1 Tan yr Eglwys

Swansea, South Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn cartrefol a moethus i 6 mewn safle delfrydol ar gyfer cerddwyr (llwybrau cerdded o'r drws), beicwyr mynydd, teuluoedd a grwp o ffrindiau.

You can book this property from:

 • £665 per week
 • £95 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn gwyliau cartrefol hwn yn un o bâr o fythynnod fferm moethus yn dyddio’n ôl sawl canrif gyda digonedd o lwybrau cerdded o garreg y drws. Mae tir fferm cyfagos y perchnogion yn caniatáu picnic neu farbeciw ac mae croeso i’r anifeiliaid gynorthwyo i fwydo’r ceffylau a’r ieir a chasglu wyau ffres. I’r plant, mae’r tir o amgylch y bwthyn yn ddelfrydol yn cynnig llawr o bleserau syml megis mynd am dro drwy’r wlad, padlo yn y nentydd bas, igamogamu rhwng pyllau, hedfan barcud (gyda’r Barcud Coch yn gwylio!) a gwylio’r anifeiliaid fferm yn chwarae.

Mae Ty Mawr Tlws wedi ei leoli yng Nghilybebyll, pentrefan bychan, tawel a hynod o bictiwresg gydag eglwys o’r drydedd ganrif ar ddeg a golygfeydd gwledig gwych. Dim ond taith fer o draethau hyfryd Gwyr a golygfeydd godidog y Bannau Brycheiniog.

Llawr Gwaelod

Cegin/ystafell fwyta helaeth yn cynnwys golchwr llestri, peiriant golchi/sychu dillad, microdon ac oergell/rhewgell fawr.

Ystafell fyw/fwyta fawr gyda stôf llosgi coed sydd yn rhoi teimlad cysurus braf gyda phiano a theledu freeview yn ogystal.

Drws patio yn arwain allan i’r iard gefn gyda dodrefn gardd a barbeciw.

Ystafell glyd gydag ail deledu, chwaraewr DVD a llyfrgell o lyfrau.

Ystafell ymolchi gyda chawod.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely gyda gwely maint king.

Ystafell twin gyda dau wely sengl 3’ yr un.

Dwy ystafell wely sengl a’r cyfan gyda digonedd o le storio.

Ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf gyda bath.

Ardal helaeth ar ben y grisiau gyda bwrdd pwl / snwcer i blant.

Gardd

Lawnt fechan a phatio preifat gyda bwrdd a chadeiriau. Darperir barbeciw.

Llwybrau cerdded gwledig o garreg y drws.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, tywelion dwylo a bath yn gynwysedig

Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig gyda logiau yn cael eu darparu am ddim ar gyfer y stôf losgi coed.

Cot teithio a chadair uchel ar gael yn ogystal â theganau, llyfrau plant a gemau. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Darperir bwrdd snwcer bychan

Wi-fi ar gael

Storfa ddiogel i feiciau yn ogystal â chyfleusterau golchi

Digonedd o wybodaeth a phamffledi ar gyfer ymwelwyr ac mae’r perchnogion yn hapus i roi cyngor am atyniadau lleol addas ayb.

Gwyliau byr arbenigol ar gael yn cynnwys cyrsiau dysgu Cymraeg, crefftau a gweithgareddau eraill. Mae gan berchennog y bwthyn sawl blwyddyn o brofiad yn cynnal cyrsiau celf a chrefft gydag oedolion a phlant. Tueddir i redeg y rhain yn ystod y tymor tawel. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Ni chaniateir anifeiliaid anwes.

Gall y perchennog drefnu ymweliad i ddistyllfa chwisgi Penderyn ar gais, sydd yn cynnwys taith o amgylch y safle a dosbarth meistr arbenigol. *Mae angen archebu hwn fel arfer o leiaf ddau fis o flaen llaw (£50 y person).

Gwyliau Theatr : o fewn 10-25 munud yn y car, mae yna chwe theatr, a’r cyfan yn cyflwyno perfformiadau rhyngwladol (yn ogystal â chynyrchiadau ar raddfa lai, weithiau gyda naws leol).

Gellir archebu Ty Mawr Tlws a Ty Bach Twt ( y bwthyn drws nesaf ) gyda’i gilydd, cysylltwch â ni am ein gostyngiad wrth archebu’r ddau.

Location

Superbly located South Wales holiday cottage in tranquil countryside, within the small, picturesque hamlet of Cilybebyll in the Swansea Valley. Only 15 mins from the M4, with a shop 3/4 of a mile away and country pubs serving food and more shops including a supermarket all within 3 miles. Pontardawe (3 miles) has a variety of food outlets and takeaways, banks, and an Arts Centre.

1 Tan-yr-Eglwys holiday cottage, Swansea Valley is just 9 miles from the Liberty Stadium in Swansea itself (home to the Ospreys and Swansea City Football club) making a superb base for travelling supporters and for all other stadium events. The Wales Rally GB also regularly passes through this area. There are many all weather attractions in the area including the Swimming Centre in Swansea with its 50 meter pool, slides and water rides, Dynamic Rock indoor climbing centre, Mega Bowl, Margam Country Park and the Waterfront Museum.

 

There is plenty to do and see in this part of the world. This South Wales holiday cottage is only a short drive from the beautiful beaches of the Gower in Swansea and the breathtaking scenery of the Brecon Beacons National Park including Waterfall Country. The wonderful and varied landscape of the Gower Peninsula (Welsh: Penrhyn Gwyr) was the first place in Britain to be designated as an 'Area of Outstanding Natural Beauty' (AONB) by the Countryside Agency on behalf of the UK government, and is one of only five within Wales. 2006 saw the Gower Peninsula celebrating its 50th year as an AONB, an accolade that has truly stood the test of time.

Walks

Public footpath running yards from the front door of the Cottage, leading to stunning walks over forestry commission land and waterfalls. 0 miles.

 

Water Sports

Swansea Watersports provide a full range of water sports activities and training for all ages and all levels of experience. 12 miles

 

Golf

Pontardawe Golf Club, a unique location for playing golf. At just over 6101 yards and par 70. 3 miles.

 

Cycling

Mountain Biking - Afan Forest Park is the fastest growing mountain bike area in Britain 4 superb flowing trails and more all weather single-track than any other MBWales centre 11 Miles

 

Cycle Tracks, NCN Route towards the Brecon Beacons or Southwards towards Swansea 4 miles.

 

Fishing

Game Fishing

Afon Tawe, a cracking little river holding Salmon, Sea Trout and Brown Trout. Contact Tawe and Tributaries Angling Association for day tickets. 1 mile

 

Sea Fishing

Superb shore, estuary and beach fishing and charter boats available from Swansea Marina. 9 miles.

 

Pony Trekking

Cimla Equestrian Centre - Riding lessons horse and pony trekking and riding holidays for all ages and abilities. 8 miles