Plas y Wennol

Swansea Valley, South Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn ar ben ei hun yng Nghwm Tawe gyda golygfeydd gwych o gefn gwlad ac heb fod ymhell o Benrhyn Gŵyr a Bannau Brycheiniog.

You can book this property from:

 • £593 per week
 • £85 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Baddon

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn ar ben ei hun yng Nghwm Tawe gyda golygfeydd gwych o gefn gwlad ac heb fod ymhell o Benrhyn Gŵyr a Bannau Brycheiniog. Llwybrau cerdded gwych o stepen y drws a dros 100 acer o goetir a thir fferm i'w mwynhau. Lleoliad perffaith ar gyfer aduniad teulu neu ffrindiau.

Llawr Gwaelod

Lolfa gyda lle tân gwreiddiol a stôf goed, soffas cyfforddus, HDTV a DVD.

Ystafell ymolchi gyda toiled a basn.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys sinc Belfast, peiriant golchi dillad, popty trydan a hob, oergell a rhewgell fach oddi mewn, meicrodon, tegell, tostiwr a lle i 6 eistedd.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely gyda gwely maint king, uned ymolchi, cwpwrdd dillad a storfa.

Ystafell gyda dau wely sengl.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Tu Allan

Lawnt gyda meinciau a Barbaciw. Hefyd, 100 acer o dir fferm i'w darganfod a'u mwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  

 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael 

 • Storfa beiciau ddiogel  

 • Wifi

 • Mae afon fach yn rhedeg drwy'r fferm felly mae'n rhaid cymryd gofal gyda plant ifanc   

 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch a dillad eich hun i'r cot   

 • Parcio ger y bwthyn (mwy ar gael ar y safle os oes angen)  

 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu

Location