Bro Dawel

Aberaeron, West Wales

 • 4 Star
 • Mae’r bwthyn gwyliau hwn ger Aberaeron ar gyfer 6 o bobl yn cynnig twb poeth preifat, ac mae o fewn 120 metr i’r traeth, y llwybr arfordirol a golygfeydd hynod o Fae Ceredigion.

You can book this property from:

 • £557 per week
 • £80 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau bync
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn gwyliau hwn ger Aberaeron yn cynnig twb poeth preifat ac mae o fewn 120 metr i’r traeth, y llwybr arfordirol a golygfeydd hynod o Fae Ceredigion. Mae Bro Dawel yn dŷ Sioraidd crand gyda digon o gymeriad a nodweddion – gan gynnwys stôf llosgi coed groesawgar yn y lolfa. Mae’r lleoliad yn gyfleus hefyd – dim ond 1.5 milltir ar hyd y llwybr arfordirol, dewch o hyd i fwytai gwych, siopau a chaffis Aberaeron.

Llawr Gwaelod

Mae yma gegin wledig newydd sbon sy’n cadw at naws glyd ond ymarferol y tŷ. Mae’n cynnwys pob cyfleustra modern (gan gynnwys peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad) ac mae offer gweini ar gael hefyd. Mae hon yn ystafell gymdeithasol sydd drws nesaf i’r ystafell fwyta/ystafell wydr.

Yn yr ystafell wydr, mae bwrdd bwyta â lle i 8 o bobl, sy’n edrych allan ar yr ardd breifat.

Cawod a thŷ bach ar y llawr gwaelod. Mae’r cyfleusterau hyn yn ddefnyddiol iawn, os ydych chi newydd ddod yn syth o’r traeth neu o’r twb poeth.

Mae gan y lolfa gyntaf stôf llosgi coed aml-danwydd i’ch cynhesu chi ar nosweithiau clyd yn y tŷ. Mae hyn, yn ogystal â’r soffa gornel gyfforddus a’r gadair freichiau, yn gyfuniad perffaith tra byddwch yn gwylio’r teledu neu DVD, yn darllen un o’r detholiad o lyfrau lleol neu’n chwarae gemau bwrdd.

Mae’r ail lolfa’n cynnwys gwely soffa dwbl a lle tân nodweddiadol. Ceir teledu a chwaraewr DVD, llyfrgell fechan ac amrywiaeth o gemau bwrdd.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – Mae’r prif ystafell wely’n cynnwys gwely dwbl clyd gyda chabinet naill ochr iddo, cist ddillad a chwpwrdd dillad. Ceir hefyd olygfeydd o Fae Ceredigion o’r ystafell hon.

Ystafell wely 2 – Yn yr ail ystafell wely, ceir gwely bync gyda bwrdd wrth ei ymyl, cwpwrdd dillad bychan a golygfa o’r môr.

Ystafell wely 3 – Gwely dwbl a bwrdd naill ochr iddo, a chwpwrdd dillad. Mae golygfa o’r môr yma hefyd.

Mae’r ystafell ymolchi fawr yn cynnwys cawod, bath hyfryd sy’n sefyll ar ei ben ei hun, yn ogystal â thŷ bach a basn ymolchi.

Gardd

Mae gan y bwthyn gwyliau hwn yn Aberaeron lawnt, twb poeth 6 sedd mewn cilfach neilltuo yn yr ardd, a dodrefn i’r ardd.  

Gwybodaeth Ychwanegol

·         Bydd pecyn yn barod i’ch croesawu, yn cynnwys cynnyrch lleol.

·         Mae basged o goed yn rhan o’r pecyn croesawu. Mae mwy o goed ar gael am £5 y fasged gan y perchennog.

·         Mae’r gwres a’r trydan yn gynwysedig.

·         Darperir dillad gwely, tyweli bach a mawr, a sychwr gwallt.

·         Gwely soffa dwbl ar gael yn yr ail lolfa. Rhowch wybod os bydd angen dillad gwely arnoch ar gyfer y gwely ychwanegol hwn.

·         Wi-fi ar gael.

·         Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

·         Dim anifeiliaid anwes, a dim ysmygu.

