Y Stablau

Abergavenny, South Wales Borderlands

 • 4 Star
 • Wedi ei leoli ar fferm wartheg a defaid deuluol oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yn agos i Gamlas Mynwy ac Aberhonddu.

You can book this property from:

 • £466 per week
 • £67 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 3 ystafell ymolchi
 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15:00
 • Amser gadael: 10:30

Description

Wedi ei leoli ar fferm wartheg a defaid deuluol oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yn agos i Gamlas Mynwy ac Aberhonddu, ac i drefi gwledig Y Fenni, Brynbuga a Threfynwy. Gellir llogi cychod camlas o Lanfa Goytre gerllaw, ac mae yna hefyd gyswllt ffordd a rheilffordd gwych i Gaerdydd, sy'n ei roi o fewn cyrraedd ar gyfer chwaraeon a digwyddiadau eraill yn Stadiwm Principality. Wedi ei amgylchynu gan gefn gwlad, mae tafarn leol o fewn pellter cerdded. Mae llawer o lwybrau cerdded braf gerllaw, rhai ohonynt yn cychwyn o stepen y drws. 

Mae bod ar ymyl Ddwyreiniol Bannau Brycheiniog yn golygu mynediad gwych i'r prif rwydwaith ffyrdd gyda Llundain ond dwy awr i ffwrdd ar hyd yr M4.                                 

Llawr Gwaelod

Lolfa gyda 2 soffa, teledu, DVD, a nifer o daflenni gwybodaeth lleol

Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol, yn cynnwys peiriant golchi llestri, meicrodon a pheiriant golchi dillad. Bwrdd a chadeiriau yn eistedd 4

Ystafell gotiau gyda toiled, cawod, a chyfleusterau sychu i gerddwyr

Llawr Cyntaf

Ystafell gyda gwely dwbwl, ystafell ymolchi ynghlwm gyda baddon a chawod oddi mewn

Ystafell gyda gwely dwbwl, ystafell ymolchi ynghlwm gyda cawod

Gardd

Gardd fawr sy'n cael ei rhannu, gyda digon o le i blant fwynhau

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth, bisgedi a chacennau cartref. Gadewch i ni wybod os ydych yn dathlu rhywbeth arbennig ac fe wnawn ychwanegu syrpreis  
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig    
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig   
 • Cadair uchel a chot trafeilio ar gael os dymunir - dewch â'ch dillad eich hun i'r cot    
 • Wi-fi ar gael
 • Os dymunwch, fe allwn archebu bwrdd i chi o flaen llaw yn un o'r bwytai lleol argymelledig. Gadewch i ni wybod pryd, a pa fath o fwyd a lleoliad yr ydych angen, ac fe wnawn ni'r gweddill
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • Gall archfarchnadoedd ddanfon nwyddau i'r bwthyn ond mae opsiynau lleol hefyd ar gael  
 • Dim ysmygu tu mewn a dim anifeiliaid anwes   

Location