Bwthyn Tawel

Abergavenny, South Wales Borderlands

 • 4 Star
 • Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch lonyddwch tawel y bwthyn gwyliau hwn yn Y Fenni. Gyda golygfeydd anhygoel ar draws y dyffryn, y Mynyddoedd Duon a Bannau Brycheiniog

You can book this property from:

 • £462 per week
 • £66 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch lonyddwch tawel y bwthyn gwyliau hwn yn Y Fenni. Golygfeydd aruthrol ar hyd y dyffryn, y Mynyddoedd Duon a Bannau Brycheiniog - mae’r bwthyn hwn yn fan delfrydol ar gyfer gwyliau rhamantus. Mae hefyd yn le perffaith ar gyfer gwyliau i deulu bach. Mae naws hyfryd o fod yn bell o bopeth arall, ond mae’n ddigon agos at drefydd ac atyniadau cyfagos.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw a bwyta ar gynllun agored, gyda digon o le i 6 wrth y bwrdd bwyd. Soffa gyfforddus fawr gyda dwy gadair fawr esmwyth. Casgliad mawr o lyfrau a gwybodaeth i ymwelwyr. Teledu gyda Sky Freeview, chwaraewr DVD, radio a chwaraewr CD.

Cegin fodern gydag oergell a rhewgell ar wahân, peiriant golchi llestri, peiriannau golchi a sychu dillad, hob trydanol, micro-don a phopty ffan.

Ystafell ymolchi gyda chawod maint dwbl a basn a thoiled.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely gyda gwely dwbl a chot. Dwy ffenestr fawr ar y to gyda golygfeydd anhygoel ar hyd y dyffryn a’r tir fferm.

Gardd

Mae’r bwthyn wedi ei leoli mewn gardd sydd yn 2 erw, ac yn cynnwys perllan, gardd flodau a phadog mawr yn cynnwys ardal fawr amgaeedig. Mae yno hefyd ardal batio breifat gyda barbeciw a mainc.

Mae gan y bwthyn garej ei hun sy’n darparu lle delfrydol i storio beiciau ac offer eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgr, llaeth a chacennau cri neu fisgedi.
 • Cadair uchel, cot teithio a chot gwely ar gael (gofynnwch i archebu). Dewch â dillad gwely eich hun ar gyfer y cot.
 • Dillad gwely a thywelion yn cael eu darparu
 • Trydan a gwres canolog olew yn gynwysedig
 • Darperir yr eitemau canlynol hefyd yn y bwthyn...
 • Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, powdr golchi, llieiniau llestri a sgwriwr.
 • Ystafell ymolchi: sebon llaw hylif, 3 papur toiled yr wythnos (2 am wyliau byr).
 • Offer golchi cyffredinol: cannydd, golchwr cawod, a chwistrellydd gwrthfacteria ayyb.
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu
 • Mae archfarchnadoedd Sainsbury’s, Tesco a Waitrose yn gallu cludo archebion i’r bwthyn.

Location

This detached Abergavenny Holiday Cottage is set within 2.5 acres of land that is shared with the main house that is about 100 yards away. The closest pub, bus route and shop are only a short walk away within the village of Pandy. Located along Offa’s Dyke the market town of Abergavenny is 7 miles away in one direction while Hereford is 12 miles in the other.

Abergavenny, the aptly named 'Gateway to Wales' is nestled in the nearby hills and has something for everyone. With its many indoor and outdoor markets, magnificent castle and museums, this medieval market town is sure to delight any visitor. No matter what time of year, this wonderful little village has something in the area to suit all tastes and budgets. Abergavenny railway station provides a direct train route to Cardiff (40 mins) and Manchester. The main bus route from Hereford to Abergavenny is only a few minutes away giving the cottage excellent public transport links.

There are many attractions nearby this Abergavenny holiday cottage including the Skirrid Inn, known as Wales’ oldest pub, numerous restaurants including The Walnut Tree and The Hardwick. For families, there are many outdoor attractions but also for the odd rainy day, there is a also a soft play centre and leisure centre with a swimming pool in Abergavenny.

Water sports

Llangorse Lake offer a wide range of watersports including canoeing, sailing dinghies, rowing boats, pedaloes and water- skiing, which can be hired from the lakeside, 13 miles.

Walks

Spectacular walks can be found in the Beacons National Park, Black Mountains, Llanthony Valley and along Offa’s Dyke. 1 mile.

Fishing

Permits and day tickets are available for the superb wild brown trout, salmon and sea trout (sewin) fishing on the river Usk. 6 miles

Course fishing - Monmouthshire and Brecon Canal. 5 miles

Golf

The Monmouthshire, Belmont and Werndu Golf Clubs are nearby. The closest is the Monmouthshire and is 3 miles away.

Cycling

Local trails and country routes including (NCN Route 42 the Celtic trail ) from Abergavenny to Hay. 4.0miles

Bike hire is available in Abergavenny.

Pony Trekking

Trek in the Brecon Beacons National Park with Llanthony Riding and Trekking for experienced riders and beginners. 6miles.