Bwthyn Gwyr

Gower, South Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn ar Benrhyn Gwyr, 5 munud o gerdded o'r arfordir a rhai o olygfeydd mwyaf anhygoel Cymru.    

You can book this property from:

 • £570 per week
 • £81 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Bwthyn Gwyr yn lety 3 llofft ym mhentref tawel Southgate ar Benrhyn Gwyr, dafliad carreg o Glwb Golff Pennard a 5 munud o gerdded o'r arfordir a golygfeydd gwych Pobbles a Bae Three Cliffs. Gyda parc dwr dan do mwyaf Cymry ond 8 milltir i ffwrdd (LC yn Abertawe), dyma leoliad gwych ar gyfer gweithgareddau megis golff, cerdded a nofio.

Llawr Gwaelod

Mae'r bwthyn moethus hwn ar Benrhyn Gwyr gyda lolfa heulog sy'n cynnwys soffa a chadeiriau a drysau patio allan i'r ardd, tân trydan, teledu gyda Freesat, chwaraewr DVD, ffilmiau, gemau bwrdd a chysylltiad i'r rhyngrwyd Wi-fi am ddim. 

Cegin/ystafell fwyta gyda'r unedau angenrheidiol yn cynnwys hob serameg, popty trydan, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, tostiwr, tegell, haearn smwddio, llestri ar gyfer 6, bwrdd a 6 cader. Ystafell iwtiliti arwahan gyda peiriannau golchi a sychu dillad.

Ystafell wely gyda gwely maint king, cypyrddau dillad.

Ystafell wely gyda 2 wely sengl ac ystafell sengl - y ddwy wedi eu dodrefni gyda chypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod bwer oddi mewn, rheilen sychu tywelion, pwynt siafio, teiliau ar y waliau a llawr serameg.

Gardd

Gardd flodau y tu allan gydag ardal patio/barbaciw.  

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig      

Gwres canolog nwy a thrydan yn gynwysedig      

Mae yma ramp at y drws cefn ar gyfer cadair olwyn     

Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Mae cost fechan o £5.00 yr un ar gyfer glanhau'r offer cyn ac ar ôl eu defnyddio. Dewch â dillad eich hun ar gyfer y cot          

Dim anifeiliaid anwes a dim ysmygu   

Mae ardal parcio ar gyfer 2 gar gerllaw'r bwthyn   

Location