Ysgubor Tawe

Swansea Valley, South Wales

 • 4 Star
 • Ysgubor Tawe, dim ond wyth milltir o Abertawe wedi ei osod ar fferm fryniog dawel yng Nghwm Tawe a'i olygfeydd godidog.

You can book this property from:

 • £466 per week
 • £67 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Yn nythu rhwng mynyddoedd y Bannau Brycheiniog a hafan arfordirol Gwyr, mae’r bwthyn gwyliau hwn ym Mhontardawe wedi’i leoli ar fferm heddychlon ym Mro Tawe. Mae’r bwthyn mewn lle perffaith i ymlacio a gwneud y mwyaf o atyniadau a gweithgareddau’r ardal. Dim ond 8 milltir i ffwrdd o Abertawe.

Llawr Gwaelod

Cegin ac ystafell fwyta agored gyda chegin osod ffasiynol, popty nwy, meicrodon, tostiwr, gril, peiriant coffi a theledu. Mae lle i chwech fwyta wrth y bwrdd bwyd.

Lolfa gyda theledu mawr 50”, DVD a soffas lledr moethus. Drysau dwbl yn agor allan ar ardal yr ardd a golygfeydd gwych.

Ystafell wely ddwbl gydag ystafell wlyb en-suite.

Llawr cyntaf

Dwy ystafell ddwbl en-suite gyda bath hanner-maint a chawod uwchben y bath, toiled a sinc.

Tu allan

Ardal batio, ystafell haul a mainc a chae mawr caeedig, ½ erw o lawntiau i’w mwynhau a gasebo pren ac ardal barbeciw sy’n cael ei rhannu gyda’r bwthyn arall.

Mae yna hefyd olchdy i’w rannu, gyda pheiriant golchi a sychwr dillad.

Gwybodaeth ychwanegol

Mae'r trydan yn cael ei fesur gan fesurydd.

Mae gwres yn gynwysedig.

Pecyn croeso wrth i chi gyrraedd yn cynnwys te, coffi, siwgr a bisgedi.

Darperir dillad gwely a thywelion

Trydan a gwres olew canolog yn gynwysedig.

Wi-Fi ar gael.

Cadair uchel, cot teithio a giat grisiau ar gael yn y bwthyn. Os gwelwch yn dda dewch â’ch lliain gwely eich hun ar gyfer y cot.

Mae’r eitemau canlynol hefyd yn gynwysedig yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad;

Cegin: halen a phupur, rôl cegin, hylif golchi llestri/tabledi golchi llestri, tywelion sychu llestri a sgwrwyr newydd, ffoil tin a chling ffilm.

Ystafell ymolchi: sebon hylif a dau doiled rôl ar gyfer pob toiled.

Cynnyrch glanhau cyffredinol: cannydd (bleach), glanhawr cawod, chwistrellydd gwrthfacteria a.y.y.b

Dim ysmygu tu fewn.

Croeso i anifeiliaid anwes (uchafswm o ddau gi), ond dim anifeiliaid anwes yn yr ystafelloedd gwely.

Mae’r bwthyn hwn yn cynnig gwyliau byr ar adegau penodol o’r flwyddyn. Mwy o wybodaeth o dan ‘Prisiau’.

Location