Bwthyn y Gors

Swansea Valley, South Wales

 • 4 Star Gold
 • Wedi ei leoli ar ymyl y Mynyddoedd Du a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae Bwthyn y Gors yn fwthyn hunan ddarpar modern.

You can book this property from:

 • £407 per week
 • £58 per night
 • 4 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli ar ymyl y Mynyddoedd Du a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae Bwthyn y Gors yn fwthyn hunan ddarpar modern. Mae'n cynnig popeth sydd ei angen, gyda gweithgareddau awyr agored gwych yn cynnwys cerdded a beicio ar stepen y drws. Mae'r llety dair milltir ar ddeg o ganol dinas Abertawe, gyda Penrhyn Gŵyr ond taith fer i ffwrdd.

Llawr Gwaelod

Lolfa ac ystafell fwyta steilus gyda wal nodweddiadol, soffa gyfforddus, teledu, chwaraewr DVD a bwrdd bwyta sy'n eistedd 6.

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol; oergell gyda rhewgell oddi mewn, tostiwr, hob nwy, popty trydan, chwaraewr cerddoriaeth.

Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad, meicrodon, slow cooker, a theganau i'r cŵn.

Mae ystafell yn rhedeg efo ochr y tŷ sydd yn addas ar gyfer cadw beiciau, esgidiau ac offer cerdded. Yn cynnwys pibell ddŵr i olchi lawr pe bai angen.

Ystafell ymolchi yn cynnwys toiled a basn. 

Llawr cyntaf

Ystafell wely 1 - ystafell ddwbl gyda chwpwrdd dillad y gellir cerdded i mewn iddo, teledu ar y wal.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl.

Ystafell wely 3 - gwely sengl.

Ystafell ymolchi - baddon gyda chawod, toiled a basn.

Gardd

Patio yn y cefn, gyda barbaciw Eidalaidd sefydlog, bwrdd a chadeiriau - yn mwynhau'r haul y rhan fwyaf o'r dydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Wi-Fi yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Gwres canolog drwy'r llety gyda thermostat rheoli tymheredd
 • Sychwr gwallt ar gael
 • Cot trafeilio ar gael (dewch â'ch dillad eich hun ar gyfer y cot) 
 • Cadair uchel a gât diogelwch plant ar gael 
 • Caniateir anifeiliad anwes - mwyafrif o 3 ci (ddim i fynd ar y gwelyau) - nodwch mae yna tal ychwenegol o £10 y noson i bob anifail anwes
 • Dim ysmygu  
 • Lle parcio yng nghefn y llety 
 • Mae'r canlynol ar gael yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau, ffoil a ffilm glynu - Ystafell ymolchi: sebon dwylo, 2 rolyn papur toiled ar gyfer pob toiled - Cynnyrch glanhau cyffredinol  
 • Yr archfarchnadoedd mwyaf i gyd ar gael i ddod â nwyddau i'r llety.

Location

Bwthyn y Gors is an end link house in the village of Cwmgors in the Swansea Valley, just on the southern edge of the Brecon Beacons National Park, with excellent walking, cycling, mountain biking and fishing nearby. In the village you will find some local pubs and shops, inlcuding the Mount pub that offers a 10% discount to all guests. The Scotch Pine Inn on nearby Betws mountain is also worth a visit for the views alone. World rugby legend Gareth Edwards was born just up the road in Gwaun-Cae-Gurwen. Carreg Cennen Castle is only 8 miles away and is spectacular hill top castle and well worth a visit.

The Brecon Beacons is one of three National Parks in Wales. It is great for walking, cycling, mountain biking, fishing and many more activities. It is also and offical Dark-Sky reserve which means that you can enjoy the minimal light pollution to stargaze.

The city of Swansea is 13 miles away with plenty of shops and attractions including the Marina, LC2 Leisure Centre, The Liberty Stadium home of Premier League football team Swansea City and much more. Gower Penninsula was designated as the UK’s first Area of Outstanding Natural Beauty back in 1956 and it has some fantastic beaches including Llangenith, Rhosilli and Three Cliffs. The area is a mecca for watersports including surfing, windurfing, kite surfing.

Walks

Footpaths running yards from the house, including riverside and moutain walks . 0.1 miles.

Beaches

Swansea and Mumbles are only a short drive away or Langland on the Gower is a popular choice. 19 miles

Water Sports

Swansea Watersports provide a full range of water sports activities and training for all ages and all levels of experience. 13 miles

Golf

Garnant Golf Club, is a hilly 18 hole course great views. 1.8 miles.

Cycling

Mountain Biking - Afan Forest Park one of Britain’s premier Mountain Bike Centres with over a 100km of superb flowing trails and plenty of all weather single-track. 19 Miles

Cycle Track inlude local valley routes 0.4 miles.

Fishing

Game fishing

The Aman, a lovely little river with native brown trout and also has a good run of sewin (sea trout) and salmon. Permits can be bought locally. 0.4 mile

Sea fishing - Charter boats available from Swansea Marina and also many shore marks. 13 miles.

Pony Trekking

Dinefwr Riding Centre - Horse and pony trekking and riding holidays for all ages and abilities. 5 miles