Yr Hen Orsaf Heddlu (Hudson)

Abergavenny, South Wales Borderlands

 • Llety hunan ddarpar wedi ei leoli yng nghanol tref farchnad Y Fenni gyda'i holl atyniadau ac adnoddau.

You can book this property from:

 • £847 per week
 • £121 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio

Awyr Agored

 • Parcio preifat
 • Trwydded parcio ar gael

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Llety hunan ddarpar wedi ei leoli yng nghanol tref farchnad Y Fenni. O fewn pellter cerdded i'r farchnad, bwytai, siopau, tafarndai, amgueddfeydd a pharciau. Gerllaw mae harddwch garw Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae yna gyswllt cludiant i Gaerdydd, Bryste a thu hwnt ar hyd ffyrdd a rheilffordd. Lleoliad delfrydol ar gyfer eich arhosiad yn Y Fenni. Yn cysgu 4, ond mae'n bosib cysgu hyd at 8 drwy ddefnyddio 2 wely soffa.

Llawr Cyntaf

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriannau golchi llestri a golchi dillad, oergell/rhewgell maint llawn, peiriant coffi nespresso, popty trydan, hob, meicrodon a tostiwr.  

Lolfa ac ardal fwyta gyda 2 soffa, teledu smart, bwrdd a chadeiriau ar gyfer 6 (gwely soffa all gysgu 2 westai ychwanegol)

Ystafell fach gyda toiled a basn.

Ail lawr

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gydag ystafell ymolchi ensuite, toiled ac uned gawod.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl (neu gall fod yn wely Superking os dymunir) gyda gwely soffa all gysgu 2 westai ychwanegol.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig 
 • Drwy ddefnyddio'r 2 wely soffa gall y llety gysgu cyfanswm o 8 
 • Wifi ar gael
 • Dim ysmygu
 • Cot trafeilio ar gael os dymunir (noder hynny pan yn archebu)   
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Parcio ar gyfer 1 car mewn bae parcio a pharcio ychwanegol ar y ffordd  

Location