Glan yr Afon Cardiff Townhouse

Cardiff, South Wales

 • 4 Star
 • Tŷ steilus yng Nghaerdydd yn agos at Stadiwm Principality

You can book this property from:

 • £2,624 per week
 • £375 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon

Teuluoedd

 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Trwydded parcio ar gael
 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Tŷ steilus yng Nghaerdydd yn agos at Stadiwm Principality, Castell Caerdydd, parciau, siopau, a'r holl fwytai a thafarndai sydd ar gael yng Nghanol Dinas Caerdydd. Perffaith ar gyfer grŵp o ffrindiau, cydweithwyr, aduniadau neu deuluoedd, mae'r llety hwn yn cysgu 10, ond fe all gysgu 14 wrth ddefnyddio dau wely soffa ychwanegol.

Llawr gwaelod

Lolfa eang mewn arddull sinema, teledu HD gyda pecyn Chwaraeon a Ffilmiau Sky. Soffas cyfforddus.

Cegin drawiadol â'r holl offer angenrheidiol gydag ynys a bwrdd bwyta hir. Drysau plyg yn agor allan i'r ardd yn y cefn. Mae'r teledu yn y gegin yn cynnig yr un pecyn Sky.

Toiled ar y llawr gwaelod.

Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely maint king gyda soffa (gellir ei newid i wely soffa i gysgu 2 berson ychwanegol)

Ystafell wely 2 - bync triphlyg (dwbwl a sengl)

Ystafell wely 3 - bync triphlyg (dwbwl a sengl)

Ystafell ymolchi gyda baddon, cawod dros y baddon, toiled a basn

Ystafell gawod gydag uned gawod, toiled a basn

Ail Lawr

Ystafell wely 4 - ystafell yn y to gyda golygfeydd anhygoel o'r stadiwm. Gwely maint king gydag ystafell ymolchi ynghlwm (uned gawod, toiled a basn)

Tu Allan

Gardd gaeedig yn y cefn, gyda dodrefn gardd

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig

Wifi yn gynwysedig

Cadair uchel a chot trafeilio ar gael (nodwch hynny wrth archebu). Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot

Sychwr gwallt ar gael

Pecyn Chwaraeon a Ffilmiau Sky mewn mwy nag un ystafell

2 wely soffa ar gyfer 4 o westai ychwanegol (mwyafrif o 14 i aros). Noder hyn pan yn archebu

Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich archosiad yn y llety hwn yng Nghaerdydd -

          Cegin - pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri

          Ystafell ymolchi - sebon a 2 rolyn papur toiled

          Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Dim ysmygu a dim anifeiliaid anwes

Gellir archebu'r tŷ ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, neu fel lleoliad cyn gemau, cyngherddau a digwyddiadau eraill

Location