Ysgubor y Coed

Cardiff, South Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn gwyliau 5 seren mewn lleoliad gwledig - ugain munud yn unig o ddinas Caerdydd. Wedi ei amgylchynu gan goedwigoedd a bryniau bendigedig. Cysgu 8.

You can book this property from:

 • £1,465 per week
 • £209 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 4 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn moethus 5 seren hwn wedi ei leoli ym mhrydferthwch cefn gwlad, 20 munud yn unig o ganol Caerdydd. Wedi ei amgylchynu gan goetir a bryniau, mae’n leoliad delfrydol ar gyfer eistedd yn nol ac ymlacio, neu i aros ar gyfer un o’r niferus ddigwyddiadau chwaraeon neu ddiwylliannol sydd yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd a De Cymru. Mae yna dafarn a bwyty ardderchog gerllaw.

Mae llawer o weithgareddau ac atyniadau yn ymyl, gan gynnwys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Mae’r llety hwn yn addas ar gyfer gwesteion anabl gyda drysau llydan a phob ystafell ar yr un llawr.

Llawr Gwaelod

Cegin ac ystafell fwyta agored. Cegin gyda ffwrn fawr, oergell/rhewgell math Americanaidd, peiriant gwneud coffi, golchwr llestri. Mae’r ystafell fwyta yn cynnwys bwrdd ar gyfer 8 o bobl, soffa gyfforddus, teledu a system sain anhygoel. Gwely soffa dwbl ar gael os dymunir - yn addas ar gyfer plant yn unig.

Lolfa gyda teledu 40 modfedd, freeview a chwaraewr DVD, soffas cyfforddus.

Ystafell ymolchi foethus gyda toiled, basn a baddon.

Llofft 1 - gyda gwely dwbl, cypyrddau dillad ac ystafell gawod cerdded i mewn ynghlwm

Llofft 2 - gyda gwely dwbl, cypyrddau dillad ac ystafell gawod cerdded i mewn ynghlwm

Llofft 3 - gyda gwely dwbl, cypyrddau dillad ac ystafell gawod ynghlwm

Llofft 4 - gyda gwely dwbl, cypyrddau dillad ac ystafell gawod cerdded i mewn ynghlwm

Ystafell arwahan gyda pheiriant golchi

** Dalier sylw - 8 yw’r nifer mwyaf o westeion y gall y bwthyn letya

Tu Allan

Gardd breifat wedi ei chau i mewn, gyda Barbaciw, bwrdd mawr a chadeiriau. Y mae yna hefyd ddigon o dir agored gyda 50 o aceri i’w mwynhau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys dewis o nwyddau Cymreig
 • Llety un llawr gyda mynediad i’r anabl, a chawodydd cerdded i mewn. Sylwer nad oes canllawiau (hand rails) yn yr ystafelloedd ymolchi.
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig.
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig.
 • Cadair uchel a chot trafeilio. Rhaid dod â dillad eich hun ar gyfer y cot.
 • Wi-fi ar gael.
 • Dewis eang o lyfrau, gemau a DVDs ar gael.
 • Bydd y canlynol hefyd ar gael ar gyfer eich arhosiad yn y bwthyn: Cegin: Pupur a halen; papur cegin; hylif golchi llestri/tabledi i’r golchwr llestri; clytiau sychu fyny; Ffoil; Cling Film. Ystafell Ymolchi: hylif golchi dwylo; 2 rolyn o bapur toiled ar gyfer pob toiled.
 • Cynnyrch Glanhau Cyffredinol
 • Dim ysmygu a dim anifeiliaid anwes

Noder fod bys yn rhedeg yn uniongyrchol i Gaerdydd o fan 1 milltir i ffwrdd o’r bwthyn. Mae yna hefyd gwmniau tacsi a bysiau mini ar gael yn lleol os dymunir.

Location

This detached luxury Cardiff cottage is set on a small holding with one other small holiday cottage (Llety Tyn y Coed) within 50 acres of woodland and countryside, and only a very short walk to popular local restaurant, pub and organic farm shop selling fresh fish and meat as well as freshly baked bread, Welsh cheese, jams and chutneys. In the shop, you'll also find ready meals prepared by the local restaurant for those times when you don't want to cook.. To the South the village of Creigiau is only 1 mile away and that includes a golf course, local shop and another pub. 1 mile to the North is another village, Efail Isaf. This also has a good local pub.

Cardiff is just 7.5 miles away and has many attractions and activities, not to mention the world class shopping and entertainment, the Millennium Stadium hosts world class rugby games and again hosted Rugby World Cup games in 2015. Cardiff is only a short drive away but there is also a bus service that runs directly into the City Centre from just under 1 mile away. Sophia Gardens is now a test match cricket venue and hosted the first Ashes match of 2015. Cardiff Castle is well worth a visit, as is Cardiff Bay with its huge freshwater lagoon, International White Water Centre, The Millennium Centre, Olympic Swimming pool, Doctor Who Exhibition, Sailing centre and selection of restaurants and bars.

The Brecon Beacons National Park is only half an hour away with mountains, lakes, waterfalls and of course breath-taking scenery. The area is well known for its natural beauty and is great for walking, fishing, cycling or just to relax and enjoy the magical surroundings.

The Glamorgan Heritage Coast has some great beaches to suit all, from family friendly sandy beaches with many amenities such as Barry Island to quiet idyllic hideaways with dramatic cliffs and only accessible on foot. Southerndown and Ogmore are very popular with guests.

Walking

The Glamorgan Heritage Coastal Path offers stunning coastline and beaches. There are also many walks from the cottage in the nearby woods and across the countryside. 0.1 miles

Fishing

Several lakes and course venues nearby including Canada Lakes Trout Fishery. 2 miles.

Fantastic Sea Fishing in the Bristol Channel via Charters boats from Cardiff Bay. 9 miles

Golf

There are many great golf courses nearby including the Celtic Manor (home of 2010 Ryder Cup), Vale Resort and also Cregiau Golf Course. 1 mile.

Cycling

Bike Park Wales offers some of the best mountain biking in the UK and is only 15 miles away. Other “off-piste” mountain biking can be done in the woodlands around the cottage. 0.2 miles.

Pony trekking

Liege Manor Equestrian Centre is home to over 70 horses and ponies. With tuition for all ages and abilities. 14 miles.

Beaches

The Glamorgan Heritage Coast has numerous beaches, ranging from the bustling resort of Barry Island (16 miles), to the stunning beach at Southerndown (18 miles).

Water Sports

The Cardiff International White Water Centre (CIWW) offers canoeing, white water rafting, kayaking, hydro speed and hot-dogging. (All equipment can be provided). 11 miles.