City Townhouse

Cardiff, South Wales

 • Tŷ steilus o fewn pellter cerdded i ganol dinas Caerdydd.

You can book this property from:

 • £2,130 per week
 • £304 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Trwydded parcio ar gael
 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Tŷ steilus o fewn pellter cerdded i ganol dinas Caerdydd. Gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol a lle i 10 gysgu, dyma’r llety perffaith ar gyfer aduniad teulu neu ffrindiau. Wedi ei leoli ar stryd breswyl dawel gyda siopau, bariau a bwytai Ffordd y Ddinas a Ffordd Albany gerllaw. Mae Caerdydd yn ddinas braf gyda nifer o atyniadau yn cynnwys chwaraeon yn Stadiwm Principality, Castell Caerdydd, Bae Caerdydd, Canolfan y Mileniwm, Neuadd Dewi Sant a nifer o ganolfannau siopa. Mae’r bywyd gyda nos yn wych gyda nifer fawr o lefydd i fwyta, yfed a mwynhau.

Llawr Gwaelod

Lolfa gyda lle tân traddodiadol, teledu Smart (yn cynnwys Netflix) a soffas cyfforddus (gyda gwely soffa dwbwl os oes angen).

Ystafell fwyta gyda bwrdd a chadeiriau ar gyfer 10, cadeiriau cyfforddus a drysau patio yn agor allan i’r ardd gefn.

Cegin â’r holl offer angenrheidiol gydag ynys a stolion, peiriant golchi llestri, popty a hob trydan, oergell/rhewgell maint llawn, meicrodon, tostiwr, tegell a drysau patio yn agor allan i’r ardd.

Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi dillad a mynediad i’r ardd

Ystafell ymolchi gydag uned gawod, toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – gyda gwely dwbwl ac uned ymolchi, golygfeydd o’r ardd gefn.

Ystafell wely 2 – gwely dwbwl.

Ystafell wely 3 – dau wely sengl gydag uned ymolchi a storfa ddillad.

Ystafell wely 4 – gwely dwbwl.

Ystafell ymolchi 1 - gyda baddon a chawod oddi mewn, basn a thoiled.

Ystafell ymolchi 2 - gyda cawod, toiled a basn.

Tu Allan

Patio yn y cefn gyda palmant a graean, bwrdd a chadeiriau, pit tân a barbaciw.

Gwybodaeth Ychwanegol

· Y llety ddim i’w logi ar gyfer partion gwyllt

· Wedi ei leoli ar stryd preswyl

· Trydan a gwres yn gynwysedig

· Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig

· Sychwyr gwallt

· Gemau bwrdd a dewis o DVDs a llyfrau

· Boiler mawr i sicrhau digon o ddwr poeth (delfrydol ar gyfer grwpiau mawr)

· Cadair uchel a chot trafeilio ar gael – gwnewch gais pan yn archebu. Dewch â dillad eich hun i’r cot

· Wi-Fi ar gael am ddim

· Trwydded parcio ar gael ar gyfer un car gyda parcio ychwanegol mewn mannau ar y stryd

· Dim ysmygu

· Anifeiliaid anwes – mwyafrif o 2 gi. Cŵn i’w cadw ar y llawr gwaelod

Gwybodaeth ar gyfer yr Anabl a’r Llai Abl

Mae toiled ac ystafell gawod ar y llawr gwaelod gyda gwely soffa yn y lolfa.

Mae grisiau i’r holl ystafelloedd gwely.

 

Location

The City Townhouse in Cardiff is a Victorian mid-link property in Roath. The restaurants of City Road and Albany Road are nearby while you can walk or just take a short bus or taxi ride into the City Centre. The City Centre including attractions such as the Principality Stadium, Cardiff Castle and several shopping centres. 

Cardiff Bay is just under 1 mile away and is an exciting waterfront development with several visitor attractions, activities and entertainment, coupled with vibrant, cosmopolitan bars, shops and restaurants. Cardiff Bay is home to the Wales Millennium Centre, Y Senedd (The National Assembly building), an Olympic sized swimming pool and leisure facility, white water centre, yacht club, and there are numerous cycling and walking trails around the Cardiff Bay Barrage.

 

Water Sports

The Cardiff International White Water Centre (CIWW). 0.6 miles

Walking

Walk along the Taff trail or within the beutiful park land around Bute Park and Sophia Gardens. 0.7 miles.

Fishing

Charter sea fishing boats can be hired from Penarth Marnia. 0.3 miles

Golf

There are many courses in the area including the prestigious Celtic Manor, Cottrell Park and St Mellons Golf Club. 5.6 miles.

Cycling

The Taff Trail is a great route between Cardiff and Brecon, 55 miles (88km) in length, it is a superb way to see South Wales. 0.6 miles

Pony trekking

Cardiff Riding School is surrounded by 35 acres of city centre parkland. 3 miles

Beaches

With the Glamorgan Heritage Coast just around the corner there are numerous beaches including Barry Island. 9 miles.