Llety Tyn y Coed

Cardiff, South Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn clud a moethus i ddau wedi ei amgylchynu gan goedwigoedd a bryniau tonnog gyda thafarn leol wych a bwyty blasus gerllaw.

You can book this property from:

 • £455 per week
 • £65 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn moethus a chlud i ddau wedi ei amgylchynu gan dir coediog a bryniau tonnog gyda thafarn leol wych a bwyty ychydig funudau i ffwrdd ar droed. Delfrydol ar gyfer gwyliau rhamantus i ddau a dim ond ugain munud i ffwrdd o Gaerdydd. Gyda Pharc Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog a Threftadaeth Arfordir Morgannwg i gyd daith fer i ffwrdd yn y car mae’n lleoliad gwych i fwynhau’r hyn sydd gan yr ardal i’w gynnig.

Llawr Gwaelod

Lolfa, cegin ac ystafell fwyta ar gynllun agored. Cegin wedi ei dodrefnu’n llawn gydag oergell a rhewgell maint llawn, microdon, gwneuthurwr coffi a pheiriant golchi llestri. Bwrdd bwyta yn eistedd pedwar a’r ardal fyw yn gyfforddus gyda soffa siâp L, teledu, freeview a DVD.

Y brif ystafell wely gyda gwely dwbl, cwpwrdd, cwpwrdd dillad a ffenestr do.

Prif ystafell ymolchi - ystafell wlyb steilus/ystafell ymolchi gyda chawod cerdded i mewn, toiled a sinc.

Tu Allan

Mae yna ardal deras yn y blaen gyda bwrdd a chadeiriau gyda digonedd o ofod agored gyda 50 acer i’w mwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Pecyn croesawu wrth i chi gyrraedd sydd yn cynnwys detholiad o gynnyrch Cymreig lleol.

Eiddo llawr gwaelod gyda mynediad i gadeiriau olwyn a chawod cerdded i mewn.

Darperir dillad gwely a thywelion .

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig.

Cadair uchel, cot teithio. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Wi-fi ar gael.

Detholiad o lyfrau gemau a dvd ar gael.

Dim ysmygu tu mewn a dim anifeiliaid anwes.


Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad;

Cegin: halen a phupur, rôl cegin, hylif golchi llestri/tabledi golchi llestri, cadachau llestri a sgwrwyr, ffoil a chling ffilm.

Ystafell ymolchi: Sebon golchi dwylo, 2 doiled rôl.

Cynnyrch glanhau cyffredinol: bleach, golchwr cawod, chwistrellydd gwrthfiotig a.y.b.

Location