Caban Cwm Hedd

South Wales Borderlands

 • 4 Star
 • Mae Caban Cwm Hedd yn llety hunan ddarpar sy'n derbyn anifeiliaid anwes ar fferm weithiol.

You can book this property from:

 • £625 per week
 • £89 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r llyn

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Caban Cwm Hedd yn llety hunan ddarpar sy'n derbyn anifeiliaid anwes ar fferm weithiol. Gyda golygfeydd anhygoel dros y llyn sy'n llawn bywyd gwyllt, yn cynnwys glas y dorlan, gwas y neidr a mwy o adar a phryfed. Gyda cyswllt trafnidiaeth cyhoeddus gwych gerllaw, yn cynnwys rheilffordd i Lundain a mynediad hawdd i rwydwaith yr M4 i Gaerdydd, Abertawe, Bryste a Bath. I'r gogledd gellir mwynhau Sir Fynwy, Y Fenni a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae Castell Caerffili yn un o'r rhai mwyaf ysblennydd yng Ngorllewin Ewrop ac ond taith fer i ffwrdd. O fewn y blynyddoedd diwethaf mae'r ardal hon wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau mawreddog yn cynnwys uwchgynhadledd NATO, Cwpan Ryder, a rownd derfynol Cyngrair Pencampwyr UEFA. Gall y llety gysgu hyd at 6 drwy ddefnyddio gwely tynnu allan ychwanegol. 

Llawr Gwaelod

Lolfa ac ardal fwyta, gyda drws deu-blyg yn agor allan i'r patio. Teledu, chwaraewr DVD a dewis o lyfrau a gemau. Stôf goed. 

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys oergell a rhewgell, popty trydan a hob nwy, meicrodon, tostiwr a thegell. Bwrdd a chadeiriau i chwech. 

Ystafell wely 1 - dau wely sengl a chwpwrdd dillad.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl, cwpwrdd dillad a golygfeydd o'r llyn. Yn arwain drwodd i ystafell 3.

Ystafell wely 3 - gwely sengl gyda mynediad drwy ystafell 2 (un gwely tynnu allan ychwanegol ar gael - gwnewch gais pan yn archebu)

Ystafell ymolchi - gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.  

Tu Allan

Patio mawr yn edrych allan dros y llyn, gyda soffa a chadeiriau rattan. Barbaciw nwy a simdde. Mae'r ardd wedi ei chau mewn gyda ffens bren. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth a siwgwr. 
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig 
 • Mae gan y ty hwn gyflenwad dwr ei hun sydd yn cael ei ffiltro 
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • Wifi ar gael
 • Basgedaid cychwynnol o goed yn gynwysedig - mwy o goed i'w prynu gan y perchennig
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Dim ysmygu tu mewn y bwthyn 
 • Anifeiliaid anwes - hyd at 2 gi. Ni ganiateir iddynt fynd mewn i'r llyn   
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau    
  • Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Digon o le parcio 
 • Ni chaniateir archebu ar gyfer partion

Gwybodaeth Hygyrchedd

Y llety i gyd ar y llawr gwaelod

Drysau i bob ystafell yn 2'9" o led

Lle parcio gwastad wrth ochr y llety, gyda digon o le i fynd mewn ac allan 

Mae yna lip ar y prif ddrws, ac ychydig o godiad rhwng yr ardal fyw a'r ystafell ymolchi, gyda'r gweddill yn lefel 

Location