Bodrydd

Aberdaron, Snowdonia & The Lleyn Peninsula

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Llety moethus 5 seren gyda pwll nofio mewn lleoliad anhygoel ar Benrhyn Llyn. Delfrydol ar gyfer aduniadau teulu a ffrindiau.

 • £- per week
 • £- per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon
 • Pwll nofio
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 4 o welyau king/super-king
 • 4 o welyau sengl
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15:00
 • Amser gadael: 10:00

Description

Llety hunan ddarpar helaeth gyda pwll nofio mewn lleoliad anhygoel ym Mhenryn Llyn. Dyma’r lle am aduniadau bythgofiadwy ar gyfer ffrindiau a theulu. Yn edrych allan dros erddi hardd a 6 acer o lynnoedd pysgota, mae Bodrydd yn dy fferm cyfforddus, modern a chroesawgar. Mwynhewch y gegin hardd, lolfa foethus gyda teledu 52 modfedd a phiano ‘baby grand’, orendy gyda golygfeydd anhygoel, 6 llofft helaeth, a gwres o dan y llawr drwy’r adeilad.

Llawr gwaelod
Mae’r gegin/ardal fwyta eang yn Bodrydd yn fan cymdeithasol ble gall pawb gwrdd am brydau bwyd blasus. Gyda’i naws gwledig a chynnes, popty mawr nwy/trydan a meicrodon/popty/gril integredig, peiriant golchi llestri a pheiriant coffi bach, cegin gyda darpariaeth eang o offer ac uned ynys gyda wyneb gwenithfaen, gellir darparu yn hwylus ar gyfer grwpiau mawr. Mae’r bwrdd derw yn eistedd 12 o bobl gyda dwy gadair fferm ychwanegol ar gael os bydd angen. Fe leolir y peiriant golchi dillad a'r rhewgell fawr, mewn ystafell ar wahan tu draw i’r gegin.

Tra wrthi’n brysur yn coginio mae’n bosib i chi wylio eich hoff raglenni ar y teledu sydd i fyny ar y wal, neu wylio codiad/machlud yr haul dros y llynnoedd drwy’r drysau patio sydd yn agor allan i’r teras eang a’r ardd.

Mae’r lolfa foethus gyda soffas mawr meddal lle gellir cwtsio fyny o flaen y tân nwy sydd wedi ei osod o fewn hen le tân agored, gyda thrawstiau derw a gwaith cerrig. Fe gewch eich diddanu gan deledu plasma Sky 52 modfedd gyda Blue Ray a system theatr, neu gellir pasio’r oriau yn darllen neu chwarae’r piano ‘baby grand’ yn y Llyfrgell.

Gellir cael mynediad allan o’r lolfa i’r orendy ysgafn ac awyrog drwy 3 set o ddrysau patio. Teiliau golau ar y llawr, soffas lliwgar, a dodrefn meddal yn rhoi amgylchedd unigryw gyda’r posibilrwydd o fedru bwyta o dan y sêr ar y dyddiau pan nad ydy’r tywydd mor braf. Gellir cael mynediad i’r patio a’r ardd drwy 3 set arall o ddrysau patio.

Anecs - golygfeydd trawiadol o’ch cwmpas ym mhobman o’r ystafell chwaraeon eang, gyda thrawstiau modern yn y nenfwd a lloriau pren meddal. Mae’r ystafell chwaraeon yn cynnwys bwrdd pwl a bwrdd dartiau - ffordd ddelfrydol i gadw pawb yn hapus gyda’r hwyr.

Mae llofft helaeth ar y llawr gwaelod gyda ystafell ymolchi ynghlwm, gwely maint king, cypyrddau dillad y gellir cerdded i mewn iddynt, a drysau patio sydd yn arwain allan i’r patio/dec ac i’r pwll nofio caeëdig, sydd wedi ei gynhesu. Mae’r ystafell ymolchi yn cynnwys twb Jacwsi dwfn yn ogystal â chawod fawr y gellir cerdded i mewn iddi, rheilen sychu tywelion, basn a thoiled.

