Stablau Llangenith

Gower, South Wales

 • Fe leolir Stablau Llangenith ar fferm 10 acer yn agos i draeth Llangenith ar Benrhyn Gŵyr.

You can book this property from:

 • £868 per week
 • £124 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Dim tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bron iawn ar y traeth! Fe leolir Stablau Llangenith ar fferm 10 acer yn agos i draeth Llangenith ar Benrhyn Gŵyr. Bu i'r Stablau gael ei adnewyddu yn yr unfed ganrif ar bymtheg ac mae'n un o'r adeiladau hynaf ar Benrhyn Gŵyr. Mae pentref bychan Llangenith, gyda tafarn leol wych, siop syrffio, neuadd bentref ac eglwys, ond 1 filltir o'r Stablau, ac fe leolir Gŵyl Gerddorol Gŵyr yma ym mis Gorffennaf. Lleoliad anhygoel ar gyfer gwyliau, yn agos i un o'r traethau gorau yng Nghymru. 

Llawr Gwaelod 

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys meicrodon, popty a hob trydan

Lolfa / Ardal fwyta gyda stôf losgi coed, soffas, nenfwd cadeirlan, bwrdd a chadeiriau i 4

Ystafell ymolchi yn cynnwys bidê, toiled, basn, baddon a chawod oddi mewn

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda digon o le storio

Llawr Cyntaf

Mezzanine - soffa, cadeiriau lolfa, desg cyfrifiadur a theledu, delfrydol fel ail lolfa / ardal ddarllen

Ystafell wely 2- gwely dwbwl, gyda basn a digon o gypyrddau storio

Tu Allan

Ardal breifat gyda dodrefn gardd, Barbaciw (dewch a'ch siarcol eich hun) a 10 acer o dir fferm i'w fwynhau yn cynnwys perllan ffrwythau

Gwybodaeth Ychwanegol 

Dillad gwelyau yn gynwysedig    
Dewch â thywelion baddon a thraeth eich hun   
Sychwr gwallt a haearn smwddio ar gael   
Gwres a thrydan yn gynwysedig   
Chwaraewr DVD a Free view    
Wifi yn gynwysedig
Dim cadair uchel na chot ar gael (gellir dod â rhai eich hunan)   
Coffi, te a siwgwr cychwynol ar gael  
Gellir prynu glo neu goed i'w llosgi yn y stôf    
Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu   
Digon o le parcio  
Archfarchnadoedd yn danfon nwyddau i'r bwthyn os oes angen   

 

Location

Stablau Llangenith is a detached converted stables on a 10 acre farm by the beach, There is a footpath from the front door of the cottage that goes directly to Broughton beach, only a short walk away, making it very suitable for families. If you continue walking over the headland you will arrive at Rossilli & Llangenith Beach, a long sandy beach on the Gower known for surfacing and swimming. The owners' farmhouse is also on site, opposite the stables but their garden is the other side of their house, ensuring your privacy. The nearest restaurant / licensed premises is just 1 miles away in Llangennith Village.

Gower was Britain's first designated 'Area of Outstanding Natural Beauty'. The 19-mile long Peninsula comprises some of Wales’ cleanest and most stunning beaches, including Rhossili, where you can enjoy the most spectacular view of the famous Worm’s Head and Llangennith - recognised as one of the premier surf beaches in the UK. Rhossili Bay was also voted Britain's best picnic spot by the Telegraph in 2010 and has been featured on numerous TV programs, including the London 2012 Olympics' Opening Ceremony, Doctor Who and Torchwood.

The are also plenty of indoor activities nearby, including the new £32m Leisure Centre (LC2) in Swansea, offering swimming, water park entertainment and first class sports facilities. Swansea City centre also has an enviable choice of restaurants offering all cuisines and shopping facilities to equal any major city. The city also boasts free access to maritime and industrial museums and art galleries. On the outskirts of the city are delightful parks and miles of countryside and seaside promenade walks.


Beaches

The closest beach to the cottage is Broughton and Llangenith. and it includes surfboarding, kayaking and kitesurfing hire...0.2 miles.

Water Sports

Swansea Watersports offer a range of activities that cater for the easy going all the way through to the thrill seeking adventurer. 18 miles.


Walking

Good footpath routes lead from the cottage to the beach, coastal path, sand dunes and bird sanctuary. 0 miles


Fishing

Superb sea fishing is available in and all around the Gower beach as is rock fishing, all nearby.0.5 miles.

Golf

Pennard Golf Club offers not only stunning views over the Three Cliffs Bay but as you make your way around the course you will find an ancient castle, a picturesque valley next to a winding river and a thirteenth century church. 10 miles

Cycling

The quiet country lanes are perfect for road cycling. 0 miles

For mountain biking enthusiasts the Afan Forest, one of the premier trails in the UK, is a must. It has it all from flowing swooping single track threading through beautiful forest to exposed rocky double track on wide open hills. 29 miles

Pony trekking

Parc-Le-Breos is a family run pony trekking centre in the Gower, established back in 1963, they have horses and ponies to suit all ages and abilities. 8 miles

Sky Diving

The centre is located on the hills behind Rossilli 5 miles.