Yr Hen Orsaf Heddlu (Mycroft)

Abergavenny, South Wales Borderlands

You can book this property from:

 • £852 per week
 • £122 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 4 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 ystafell ymolchi
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15.00
 • Amser gadael: 10.00

Description

Mae'r llety hwn yn rhan o gyn orsaf heddlu yn agos i ganol tref Y Fenni. Mae'r holl siopau, caffis, bwytai a thafarndai o fewn pellter cerdded. Tref farchnad ganoloesol yw Y Fenni gyda rhywbeth yno ar gyfer pawb yn cynnwys nifer o farchnadoedd dan do ac awyr agored, castell ac amgueddfeydd. Yn cynnig llwybrau cerdded gwych ar gyfer pob gallu, ac yn ogystal â gwinllan, mae mynydd Pen-y-Fâl (Sugar Loaf) hefyd werth ymweld ag ef. Mae Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog yn rhedeg gerllaw a credir ei bod yn un o'r camlesi mwyaf hardd ym Mhrydain, gan redeg y rhan fwyaf o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.   

Mae Llyn Llangors yn nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a'r Mynydd Du ac yn cynnig nifer o gyfleoedd ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gweithgareddau awyr agored. Dyma'r llyn naturiol mwyaf yn Ne Cymru ac mae'n enwog am ei bysgod penhwyaid. Mae nifer o gyfleoedd pysgota yn yr ardal yn cynnwys y gamlas ac un o'r afonydd eog gorau yn y Deyrnas Unedig - yr Wysg.

Chwaraeon Dŵr 

Mae Llyn Llagors yn cynnig ystod eang o chwaraeon dŵr yn cynnwys canŵio, dingis hwylio, cychod rhwyfo, pedalos a sgîo dŵr - i'w llogi o lan y llyn (13 milltir)  

Cerdded

Gellir darganfod llwybrau cerdded anhygoel ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gyda copaon Pen y Fan, Cornddu a Criban, yn ogystal â llwybr cylchol Epynt (Epynt Way) sy'n 90 cilomedr o hyd. Mae yna lwybrau cerdded o fewn y dref ac ar hyd ochr yr afon o stepen y drws. 

Pysgota

Mae trwyddedau a thocynnau dyddiol ar gael ar gyfer pysgota brithyll brown, eog a sewin ar yr afon Wysg (0.2 milltir)  

Pysgota ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog (1 milltir)

Golff

Clwb Golff Sir Fynwy - addas ar gyfer pob oed a gallu. Mae'r cwrs wedi ei leoli ar dirwedd hardd yr afon Wysg (1 milltir)   

Beicio

Llwybrau lleol yn cynnwys NCN Route 42 o'r Fenni i Gas-gwent (3 milltir)

Marchogaeth

Canolfan Farchogaeth Grange - trecio ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Ar gyfer dechreuwyr a marchogion profiadol (20 milltir)   

Location