Bwthyn Tawel

Abergavenny, South Wales Borderlands

 • 4 Star
 • Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch lonyddwch tawel y bwthyn gwyliau hwn yn Y Fenni. Gyda golygfeydd anhygoel ar draws y dyffryn, y Mynyddoedd Duon a Bannau Brycheiniog

You can book this property from:

 • £424 per week
 • £61 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch lonyddwch tawel y bwthyn gwyliau hwn yn Y Fenni. Golygfeydd aruthrol ar hyd y dyffryn, y Mynyddoedd Duon a Bannau Brycheiniog - mae’r bwthyn hwn yn fan delfrydol ar gyfer gwyliau rhamantus. Mae hefyd yn le perffaith ar gyfer gwyliau i deulu bach. Mae naws hyfryd o fod yn bell o bopeth arall, ond mae’n ddigon agos at drefydd ac atyniadau cyfagos.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw a bwyta ar gynllun agored, gyda digon o le i 6 wrth y bwrdd bwyd. Soffa gyfforddus fawr gyda dwy gadair fawr esmwyth. Casgliad mawr o lyfrau a gwybodaeth i ymwelwyr. Teledu gyda Sky Freeview, chwaraewr DVD, radio a chwaraewr CD.

Cegin fodern gydag oergell a rhewgell ar wahân, peiriant golchi llestri, peiriannau golchi a sychu dillad, hob trydanol, micro-don a phopty ffan.

Ystafell ymolchi gyda chawod maint dwbl a basn a thoiled.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely gyda gwely dwbl a chot. Dwy ffenestr fawr ar y to gyda golygfeydd anhygoel ar hyd y dyffryn a’r tir fferm.

Gardd

Mae’r bwthyn wedi ei leoli mewn gardd sydd yn 2 erw, ac yn cynnwys perllan, gardd flodau a phadog mawr yn cynnwys ardal fawr amgaeedig. Mae yno hefyd ardal batio breifat gyda barbeciw a mainc.

Mae gan y bwthyn garej ei hun sy’n darparu lle delfrydol i storio beiciau ac offer eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgr, llaeth a chacennau cri neu fisgedi.
 • Cadair uchel, cot teithio a chot gwely ar gael (gofynnwch i archebu). Dewch â dillad gwely eich hun ar gyfer y cot.
 • Dillad gwely a thywelion yn cael eu darparu
 • Trydan a gwres canolog olew yn gynwysedig
 • Darperir yr eitemau canlynol hefyd yn y bwthyn...
 • Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, powdr golchi, llieiniau llestri a sgwriwr.
 • Ystafell ymolchi: sebon llaw hylif, 3 papur toiled yr wythnos (2 am wyliau byr).
 • Offer golchi cyffredinol: cannydd, golchwr cawod, a chwistrellydd gwrthfacteria ayyb.
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu
 • Mae archfarchnadoedd Sainsbury’s, Tesco a Waitrose yn gallu cludo archebion i’r bwthyn.

Location