Taff Penfro Cardiff Apartment

Wales

 • Llety hyfryd yng Nghaerdydd yn edrych allan dros y stadiwm yng nghanol y ddinas.

You can book this property from:

 • £669 per week
 • £96 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Trwydded parcio ar gael

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 3:00pm
 • Amser gadael: 10.30

Description

Golygfeydd anhygoel dros Stadiwm Principality a'r afon, mae Taff Penfro Cardiff Apartment ar y llawr cyntaf ac wedi ei leoli yng nghanol Caerdydd, o fewn pellter cerdded i bopeth sydd gan y Ddinas i'w chynnig, gan gynnwys y Stadiwm, Castell, siopau, bwytai, bariau a pharciau. Gyda 3 ystafell wely ac yn cysgu hyd at 6 o westeion, mae'r llety yn berffaith ar gyfer gwyliau byr yn y ddinas, ar gyfer digwyddiadau yn y stadiwm, neu ar gyfer arhosiadau corfforaethol. Mae'r llety wedi ei leoli ar Arglawdd Fitzhamon sy'n gartref i'r farchnad bwyd stryd enwog bob dydd Sul. Mae'r llety yn dod â pharcio ar gyfer 1 car, gyda pob hwb teithio, yn cynnwys gorsafoedd trên a bws, o fewn pellter cerdded. 

Llawr Cyntaf

Cegin, ardal fwyta a lolfa ar gynllun agored. Soffa siap L ac un gwely soffa dwbl. Teledu Smart ar y wal.

Cegin yn cynnwys peiriannau golchi llestri a golchi dillad, oergell, rhewgell, popty a hob trydan, tegell, tostiwr a pheiriant gwneud coffi.

Ystafell wely 1 - gwely maint king gyda ffenestri mawr yn edrych allan i gefn y llety; teledu.

Ystafell wely 2 - gwely dwbl

Ystafell wely 3 - 2 wely sengl, cypyrddau a golygfeydd dros y stadiwm.

Ystafell ymolchi gyda bath a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Tu Allan

Dim ardal benodol tu allan ond mae'r ddinas ar stepen y drws.

Gwybodaeth chwanegol

 • Mae'r llety ar y llawr cyntaf gyda mynediad i fyny grisiau yn unig 
 • Ddim i gael ei archebu ar gyfer partion, ar unrhyw gyfrif     
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig    .
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • Sychwr gwallt a drych hir   
 • Cadair uchel a chot trafeilio ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Wi-Fi yn gynwysedig am ddim     
 • Mae caniatâd i barcio un car gyda digon o opsiynau eraill gerllaw - parcio stryd am ddim 5 munud i ffwrdd ar droed. Bydd manylion a mapiau yn cael eu rhoi i'r gwesteion. Mae teithio ar drên neu fws yn ddelfrydol gan fod y llety ond taith fer ar droed o'r gorsafoedd tren a bws       
 • Dim ysmygu    
 • Dim anifeiliaid anwes      
 • Gellir cysgu 7 os dymunir yn y gwely soffa dwbl neu wely 'tynnu allan' ychwanegol (bydd yn rhaid gwneud cais pan yn archebu)  

Gwybodaeth ar gyfer Gwesteion Anabl a'r Llai Abl   

 • Mae mynediad i'r llety i fyny 3 step o flaen yr adeilad ac yna grisiau i fyny i'r llawr cyntaf    
 • Mae'r holl ystafelloedd ar y llawr cyntaf      

Location