Ysgubor y Coed

Cardiff, South Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn gwyliau 5 seren mewn lleoliad gwledig - ugain munud yn unig o ddinas Caerdydd. Wedi ei amgylchynu gan goedwigoedd a bryniau bendigedig. Cysgu 8.

You can book this property from:

 • £1,423 per week
 • £203 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 4 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn moethus 5 seren hwn wedi ei leoli ym mhrydferthwch cefn gwlad, 20 munud yn unig o ganol Caerdydd. Wedi ei amgylchynu gan goetir a bryniau, mae’n leoliad delfrydol ar gyfer eistedd yn nol ac ymlacio, neu i aros ar gyfer un o’r niferus ddigwyddiadau chwaraeon neu ddiwylliannol sydd yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd a De Cymru. Mae yna dafarn a bwyty ardderchog gerllaw.

Mae llawer o weithgareddau ac atyniadau yn ymyl, gan gynnwys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Mae’r llety hwn yn addas ar gyfer gwesteion anabl gyda drysau llydan a phob ystafell ar yr un llawr.

Llawr Gwaelod

Cegin ac ystafell fwyta agored. Cegin gyda ffwrn fawr, oergell/rhewgell math Americanaidd, peiriant gwneud coffi, golchwr llestri. Mae’r ystafell fwyta yn cynnwys bwrdd ar gyfer 8 o bobl, soffa gyfforddus, teledu a system sain anhygoel. Gwely soffa dwbl ar gael os dymunir - yn addas ar gyfer plant yn unig.

Lolfa gyda teledu 40 modfedd, freeview a chwaraewr DVD, soffas cyfforddus.

Ystafell ymolchi foethus gyda toiled, basn a baddon.

Llofft 1 - gyda gwely dwbl, cypyrddau dillad ac ystafell gawod cerdded i mewn ynghlwm

Llofft 2 - gyda gwely dwbl, cypyrddau dillad ac ystafell gawod cerdded i mewn ynghlwm

Llofft 3 - gyda gwely dwbl, cypyrddau dillad ac ystafell gawod ynghlwm

Llofft 4 - gyda gwely dwbl, cypyrddau dillad ac ystafell gawod cerdded i mewn ynghlwm

Ystafell arwahan gyda pheiriant golchi

** Dalier sylw - 8 yw’r nifer mwyaf o westeion y gall y bwthyn letya

Tu Allan

Gardd breifat wedi ei chau i mewn, gyda Barbaciw, bwrdd mawr a chadeiriau. Y mae yna hefyd ddigon o dir agored gyda 50 o aceri i’w mwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys dewis o nwyddau Cymreig
 • Llety un llawr gyda mynediad i’r anabl, a chawodydd cerdded i mewn. Sylwer nad oes canllawiau (hand rails) yn yr ystafelloedd ymolchi.
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig.
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig.
 • Cadair uchel a chot trafeilio. Rhaid dod â dillad eich hun ar gyfer y cot.
 • Wi-fi ar gael.
 • Dewis eang o lyfrau, gemau a DVDs ar gael.
 • Bydd y canlynol hefyd ar gael ar gyfer eich arhosiad yn y bwthyn: Cegin: Pupur a halen; papur cegin; hylif golchi llestri/tabledi i’r golchwr llestri; clytiau sychu fyny; Ffoil; Cling Film. Ystafell Ymolchi: hylif golchi dwylo; 2 rolyn o bapur toiled ar gyfer pob toiled.
 • Cynnyrch Glanhau Cyffredinol
 • Dim ysmygu a dim anifeiliaid anwes

Noder fod bys yn rhedeg yn uniongyrchol i Gaerdydd o fan 1 milltir i ffwrdd o’r bwthyn. Mae yna hefyd gwmniau tacsi a bysiau mini ar gael yn lleol os dymunir.

Location