Cardiff Bay Lodge

Cardiff, South Wales

 • Llety moethus i 20 ynghanol Bae Caerdydd - perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, dathliadau teuluol, partion stag ac iâr. Cynnwys teledu 50

You can book this property from:

 • £6,587 per week
 • £941 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 14 o welyau sengl
 • 3 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon

Awyr Agored

 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Llety ar gyfer grwpiau mawr ynghanol Bae Caerdydd - perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, dathliadau teuluol, partion stag ac iâr. Mae’r llety hunan-ddarpar hwn wedi ei gynllunio mewn steil unigryw gyda thema bwtîc. Mae’n cynnwys teledu plasma trawiadol 50" gyda phecyn chwaraeon a ffilmiau Sky a wifi am ddim drwy’r holl adeilad. Wedi ei leoli yng nghalon Bae Caerdydd, mae ganddo fwytai, bars, caffis a siopau di-ri ar drothwy ei ddrws, heb sôn am Ganolfan y Mileniwm, sinema, casino a llawer mwy. Mae canol y ddinas, yn cynnwys Stadiwm y Mileniwm, mwy o fwytai, tafarndai, siopau a chlybiau poblogaidd hefyd o fewn cyrraedd hwylus.

Mae’r llety hunan-ddarpar hwn ym Mae Caerdydd hefyd ar gael ar gyfer cyfarfodydd corfforaethol, cynadleddau a hyfforddiant. Cysylltwch â ni am y cyfraddau corfforaethol.

Is-lawr

Ystafell gawod gyda thoiled a thoiled arall arwahan.

Bwrdd pwl a phêl droed bwrdd

Llawr Gwaelod

Lolfa fawr gyda 3 soffa gyfforddus, cadeiriau a gwely soffa dwbl. Mae’r teledu plasma 50" yn cynnwys chwaraeon a ffilmiau Sky a chwaraewr DVD.

Cegin ac ardal fwyta helaeth gyda bwrdd mawr. Mae’r gegin gyda'r holl offer, yn cynnwys popty nwy mawr, peiriant golchi llestri ac oergell/rhewgell.

Ystafell ymolchi yn cynnwys bath gyda chawod oddi mewn a thoiled.

Llawr Cyntaf (Ffrynt y tŷ)

Ystafell wely fawr gyda 4 gwely sengl ac 1 gwely bync triphlyg (dwbwl ar y gwaelod a sengl uwchben).

Ail Lawr (Ffrynt y tŷ)

Ystafell wely fawr gyda 4 gwely sengl a 2 wely bync triphlyg.

Ail Lawr (Cefn y tŷ)

Ystafell wely gyda 6 gwely sengl.

Ystafell gawod.

Toiled arwahan.

Gardd

Llety gyda byrddau gardd a chadeiriau ar y patio. Y llecyn perffaith i fwynhau’r heulwen neu ambell ddiod gymdeithasol yn ystod eich arhosiad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, tywelion bath a dwylo yn gynwysedig

*Noder y gellir uno’r holl welyau sengl i ffurfio gwelyau dwbl mawr ar gais.

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Pecyn chwaraeon a ffilmiau Sky yn gynwysedig

Caniateir anifeiliaid anwes – ar gais (gwiriwch hyn cyn archebu)

Wifi am ddim drwyddo draw

Ni ddarperir llefydd parcio penodol ond gellir parcio ' Talu ac arddangos' ar hyd y strydoedd o amgylch y llety.

Bydd unrhyw archeb a geir eu ganslo ar gyfer 'Cardiff Bay Lodge yn destun i ffi o £500. Felly, rydym yn cynghori gwesteion i gael yswiriant gwyliau yn ei le

Location