Cardiff Bay Lodge

Cardiff, South Wales

 • Llety moethus i 20 ynghanol Bae Caerdydd - perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, dathliadau teuluol, partion stag ac iâr. Cynnwys teledu 50

You can book this property from:

 • £7,286 per week
 • £1,041 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 14 o welyau sengl
 • 3 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon

Awyr Agored

 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Llety ar gyfer grwpiau mawr ynghanol Bae Caerdydd - perffaith ar gyfer grwpiau o ffrindiau, dathliadau teuluol, partion stag ac iâr. Mae’r llety hunan-ddarpar hwn wedi ei gynllunio mewn steil unigryw gyda thema bwtîc. Mae’n cynnwys teledu plasma trawiadol 50" gyda phecyn chwaraeon a ffilmiau Sky a wifi am ddim drwy’r holl adeilad. Wedi ei leoli yng nghalon Bae Caerdydd, mae ganddo fwytai, bars, caffis a siopau di-ri ar drothwy ei ddrws, heb sôn am Ganolfan y Mileniwm, sinema, casino a llawer mwy. Mae canol y ddinas, yn cynnwys Stadiwm y Mileniwm, mwy o fwytai, tafarndai, siopau a chlybiau poblogaidd hefyd o fewn cyrraedd hwylus.

Mae’r llety hunan-ddarpar hwn ym Mae Caerdydd hefyd ar gael ar gyfer cyfarfodydd corfforaethol, cynadleddau a hyfforddiant. Cysylltwch â ni am y cyfraddau corfforaethol.

Is-lawr

Ystafell gawod gyda thoiled a thoiled arall arwahan.

Bwrdd pwl a phêl droed bwrdd

Llawr Gwaelod

Lolfa fawr gyda 3 soffa gyfforddus, cadeiriau a gwely soffa dwbl. Mae’r teledu plasma 50" yn cynnwys chwaraeon a ffilmiau Sky a chwaraewr DVD.

Cegin ac ardal fwyta helaeth gyda bwrdd mawr. Mae’r gegin gyda'r holl offer, yn cynnwys popty nwy mawr, peiriant golchi llestri ac oergell/rhewgell.

Ystafell ymolchi yn cynnwys bath gyda chawod oddi mewn a thoiled.

Llawr Cyntaf (Ffrynt y tŷ)

Ystafell wely fawr gyda 4 gwely sengl ac 1 gwely bync triphlyg (dwbwl ar y gwaelod a sengl uwchben).

Ail Lawr (Ffrynt y tŷ)

Ystafell wely fawr gyda 4 gwely sengl a 2 wely bync triphlyg.

Ail Lawr (Cefn y tŷ)

Ystafell wely gyda 6 gwely sengl.

Ystafell gawod.

Toiled arwahan.

Gardd

Llety gyda byrddau gardd a chadeiriau ar y patio. Y llecyn perffaith i fwynhau’r heulwen neu ambell ddiod gymdeithasol yn ystod eich arhosiad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, tywelion bath a dwylo yn gynwysedig

*Noder y gellir uno’r holl welyau sengl i ffurfio gwelyau dwbl mawr ar gais.

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Pecyn chwaraeon a ffilmiau Sky yn gynwysedig

Caniateir anifeiliaid anwes – ar gais (gwiriwch hyn cyn archebu)

Wifi am ddim drwyddo draw

Ni ddarperir llefydd parcio penodol ond gellir parcio ' Talu ac arddangos' ar hyd y strydoedd o amgylch y llety.

Bydd unrhyw archeb a geir eu ganslo ar gyfer 'Cardiff Bay Lodge yn destun i ffi o £500. Felly, rydym yn cynghori gwesteion i gael yswiriant gwyliau yn ei le

Location

Cardiff Bay self catering lodge is located right in the Centre of Cardiff Bay and within a 1 minute walk of the Wales Millennium Centre & Mermaid Quay with its numerous restaurants, trendy bars, galleries and shops. Also close to your large group accommodation, Cardiff Bay's Red Dragon Centre offers a multi-screen cinema, bars, nightclub and Casino. The City Centre including attractions such as the Millennium Stadium, Cardiff Castle, St. Davids 2 etc is only a 20 minute walk away or you have the option of excellent public transport links to whisk you into the city centre.

Cardiff Bay is Europe's most exciting waterfront development. You'll find here a diverse mix of internationally acclaimed visitor attractions, activities and entertainment, coupled with vibrant, cosmopolitan bars, shops and restaurants all situated around the magnificent freshwater lake, giving Cardiff's waterfront a truly unique atmosphere worthy of any capital city. Cardiff Bay is home to the Wales Millennium Centre, Y Senedd (The National Assembly building), an Olympic sized swimming pool and leisure facility, white water centre, yacht club, and there are numerous cycling and walking trails around the Cardiff Bay Barrage.

Cardiff is a city of attractions, sport, culture and entertainment. Cardiff Castle and its beautiful grounds can be found in the city centre. With world-class stadiums for rugby, football, cricket, athletics and an International Sports Village, it is easy to see why Cardiff has gained its reputation as a sporting city.

Water Sports

The Cardiff International White Water Centre (CIWW) offers canoeing, white water rafting, kayaking, hydro speed and hot-dogging. (All equipment can be provided). 0.3 miles

Walking

A walk along the Cardiff Bay Barrage offers fantastic views across the Bay. 0.2 miles.

Fishing

Being a coastal city the areas around Cardiff have some superb sea fishing. Charter boats can be hired from Cardiff Bay. 0.3 miles

The river Taff is a recovering Salmon river that also holds huge stocks of wild trout and Grayling. Day Tickets available from local associations. 0.1 miles.

Golf

There are many courses in the area including the prestigious Celtic Manor, host to the 2010 Ryder Cup. 18 miles. One of the closest courses is Cottrell Park, an idyllic venue set in the heart of 400 acres of beautiful Parkland. 8 miles.

Cycling

The Taff Trail is a multi-purpose route between Cardiff and the Market Town of Brecon in the North. 55 miles (88km) in length, it is a superb way to see South Wales. 0.1 miles

Pony trekking

Cardiff Riding School is surrounded by 35 acres of parkland close to the City Centre and all aspects of horse riding and care are catered for. 3.4 miles

Beaches

With the Glamorgan Heritage Coast just around the corner there are numerous beaches, ranging from the bustling resort of Barry Island (9 miles) to the more peaceful and stunning beach at Southerndown (24miles).