Ysgubor Tawe

Swansea Valley, South Wales

 • 4 Star
 • Ysgubor Tawe, dim ond wyth milltir o Abertawe wedi ei osod ar fferm fryniog dawel yng Nghwm Tawe a'i olygfeydd godidog.

You can book this property from:

 • £506 per week
 • £72 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Yn nythu rhwng mynyddoedd y Bannau Brycheiniog a hafan arfordirol Gwyr, mae’r bwthyn gwyliau hwn ym Mhontardawe wedi’i leoli ar fferm heddychlon ym Mro Tawe. Mae’r bwthyn mewn lle perffaith i ymlacio a gwneud y mwyaf o atyniadau a gweithgareddau’r ardal. Dim ond 8 milltir i ffwrdd o Abertawe.

Llawr Gwaelod

Cegin ac ystafell fwyta agored gyda chegin osod ffasiynol, popty nwy, meicrodon, tostiwr, gril, peiriant coffi a theledu. Mae lle i chwech fwyta wrth y bwrdd bwyd.

Lolfa gyda theledu mawr 50”, DVD a soffas lledr moethus. Drysau dwbl yn agor allan ar ardal yr ardd a golygfeydd gwych.

Ystafell wely ddwbl gydag ystafell wlyb en-suite.

Llawr cyntaf

Dwy ystafell ddwbl en-suite gyda bath hanner-maint a chawod uwchben y bath, toiled a sinc.

Tu allan

Ardal batio, ystafell haul a mainc a chae mawr caeedig, ½ erw o lawntiau i’w mwynhau a gasebo pren ac ardal barbeciw sy’n cael ei rhannu gyda’r bwthyn arall.

Mae yna hefyd olchdy i’w rannu, gyda pheiriant golchi a sychwr dillad.

Gwybodaeth ychwanegol

Mae'r trydan yn cael ei fesur gan fesurydd.

Mae gwres yn gynwysedig.

Pecyn croeso wrth i chi gyrraedd yn cynnwys te, coffi, siwgr a bisgedi.

Darperir dillad gwely a thywelion

Trydan a gwres olew canolog yn gynwysedig.

Wi-Fi ar gael.

Cadair uchel, cot teithio a giat grisiau ar gael yn y bwthyn. Os gwelwch yn dda dewch â’ch lliain gwely eich hun ar gyfer y cot.

Mae’r eitemau canlynol hefyd yn gynwysedig yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad;

Cegin: halen a phupur, rôl cegin, hylif golchi llestri/tabledi golchi llestri, tywelion sychu llestri a sgwrwyr newydd, ffoil tin a chling ffilm.

Ystafell ymolchi: sebon hylif a dau doiled rôl ar gyfer pob toiled.

Cynnyrch glanhau cyffredinol: cannydd (bleach), glanhawr cawod, chwistrellydd gwrthfacteria a.y.y.b

Dim ysmygu tu fewn.

Croeso i anifeiliaid anwes (uchafswm o ddau gi), ond dim anifeiliaid anwes yn yr ystafelloedd gwely.

Mae’r bwthyn hwn yn cynnig gwyliau byr ar adegau penodol o’r flwyddyn. Mwy o wybodaeth o dan ‘Prisiau’.

Location

Ysgubor Tawe is a detached property that shares a courtyard with one other cottage on a peaceful, 36 acre, mountain side farm in the Swansea Valley. It is located only 8 miles from Swansea. Despite the tranquil surroundings and stunning views this Pontardawe holiday cottage is just less than a mile from the village of Pontardawe where there is a selection of local shops, pubs, places to eat and drink and a bank. There is also a supermarket 2 miles away.

Only 7 miles away is the location of the Liberty Stadium, home of Premier League side Swansea City and rugby team the Ospreys. Swansea offers great shopping and The National Waterfront museum is also well worth a visit. Swansea also offers a great water park / swimming centre with 50m pool and numerous slides and water rides for people of all ages to enjoy. Swansea has great historic significance as it was the leading copper producer in the World in the 19th Century.

Gower ( designated as an 'Area of Outstanding Natural Beauty) and all its superb beaches and coastal activities is only 12 miles away. The Brecon Beacons National Park, along with its breath taking scenery and fantastic walks and other outdoor activities is 11 miles to the North.

Walks

Bridal path and footpaths running yards from the cottage. There is also a woodland walk on the farm. 0.1 miles.

Water Sports

Swansea Watersports provide a full range of water sports activities and training for all ages and all levels of experience. 11 miles

Golf

?Pontardawe Golf Club, in an elevated position with great views. 1.4 miles.

Cycling

Mountain Biking - Afan Forest Park one of Britain’s premier Mountain Bike Tracks with 4 superb flowing trails and plenty of all weather single-track. 12 Miles

Cycle Tracks, NCN Route towards the Brecon Beacons or Southwards towards Swansea 1.5 miles.

Fishing

Game fishing

?Afon Tawe, a lovely little river holding salmon, sea trout and brown trout. Contact Tawe and Tributaries Angling Association for day tickets. 1 mile

Sea fishing

Superb shore, estuary and beach fishing and charter boats available from Swansea Marina. 9.4 miles.

Pony Trekking

?Cimla Equestrian Centre - Riding lessons, horse and pony trekking and riding holidays for all ages and abilities. 9.8 miles