Ysgubor Glyn

Swansea Valley, South Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn gwyliau trawiadol ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac yn agos i arfordir syfrdanol y Gwyr.

You can book this property from:

 • £840 per week
 • £120 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn gwyliau trawiadol ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac yn agos i arfordir syfrdanol y Gwyr. Mae rhaeadrau enwog Cwm Tawe ac Ystradfellte ond taith fer i ffwrdd, ac mae'r ardal yn wych ar gyfer cerdded, beicio mynydd, beicio, pysgota a llawer mwy. Mae tref Abertawe ond 14 milltir i ffwrdd ar gyfer ychydig o siopa, ymweld â'r Marina a'r Mymbls, neu am ddigwyddiadau yn Stadiwm Liberty. Wedi ei leoli ar fferm mae yna lawer o lwybrau i'w dilyn yn syth o stepen drws y bwthyn. 

Llawr Gwaelod

Cegin hardd gyda nenfwd uchel a digon o le ar gyfer bwyta a diddanu. Popty mawr Rangemaster, peiriant golchi llestri, meicrodon, tostiwr, tegell, bwrdd bwyta a chadeiriau i 7. 

Lolfa gyda 2 soffa gyfforddus, un ohonynt yn wely soffa. Teledu 42" gyda Freesat, tân trydan a drysau patio yn agor allan i'r ardd gefn.

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl ac ystafell ymolchi en-suite gydag uned cawod, toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl. 

Ystafell ymolchi gyda baddon, uned gawod, toiled a basn.   

Gardd

Lawnt o flaen y bwthyn a gardd yn y cefn, gyda mwy o dir o gwmpas y fferm. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   

Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch â dillad eich hun i'r cot     

Gwres a thrydan yn gynwysedig. Gwres dan y llawr gwaelod    

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu   

Digon o le parcio    

WIFI - Superfast Fibre

 

Location