City Townhouse

Cardiff, South Wales

 • Tŷ steilus o fewn pellter cerdded i ganol dinas Caerdydd.

You can book this property from:

 • £2,510 per week
 • £359 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Trwydded parcio ar gael
 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Tŷ steilus o fewn pellter cerdded i ganol dinas Caerdydd. Gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol a lle i 10 gysgu, dyma’r llety perffaith ar gyfer aduniad teulu neu ffrindiau. Wedi ei leoli ar stryd breswyl dawel gyda siopau, bariau a bwytai Ffordd y Ddinas a Ffordd Albany gerllaw. Mae Caerdydd yn ddinas braf gyda nifer o atyniadau yn cynnwys chwaraeon yn Stadiwm Principality, Castell Caerdydd, Bae Caerdydd, Canolfan y Mileniwm, Neuadd Dewi Sant a nifer o ganolfannau siopa. Mae’r bywyd gyda nos yn wych gyda nifer fawr o lefydd i fwyta, yfed a mwynhau.

Llawr Gwaelod

Lolfa gyda lle tân traddodiadol, teledu Smart (yn cynnwys Netflix) a soffas cyfforddus (gyda gwely soffa dwbwl os oes angen).

Ystafell fwyta gyda bwrdd a chadeiriau ar gyfer 10, cadeiriau cyfforddus a drysau patio yn agor allan i’r ardd gefn.

Cegin â’r holl offer angenrheidiol gydag ynys a stolion, peiriant golchi llestri, popty a hob trydan, oergell/rhewgell maint llawn, meicrodon, tostiwr, tegell a drysau patio yn agor allan i’r ardd.

Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi dillad a mynediad i’r ardd

Ystafell ymolchi gydag uned gawod, toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – gyda gwely dwbwl ac uned ymolchi, golygfeydd o’r ardd gefn.

Ystafell wely 2 – gwely dwbwl.

Ystafell wely 3 – dau wely sengl gydag uned ymolchi a storfa ddillad.

Ystafell wely 4 – gwely dwbwl.

Ystafell ymolchi 1 - gyda baddon a chawod oddi mewn, basn a thoiled.

Ystafell ymolchi 2 - gyda cawod, toiled a basn.

Tu Allan

Patio yn y cefn gyda palmant a graean, bwrdd a chadeiriau, pit tân a barbaciw.

Gwybodaeth Ychwanegol

· Y llety ddim i’w logi ar gyfer partion gwyllt

· Wedi ei leoli ar stryd preswyl

· Trydan a gwres yn gynwysedig

· Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig

· Sychwyr gwallt

· Gemau bwrdd a dewis o DVDs a llyfrau

· Boiler mawr i sicrhau digon o ddwr poeth (delfrydol ar gyfer grwpiau mawr)

· Cadair uchel a chot trafeilio ar gael – gwnewch gais pan yn archebu. Dewch â dillad eich hun i’r cot

· Wi-Fi ar gael am ddim

· Trwydded parcio ar gael ar gyfer un car gyda parcio ychwanegol mewn mannau ar y stryd

· Dim ysmygu

· Anifeiliaid anwes – mwyafrif o 2 gi. Cŵn i’w cadw ar y llawr gwaelod

Gwybodaeth ar gyfer yr Anabl a’r Llai Abl

Mae toiled ac ystafell gawod ar y llawr gwaelod gyda gwely soffa yn y lolfa.

Mae grisiau i’r holl ystafelloedd gwely.

 

Location