Y Fro - The Vale

Cardiff, South Wales

 • Wedi eu lleoli ger y Barri ac ond 20 munud o ganol Caerdydd, mae'r ddau lety hunan ddarpar hyn yn cysgu 8 gyda'i gilydd.

You can book this property from:

 • £1,296 per week
 • £185 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi eu lleoli ger y Barri ac ond 20 munud o ganol Caerdydd, mae'r ddau lety hunan ddarpar hyn yn cysgu 8 gyda'i gilydd. Gellir archebu Y Cudyll Coch ac Y Golomen arwahan, ond gyda'i gilydd maent yn ddelfrydol ar gyfer dau deulu neu grwp o ffrindiau. Mae'r golygfeydd yn y cefn yn ymledu allan dros gefn gwlad Bro Morgannwg gydag arfordir Treftadaeth Morgannwg ar stepen y drws, yn cynnig llwybrau cerdded gwych, traethau a golygfeydd. Mae traeth Ynys y Barri gerllaw, sydd wedi dod i enwogrwydd yn dilyn y gyfres deledu Gavin a Stacey, yn ogystal â Pharc Gwledig Porthkerry. Ar gyfer digwyddiadau chwaraeon a chyngherddau cerddorol mae Stadiwm Principality, Stadiwn Dinas Caerdydd, a Maes Criced Rhyngwladol Gerddi Soffia ond taith fer i ffwrdd.

Uned 1 - Y Golomen

Llawr Gwaelod
Cegin, ystafell fwyta ac ystafell fyw ar gynllun agored. Mae’r gegin chwaethus yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch - popty trydan, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, peiriant golchi a pheiriant sychu dillad a meicrodon.

Mae’r ardal fyw yn cynnwys soffas cyfforddus, teledu, DVD, doc ipod a chonsol gemau. Mae’r drysau sy’n plygu yn agor at falconi sy’n cynnig golygfeydd anhygoel ar draws y dyffryn.

Ystafell wely 1 – Ystafell wely maint king gydag ystafell ymolchi en-suite â chawod dros y bath.

Ystafell wely 2 – Ystafell wely ddwbl gydag ystafell gawod en-suite.

Uned 2 - Y Cudyll Coch

Llawr Gwaelod
Cegin - ystafell fwyta ac ystafell fyw ar gynllun agored. Mae’r gegin chwaethus yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch - popty trydan, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, peiriant golchi a pheiriant sychu dillad a meicrodon.

Mae’r ardal fyw yn cynnwys soffas cyfforddus, teledu, DVD, doc ipod a chonsol gemau. Mae’r drysau sy’n plygu yn agor at falconi sy’n cynnig golygfeydd anhygoel ar draws y dyffryn.

Ystafell wely 1 – Ystafell wely maint king gydag ystafell ymolchi en-suite â chawod dros y bath.

Ystafell wely 2 – Ystafell wely ddwbl gydag ystafell gawod en-suite.

Gardd

Lawnt fawr yn cynnig haul drwy'r dydd. Barbaciw ar y safle ac mae sied ddiogel i gadw beics a digon o le ar gyfer unrhyw ddeunydd chwaraeon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Pecyn i’ch croesawu i’r bwthyn gwyliau hwn yn y Barri yn cynnwys te, coffi, siwgr, llefrith, cacennau cartref a bisgedi. Gadewch i ni wybod os ydych yn dathlu achlysur arbennig ac fe fydd rhywbeth bach ychwanegol yn eich pecyn croesawu.
Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig.
Trydan a gwres yn gynwysedig a gwres o dan y llawr drwy’r bwthyn.
Cadair uchel, cot teithio a gât i'r grisiau ar gael ar gais. Dewch a’ch dillad eich hunain ar gyfer y cot.
Wi-fi ar gael.
Dim anifeiliaid nac ysmygu (cytiau ar gael ar y safle ar gyfer cwn os oes angen).
Os dymunwch, gallwn hefyd archebu bwrdd i chi o flaen llaw yn un o’r bwytai a argymhellir. Gadewch i ni wybod pa fath o fwyd y dymunwch ac mi wnawn ni’r gweddill.
Darperir y canlynol yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad... Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi peiriant golchi, cadachau newydd, ffoil a cling film. Ystafell ymolchi: sebon golchi dwylo a 2 bapur toiled i bob toiled. Nwyddau glanhau cyffredinol: cannydd, hylif golchi cawod, chwistrellydd gwrth facteria ayyb.

Location