Caban Cwm Hedd

South Wales Borderlands

 • 4 Star
 • Mae Caban Cwm Hedd yn llety hunan ddarpar sy'n derbyn anifeiliaid anwes ar fferm weithiol.

You can book this property from:

 • £625 per week
 • £89 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r llyn

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Caban Cwm Hedd yn llety hunan ddarpar sy'n derbyn anifeiliaid anwes ar fferm weithiol. Gyda golygfeydd anhygoel dros y llyn sy'n llawn bywyd gwyllt, yn cynnwys glas y dorlan, gwas y neidr a mwy o adar a phryfed. Gyda cyswllt trafnidiaeth cyhoeddus gwych gerllaw, yn cynnwys rheilffordd i Lundain a mynediad hawdd i rwydwaith yr M4 i Gaerdydd, Abertawe, Bryste a Bath. I'r gogledd gellir mwynhau Sir Fynwy, Y Fenni a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae Castell Caerffili yn un o'r rhai mwyaf ysblennydd yng Ngorllewin Ewrop ac ond taith fer i ffwrdd. O fewn y blynyddoedd diwethaf mae'r ardal hon wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau mawreddog yn cynnwys uwchgynhadledd NATO, Cwpan Ryder, a rownd derfynol Cyngrair Pencampwyr UEFA. Gall y llety gysgu hyd at 6 drwy ddefnyddio gwely tynnu allan ychwanegol. 

Llawr Gwaelod

Lolfa ac ardal fwyta, gyda drws deu-blyg yn agor allan i'r patio. Teledu, chwaraewr DVD a dewis o lyfrau a gemau. Stôf goed. 

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys oergell a rhewgell, popty trydan a hob nwy, meicrodon, tostiwr a thegell. Bwrdd a chadeiriau i chwech. 

Ystafell wely 1 - dau wely sengl a chwpwrdd dillad.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl, cwpwrdd dillad a golygfeydd o'r llyn. Yn arwain drwodd i ystafell 3.

Ystafell wely 3 - gwely sengl gyda mynediad drwy ystafell 2 (un gwely tynnu allan ychwanegol ar gael - gwnewch gais pan yn archebu)

Ystafell ymolchi - gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.  

Tu Allan

Patio mawr yn edrych allan dros y llyn, gyda soffa a chadeiriau rattan. Barbaciw nwy a simdde. Mae'r ardd wedi ei chau mewn gyda ffens bren. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth a siwgwr. 
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig 
 • Mae gan y ty hwn gyflenwad dwr ei hun sydd yn cael ei ffiltro 
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • Wifi ar gael
 • Basgedaid cychwynnol o goed yn gynwysedig - mwy o goed i'w prynu gan y perchennig
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Dim ysmygu tu mewn y bwthyn 
 • Anifeiliaid anwes - hyd at 2 gi. Ni ganiateir iddynt fynd mewn i'r llyn   
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau    
  • Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Digon o le parcio 
 • Ni chaniateir archebu ar gyfer partion

Gwybodaeth Hygyrchedd

Y llety i gyd ar y llawr gwaelod

Drysau i bob ystafell yn 2'9" o led

Lle parcio gwastad wrth ochr y llety, gyda digon o le i fynd mewn ac allan 

Mae yna lip ar y prif ddrws, ac ychydig o godiad rhwng yr ardal fyw a'r ystafell ymolchi, gyda'r gweddill yn lefel 

Location

This detached Lodge is on a former fishery and looks out across a 7 acre spring fed lake.  The nearest pub and local shop is just over 1 mile away in the village of Bassaleg. Within the village the Cottage tea rooms is popular for food , while other options include Ruperra Arms, The Sorting Rooms and the Tredegar Arms. The iconic Tiny Rebel Brewery is nearby taste tours are very popular. The City of Newport is just 3.9 miles away with its shopping centres and amenities. Set within 90 acres of gardens and parkland Tredegar House is a spectacular 17th Century country house and it is well worth a visit.  Other local attractions include the Newport Transporter Bridge, Roman Fortress in Caerleon, Gwent levels,  Fourteen Locks Canal Centre and the Newport Wetlands Reserve. 

The City of Cardiff is only 9 miles away and is a great city to visit. It holds many sporting events and converts and has a wide range of attractions including Cardiff Castle, Principality Stadium, Millennium Centre and the Cardiff International White Water Centre. The Principality stadium in Cardiff has recently hosted the Champions league final and regularly holds large rugby events such as 6 Nations, European Cup Finals and World cup games. Sophia Gardens is a Test cricket venue as well as being home to the Glamorgan county cricket club.

Some 12 miles to the North is the Brecon Beacons National Park,  covering almost 520 sq miles of lakes, mountains, rivers, waterfalls and countryside. The park was awarded Dark Skies accreditation by the International Dark-Sky Association. This proves the area has exceptional quality of starry nights and nocturnal environment, mainly due to low levels of pollution and unnatural light. The park is popular for walking, fishing, cycling, horse riding, and much more. 

 

Walks

Short walks around the lakes straight from the lodge. Fourteen locks is is a great walk and follows the canal towpath down a steep flight of fourteen canal locks. 3 miles.

Fishing

Peterstone lakes offers great carp fishing, including specimen carp. 5 miles.

Golf

Several courses nearby including the Celtic Manor, Ryder cup course. The closest is The Parc Golf Club.  3 miles.

Cycling

Access to country roads, ideal for road cycling. 0.1 miles.

For mountain biking Bike Park Wales is one of the UK's premier trails. Cwmcarn includes all-weather trails and uplift. 7 miles.

Pony Trekking 

Beau Court Stud and Riding School for riding for all levels and abilities. 5 miles

Water sports 

Llandegfedd Watersports centre offers sailing, windsurfing, SUP and kayaking. 11 miles.