Cardiff Bay View Apartment

Cardiff, South Wales

 • Mae’r fflat steilus hwn ym Mae Caerdydd yn leoliad perffaith ar gyfer eich arhosiad yng Nghaerdydd.

You can book this property from:

 • £682 per week
 • £97 per night

Features

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl

Cegin

 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Balconi
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r fflat steilus hwn ym Mae Caerdydd yn leoliad perffaith ar gyfer eich arhosiad yng Nghaerdydd. Wedi ei leoli ar y 5ed llawr, gyda balconi yn edrych allan dros y dŵr, a golygfeydd gwych draw tuag at ganol y ddinas. Mae Canolfan y Mileniwm, gorsaf drên Bae Caerdydd, bwytai, tafarndai, sinema, casino ac atyniadau eraill gerllaw. Fe geir cyswllt trafnidiaeth cyhoeddus gwych gyda canol y dref, gan gynnwys Stadiwm y Mileniwn (Principality), sydd lai na milltir i ffwrdd.

Mae’r fflat ar y 5ed llawr gyda lifft i gael mynediad.

Ystafell fyw/bwyta agored â chegin gyda’r holl offer angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi llestri, popty a hob trydan, peiriant golchi/sychu dillad, ac oergell/rhewgell. Bwrdd bwyta gyda lle i 4.

Ystafell wely ddwbwl gyda ystafell ymolchi ynghlwm sy’n cynnwys cawod, teledu a golygfeydd gwych dros y dŵr.

Prif ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn.

Ystafell wely ddwbwl gyda theledu.

Balconi â golygfeydd o’r dŵr, gyda bwrdd a chadeiriau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Sychwr a sythwr gwallt, a haearn smwddio ar gael
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Chwaraewr DVD a ‘free-view’
 • Dim wi-fi, ond 4G a BT-wifi ar gael
 • Cadair uchel a cot trafeilio ar gael (noder pan yn archebu). Dewch a’ch dillad eich hun ar gyfer y cot
 • Coffi, te a siwgwr cychwynnol ar gael
 • Clytiau sychu llestri, tabledi i’r peiriant golchi llestri
 • Mynediad i’r fflat drwy lifft neu staer
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu
 • Un lle parcio wedi’i neilltuo. Mae meysydd parcio gerllaw ar gyfer ceir ychwanegol
 • Mae’n rhaid sicrhau fod plant bach yn cael eu goruchwylio drwy’r amser, oherwydd y balconi

Location