyn o goed cychwynol ar gael), teledu, system Cerddoriaeth Sonos.

Ystafell fwyta gyda bwrdd a chadeiriau i 8. Lle delfrydol i eistedd a mwynhau pryd o fwyd.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys popty a hob trydan, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell. Bwrdd i eistedd 4. Drws yn arwain allan i ardal patio yn y cefn.

Ystafell ymolchi gyda toiled a basn.

Llawr Cyntaf 

Ystafell wely 1 - gwely maint king gyda chadeiriau i eistedd a mwynhau golygfeydd o'r môr drwy ffenestr fawr.

Ystafell wely 2 - ystafell deulu gyda gwely bach dwbwl (120cm x 190cm) ac un gwely sengl.

Ystafell ymolchi - baddon gyda cawod oddi mewn, toiled a basn.

Ail Lawr

Ystafell gyda gwely maint king, soffa ac ensuite gyda toiled, basn ac uned gawod. Yr holl ffenestri yn edrych allan dros y môr. 

Tu Allan

Ardal tu allan yn y cefn gyda gardd gaeedig a dodrefn. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr a llaeth

Dillad gwelyau a thywelion ar gael (dewch â'ch tywel eich hun ar gyfer y traeth)   

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig   

Cadair uchel a chot trafeilio ar gael os dymunir. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot  

Wi-Fi ar gael

Mae'r gwely dwbwl bach yn mesur 120cm x 190cm - defrydol ar gyfer 2 blentyn   

Parcio ar gyfer 3 car tu allan y tŷ   

Basgedaid cyntaf o goed ar gael ar gyfer y tân coed, ond gellir prynu mwy os dymunir  

Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd; Ystafell ymolchi: sebon, 2 bapur toiled ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Dim ysmygu y tu mewn  

Dim anifeiliaid anwes  

Location