Glan yr Afon Cardiff Townhouse

Cardiff, South Wales

 • 4 Star
 • Tŷ steilus yng Nghaerdydd yn agos at Stadiwm Principality

You can book this property from:

 • £2,227 per week
 • £318 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon

Teuluoedd

 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Trwydded parcio ar gael
 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Tŷ steilus yng Nghaerdydd yn agos at Stadiwm Principality, Castell Caerdydd, parciau, siopau, a'r holl fwytai a thafarndai sydd ar gael yng Nghanol Dinas Caerdydd. Perffaith ar gyfer grŵp o ffrindiau, cydweithwyr, aduniadau neu deuluoedd, mae'r llety hwn yn cysgu 10, ond fe all gysgu 14 wrth ddefnyddio dau wely soffa ychwanegol.

Llawr gwaelod

Lolfa eang mewn arddull sinema, teledu HD gyda pecyn Chwaraeon a Ffilmiau Sky. Soffas cyfforddus.

Cegin drawiadol â'r holl offer angenrheidiol gydag ynys a bwrdd bwyta hir. Drysau plyg yn agor allan i'r ardd yn y cefn. Mae'r teledu yn y gegin yn cynnig yr un pecyn Sky.

Toiled ar y llawr gwaelod.

Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely maint king gyda soffa (gellir ei newid i wely soffa i gysgu 2 berson ychwanegol)

Ystafell wely 2 - bync triphlyg (dwbwl a sengl)

Ystafell wely 3 - bync triphlyg (dwbwl a sengl)

Ystafell ymolchi gyda baddon, cawod dros y baddon, toiled a basn

Ystafell gawod gydag uned gawod, toiled a basn

Ail Lawr

Ystafell wely 4 - ystafell yn y to gyda golygfeydd anhygoel o'r stadiwm. Gwely maint king gydag ystafell ymolchi ynghlwm (uned gawod, toiled a basn)

Tu Allan

Gardd gaeedig yn y cefn, gyda dodrefn gardd

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig

Wifi yn gynwysedig

Cadair uchel a chot trafeilio ar gael (nodwch hynny wrth archebu). Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot

Sychwr gwallt ar gael

Pecyn Chwaraeon a Ffilmiau Sky mewn mwy nag un ystafell

2 wely soffa ar gyfer 4 o westai ychwanegol (mwyafrif o 14 i aros). Noder hyn pan yn archebu

Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich archosiad yn y llety hwn yng Nghaerdydd -

          Cegin - pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri

          Ystafell ymolchi - sebon a 2 rolyn papur toiled

          Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Dim ysmygu a dim anifeiliaid anwes

Gellir archebu'r tŷ ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, neu fel lleoliad cyn gemau, cyngherddau a digwyddiadau eraill

Location

Glan yr Afon Cardiff Townhouse is just off Cathedral Road near the City Centre. The house itself is a midlink townhouse.

Cardiff has hosted many great sporting events, including the Rugby World Cup, Champions League Final, Rugby European Finals, 6 Nations Rugby, Test Match cricket and many more. There is a great buzz about the city when these events take place and with Glan yr Afon being so close to the stadium, it is the ideal location to stay whilst visiting the city.

With a wide range of theatres, halls and galleries, there is a lively entertainment scene in and around Cardiff, which features opera, ballet, musicals and offers live music from world-class acts.

Cardiff Bay is a short bus or taxi ride away where you will find the Wales Millennium Centre and Y Senedd (The National Assembly building), as well as numerous other attractions. These include trendy bars and restaurants, jet boat rides, Olympic size swimming pool and leisure facilities, White Water Centre, Yacht Club, as well as numerous walks and cycle routes around the Cardiff Bay Barrage.


Beaches

Barry Island (9 miles) made famous by the TV show Gavin and Stacey is worth a visit as is stunning Southerndown. 20 miles.


Walking

Many walks to be enjoyed including Cardiff's Centenary Walk, Taff Trail and exploring the many acres of Cardiff's parkland. 0.1 miles


Cycling

You can join the Taff Trail just a few hundred yards from the house. It runs for 55 miles (88km) from Brecon to Cardiff. 0.1 miles


Water Sports


Cardiff International White Water (CIWW) - Canoeing and white water rafting facilities including kayaking, hydro speed and hot-dogging. All equipment can be provided. 2.5 miles


Fishing


Being a coastal city, the areas around Cardiff have some superb sea fishing. Charter boats can be hired from Cardiff Bay. 2 miles


The River Taff is a recovering salmon river that also holds huge stocks of wild trout and grayling. Day tickets available from local associations. 0.2 miles


Golf


There are many courses in the area including the prestigious Celtic Manor, a previous host to the Ryder Cup. 18 miles. One of the closest courses is Cottrell Park, an idyllic venue set in the heart of 400 acres of beautiful parkland. 7 miles


Pony trekking


Surrounded by 35 acres of parkland close to the City Centre is Cardiff Riding School. All aspects of horse riding and care are catered for. 1 mile.