Cecile - The Garden Apartment

Usk, South Wales Borderlands

 • Rhan o ystad wledig rhestredig Gradd 2 yn Sir Fynwy.

You can book this property from:

 • £950 per week
 • £136 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Ystafell ymolchi

 • 1 ystafell ymolchi
 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15.30
 • Amser gadael: 10.30

Description

Llety moethus ar dir ystad gwledig rhestredig Gradd 2 yn Sir Fynwy. Yn wreiddiol yn rhan o'r adeiladau allanol, mae wedi ei adnewyddu yn encil rhamantus i 2, ble gellir cwtshio'n gysurus o flaen y tân, neu ymlacio yn y baddon steilus. Mae'r ystad yn ymestyn i dros 128 erw ac yn cynnwys gerddi a choetiroedd.  Y tu allan i'r ystâd mae nifer o dafarndai lleol a nifer o fwytai seren Michellin, yn ogystal â digon o lwybrau i gerdded a beicio. Mae gweithgareddau poblogaidd eraill yn cynnwys pysgota a saethu colomenod clai. 

Llawr gwaelod

Cegin, ardal fwyta a lolfa agored. Teledu, cadeiriau a bwrdd i 2. 

Cegin gyda peiriant golchi llestri, tostiwr, tegell, popty a hob.  

Lolfa yn cynnwys stôf goed.  

Ystafell gyda toiled a basn.  

Fyny grisiau

Ystafell wely Mezzanine gyda gwely dwbwl a baddon agored   

Tu Allan

Gardd fawr gyda patio a lawnt a bwrdd picnic.    

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt ar gael    
 • Ddim yn addas ar gyfer plant ifanc a babanod   
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Digon o le parcio ar gael  
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes   
 • Storfa ddiogel ar gyfer beiciau/offer golff  
 • Wifi yn gynwysedig

 

Location