·         Mae lle parcio oddi ar y ffordd i ddau gar, ac mae mannau parcio cyhoeddus gerllaw.

Location

Set in the coastal village of Aberarth, this detached Aberaeron holiday cottage offers a peaceful setting, just 120 meters to the beach and the all Wales coastal path. Bro Dawel is only 1 mile from the bustling harbour town of Aberaeron (or 1.5 miles along the coastal path). Aberaeron is renowned for its fine dining, vibrant pub life and independent shops. There are a number of shops for all your needs in this coastal town, from small supermarkets and grocery stores to chic home interior shops such as Seld with beautiful Welsh products.

There are so many excellent eating establishments in Aberaeron as well and amongst the best are the Harbour Master, The Cellar and Manuka. You also have The Celtic restaurant, The Hive honey ice cream and restaurant, The Castle and many more - all within 1 mile. The nearest good pub is The Royal Oak (1 mile) whilst you also have plenty of others to choose from around the town square and harbour.

Some of the main attractions in the area include the Coastal Path (with Aberarth to New Quay being a real highlight), Llanerchaeron National Trust and the town’s famous Honey Ice Cream at the Hive. Aberaeron is also a very central location for exploring the rest of Wales and ideal for pursuits such as angling, sailing, birdwatching, cycling and walking.

From your Aberaeron holiday cottage you can travel inland to the Teifi Valley. A favourite with visitors is Cenarth Falls, a famous beauty spot. To the north, travel from Aberystwyth on the narrow-gauge Vale of Rheidol Railway to experience the waterfalls at Devil's Bridge or visit the ruins at Strata Florida Abbey, near Pontrhydfendigaid in the Cambrian mountains. Just a few miles south, coastal towns and villages such as New Quay and Llangrannog offer Blue Flag beaches, dolphin spotting or fishing boat trips, Go Carting and Paintball Centre, Felinwynt Rainforest Centre, New Quay Honey Centre and much more.

Beaches

 • Aberarth Beach - mostly pebble and shingle. Also the joining point for the Coastal Path from your Aberaeron holiday cottage - 0.1 mile
 • Aberaeron - shingle beach, popular with those looking for gentle water sports such as sailing, windsurfing and canoeing. 1 mile
 • Cei Bach - lovely beach, much quieter than New Quay beach. 7 miles
 • New Quay (Harbour Beach) - expansive, sandy and well protected from the breeze, this blue flag beach is very popular and with plenty of amenities in New Quay itself. 9 miles

Walks

 • Ceredigion Coast Path (part of the All Wales Coast Path) follows a 60 mile route between the Teifi and Dyfi estuaries. The footpath links coastal towns and villages along the spectacular scenery of the Cardigan Bay coastline. 0.1 mile from the cottage.
 • Aberaeron to Lampeter - 1 mile

Water Sports

 • Llain Activity Centre - 5.5 miles
 • Choose from dinghy sailing, yacht cruising, power boating, windsurfing and kayaking with both short sessions and longer courses suitable for all levels and abilities Cardigan Bay Watersports. 8.5 miles
 • Dolphin Watch - 8.5 miles

Fishing

 • Sea fishing – Shore fishing all around the coast and charter boat trips available form Aberaeron harbour. 1 mile
 • Nine Oaks Angling Centre, Derwen Gam - 5.5 miles
 • Teglan Fisheries, Ysbryd-y-Llyn - A two lake fishery, including one carp lake and one match lake. 6 miles
 • Game Fishing - Aberaeron Town Angling Club is the only official angling club on the river Aeron. It controls about 2 miles of predominantly double bank fishing on the Aeron extending inland from the tidal limit. 1 mile

Cycling

 • Enjoy the 4km designated cycle path that follows the River Aeron from the harbour up the Vale of Aeron to Llanerchaeron - 1 mile
 • Bwlch Nant yr Arian mountain biking trails - 22 miles

Golf

 • Penros Golf Club, Llanrhystud - 18 hole golf course in 150 acres of lush green countryside - 6 miles

Pony Trekking

 • Gilfach yr Halen, Llwyncelyn. Guided trekking through spectacular countryside - 4.5 miles