Cardiff Boutique Townhouse

Cardiff, South Wales

 • Llety mawr moethus i 20 yn agos i siopau, tafarndai a bwytai Caerdydd + Stadiwm y Mileniwm. Perffaith ar gyfer grwpiau, partion plu, stag a phenwythnosau rygbi.

You can book this property from:

 • £5228 per week
 • £747 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Ystafell chwaraeon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 4 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 4 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15:00
 • Amser gadael: 11:00

Description

Lleolir Cardiff Boutique Townhouse daith gerdded fer o siopau, tafarndai a bywyd nos dinas Caerdydd, yn ogystal â Stadiwm y Mileniwm. Mae’n cynnig llety i grwpiau mawr ac yn cysgu hyd at 20. Gyda phecyn llawn Sky a theldeu clirlun, bwrdd pwl a steil bwtîc chwaethus, mae’n lleoliad perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, teuluoedd, tripiau siopa, partion plu, stag a phenwythnosau rygbi.

Mae’r ty tref Edwardaidd traddodiadol hwn wedi ei adfer yn hynod o gywrain ac mae hefyd yn addas ar gyfer cyfarfodydd corfforaethol, cynadleddau a hyfforddiant. Cysylltwch â ni am y prisiau corfforaethol.

Llawr Gwaelod

Ystafell wely 1 – Dau wely bync triphlyg (dwbl ar y gwaelod, sengl uwchben) gyda bwrdd gwisgo.

Ystafell wely 2 - Dau wely bync triphlyg (dwbl ar y gwaelod, sengl uwchben) gyda bwrdd gwisgo.

Ystafell ymolchi – Steil bwtîc gyda llun Marilyn Monroe ar y wal tu ôl y bath, cawod uwchben y bath, sinc a thoiled.

Ystafell ymolchi arall – Steil bwtîc gyda thoiled ar wahan, sinc a chawod fodern – gyda tholied a sinc.

Llawr Cyntaf

Ystafell Fwyta/Cegin – Cegin gyflawn gyda phopty trydan dwbl a 5 hob nwy. Oergell / rhewgell fawr ardal paratoi bwyd, peiriant gwneud coffi, golchwr llestri a pheiriant golchi dillad. Byrddau unigol ar steil bistro gyda digon o gadeiriau i 20.

Lolfa – Ardal agored fawr gyda lloriau pren, bwrdd pwl ac ardal eistedd fodern gyda theledu plasma sy’n cynnwys pecyn chwaraeon Sky, yn ogystal â wifi am ddim.

Ail Lawr

Ystafell wely 3 - Dau wely bync triphlyg (dwbl ar y gwaelod, sengl uwchben) ac 1 gwely sengl. Lle i 4 gysgu. Bwrdd gwisgo.

Ystafell wely 4 - Dau wely bync triphlyg (dwbl ar y gwaelod, sengl uwchben) ac 1 gwely sengl. Lle i 4 gysgu. Bwrdd gwisgo.

Ystafell ymolchi – Steil bwtîc gyda chawod drydan, sinc a thoiled.

Tu Allan

Ardal laswelltog fechan o flaen yr adeilad ac yn union gyferbyn ceir ehnagder Parc Bute, perffaith ar gyfer cerdded, chwaraeon neu farbiciw.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Teledu clirlun a phecyn Sky yn cynnwys chwaraeon
 • Bwrdd pwl
 • Darperir dillad gwely, tywelion dwylo a bath
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes
 • Wifi am ddim drwy’r adeilad
 • Parcio oddi ar y ffordd ar gyfer hyd at 6 car

Location