Maes y Felin

Chepstow, South Wales Borderlands

 • 4 Star
 • Amgylchynir y bwthyn gan ddolydd agored braf. Ardal chwarae fawr i’r plant ac ystafell gemau. Lleoliad perffaith i archwilio atyniadau a golygfeydd Sir Fynwy ac i ymlacio mewn steil

You can book this property from:

 • £881 per week
 • £126 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn gwyliau hunan ddarpar yng Nghas-gwent gyda thwb poeth ac ardal chwarae fawr ar y safle. Wedi ei leoli ar fferm ynghanol 126 acer o ddolydd agored braf, coetir a bryniau. Mae’n lleoliad perffaith i archwilio atyniadau a golygfeydd yr ardal, yn ogystal ag ymlacio a mwynhau cefn gwlad hyfryd Sir Fynwy ar ei orau.

Mae’r bwthyn yn rhan o Dŷ Hir traddodiadol Gymreig, sydd hefyd yn cynnwys bwthyn arall (Maes y Gwy) a’r prif dŷ fferm. Gall y bythynnod gwyliau hyn, Sir Fynwy gysgu hyd at 10 o westeion gyda’i gilydd.

Darperir mynediad i gadeiriau olwyn ac mae’r ardal chwarae fawr amgaeedig o flaen y bwthyn yn le gwych a diogel i blant. Gyda chywion ieir, geifr a llawer o anifeiliaid eraill o gwmpas mae croeso mawr i blant helpu gyda bwydo a chasglu wyau. Mae’r ystafell gemau i’w rhannu gyda’r bwthyn drws nesaf yn cynnwys ping-pong, bwrdd pŵl, bwrdd dartiau a llawer o gemau bwrdd.

Llawr Gwaelod

Ystafell agored yn cynnwys lolfa, cegin gyflawn a lle bwyta. Ymhlith y cyfarpar ceir teledu gyda sianeli am ddim, radio, chwaraewr CD, tostiwr, microdon, popty a hob trydan gyda gril, peiriant golchi, oergell a chist rhewgell.

Toiled a basn ymolchi ar y llawr gwaelod.

Stôf llosgi coed yn y lolfa.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely sy’n ystafell ddwbl

Ystafell wely bync

Ystafell wely sengl

Ystafell ymolchi gyda chawod, toiled a basn ymolchi

Ceir golygfeydd gwych dros y fferm a’r wlad o amgylch y bwthyn o’r holl ystafelloedd gwely yn y bwthyn hunan ddarpar hwn yng Nghas-gwent.

Gardd

Bwrdd a chadeiriau o flaen y bwthyn a chyfleusterau barbeciw ar gael

Ystafell iwtiliti i’w rhannu yn cynnwys peiriant golchi a 2 rewgell fawr.

Ardal chwarae fawr amgaeedig gyda mainc bicnic

Twb Poeth mawr mewn cornel breifat wedi ei gau i mewn. Y bwthyn arall hefyd yn gallu ei ddefnyddio ac mae mynediad rhwng 8am a 10pm.

Patio yn wynebu’r de

Ystafell gemau yn cynnwys bwrdd pŵl (20c y gêm), tenis bwrdd, PS2 a gemau bwrdd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Lleiniau gwely, tywelion dwylo a bath a sychwr gwallt yn gynwysedig.

Trydan a gynwysedig (rheiddiaduron trydan ar y llawr cyntaf).

Darperir coed tân am ddim pryd bynnag sydd eu hangen.

Mynediad i’r we ar gael am ddim. (Noder na ellir gwarantu signal wifi yn y bwthyn oherwydd trwch y wal. Y lle gorau i ddefnyddio’r wifi yw’r ystafell gemau)

Darperir y canlynol yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad hefyd... Cegin: hylif golchi llestri, brwsh golchi llestri, sbwng golchi llestri a lleiniau sychu llestri. Ystafell ymolchi: papur toiled cychwynnol.

Gellir trefnu cludiant bwyd i’r cartref o Asda

Caniateir 2 ci disgybledig (ar y llawr gwaelod yn unig) am £30 yr un. Plïs cadwch eich ci ar denyn tra ar dir y bwthyn.

Darperir haearn smwddio

Cot teithio a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.

Cofiwch mai fferm weithredol yw hon ac na ddylir gadael plant i redeg yn rhydd heb wyliadwriaeth.

Signal ffonau symudol yn wan ond ceir ffôn talu yn yr ystafell iwtiliti. Nodwch nad yw signal ffôn ond ar gael yn yr ardal drwy rai rhwydweithiau. Argymhellwn i chi wirio gyda’r darparwr os yw’r signal yn angenrheidiol.

Ystafell iwtiliti sy’n cael ei rhannu, gyda pheiriant golchi dillad a 2 uned rhewgell fawr.

Drws nesaf i Maes y Felin ceir bwthyn gwyliau Maes y Gwy. Gellir archebu bythynnod gwyliau Maes y Felin a Maes y Gwy gyda’i gilydd i gysgu hyd at 10.

Location