Stablau Llangenith

Gower, South Wales

 • Fe leolir Stablau Llangenith ar fferm 10 acer yn agos i draeth Llangenith ar Benrhyn Gŵyr.

You can book this property from:

 • £753 per week
 • £108 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Dim tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bron iawn ar y traeth! Fe leolir Stablau Llangenith ar fferm 10 acer yn agos i draeth Llangenith ar Benrhyn Gŵyr. Bu i'r Stablau gael ei adnewyddu yn yr unfed ganrif ar bymtheg ac mae'n un o'r adeiladau hynaf ar Benrhyn Gŵyr. Mae pentref bychan Llangenith, gyda tafarn leol wych, siop syrffio, neuadd bentref ac eglwys, ond 1 filltir o'r Stablau, ac fe leolir Gŵyl Gerddorol Gŵyr yma ym mis Gorffennaf. Lleoliad anhygoel ar gyfer gwyliau, yn agos i un o'r traethau gorau yng Nghymru. 

Llawr Gwaelod 

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys meicrodon, popty a hob trydan

Lolfa / Ardal fwyta gyda stôf losgi coed, soffas, nenfwd cadeirlan, bwrdd a chadeiriau i 4

Ystafell ymolchi yn cynnwys bidê, toiled, basn, baddon a chawod oddi mewn

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda digon o le storio

Llawr Cyntaf

Mezzanine - soffa, cadeiriau lolfa, desg cyfrifiadur a theledu, delfrydol fel ail lolfa / ardal ddarllen

Ystafell wely 2- gwely dwbwl, gyda basn a digon o gypyrddau storio

Tu Allan

Ardal breifat gyda dodrefn gardd, Barbaciw (dewch a'ch siarcol eich hun) a 10 acer o dir fferm i'w fwynhau yn cynnwys perllan ffrwythau

Gwybodaeth Ychwanegol 

Dillad gwelyau yn gynwysedig    
Dewch â thywelion baddon a thraeth eich hun   
Sychwr gwallt a haearn smwddio ar gael   
Gwres a thrydan yn gynwysedig   
Chwaraewr DVD a Free view    
Wifi yn gynwysedig
Dim cadair uchel na chot ar gael (gellir dod â rhai eich hunan)   
Coffi, te a siwgwr cychwynol ar gael  
Gellir prynu glo neu goed i'w llosgi yn y stôf    
Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu   
Digon o le parcio  
Archfarchnadoedd yn danfon nwyddau i'r bwthyn os oes angen   

 

Location