Mae’r anecs hefyd yn cynnwys dwy lofft fawr arall ar y llawr gwaelod - un gyda dau wely sengl, a’r llall gyda gwely maint king lle gellir edrych allan ar yr ardd a’r llynnoedd drwy’r drysau patio.

Ystafell ymolchi (wet-room) ar y llawr gwaelod gyda chawod a baddon arwahan, basn a thoiled. Mae yna hefyd doiled arall gyda basn.

Llawr Cyntaf
Mae’r grisiau derw yn esgyn o’r cyntedd helaeth sy’n cael ei oleuo gan siandaliër grisial ysblennydd ac yn arwain i dair ystafell wely eang.

Llofft 4 - ystafell deuluol ag ystafell ymolchi ynghlwm wedi ei dodrefnu gyda gwely maint king a gwely sengl. Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, basn a thoiled.

Llofft 5 - ystafell ddwbl eang gyda gwely maint king. Ystafell ymolchi ymghlwm gyda baddon a chawod oddi mewn, basn a thoiled.

Llofft 6 - llofft eang gyda *3 gwely sengl (gellir gwneud cais am un gwely king ac un gwely sengl os dymunir). *Nodwch eich dewis wrth archebu.

Mae pob llofft yn edrych allan dros yr ardd a’r llynnoedd gyda teledu, DVD a mynediad i WiFi.

Gardd
Lawnt fawr gyda digon o le i gemau teuluol a golygfeydd lawr i’r 6 acer o lynnoedd pysgota(sy'n agored i'r cyhoedd), patio gyda bwrdd mawr a chadeiriau ar y dec - defrydol ar gyfer bwyta yn yr awyr agored, cael barbaciw ac ymlacio yn ystod prynhawniau braf.

Pwll nofio hamddenol sydd yn gaeëdig ac wedi ei gynhesu. Noder fod y pwll nofio wedi ei amgylchynu gyda ffens a gât y gellir ei chloi. Mae yna stepiau cerrig yn arwain i lawr i’r pwll felly fe awgrymir goruchwyliaeth gan oedolyn. Nodwch - Bydd gweithwyr yn ymweld ar pwll dwy waith yr wythnos am gyfnod byr i wneyd gwaith cynnal a chadw.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siocled poeth, siwgr a llaeth. Mae hefyd yn cynnwys wyau lleol, cacennau cri, menyn a jam Cymreig, bisgedi Berffro ac ychydig o boteli cwrw a diodydd meddal
 • Trydan a gwres yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael
 • 6 sychwr gwallt - un ym mhob llofft
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât staer ar gael os dymunir (dewch a’ch dillad eich hunan i’r cot)
 • Wi-Fi ar gael - yn araf ar brydiau oherwydd y lleoliad gwledig.
 • Derbynnir cwn - mae croeso i hyd at dri ci sydd yn ymddwyn yn dda yn Bodrydd, gyda cytiau diogel wedi eu cynhesu, â chawodydd cwn penodol ar gael ar gyfer ymwelwyr - £30 am wythnos neu wyliau byr
 • Dim ysmygu oddi mewn y ty
 • Mae yna ddigon o le parcio i hyd at 6 car yn Bodrydd
 • Eitemau eraill yn cynnwys:
 • Cegin - pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, clytiau sychu fyny newydd
 • Ystafell ymolchi - sebon a 2 rolyn papur toiled ar gyfer pob toiled
 • Cynnyrch glanhau cyffredinol

Location

Bodrydd farmhouse - a stunning self catering with swimming pool facilities - is located in a complete haven on the Llyn Peninsula. The house itself overlooks beautiful, landscaped gardens, all the way down to 6 acres of fishing lakes. You will feel the calm immediately as you arrive at this special setting - it really is a perfect place for a truly memorable family gathering.

With plenty of space outside and in, you will certainly be tempted to spend all your time on site - sipping wine on the patio, relaxing by the swimming pool, walking the grounds, fishing down by the lakes, or enjoying al fresco dinning, barbequing and lazing away those sunny afternoons. However, the Llyn Peninsula is a beautiful part of Wales and there is so much to do and see.

Less than 3 miles away is the picturesque seaside village of Aberdaron with a range of amenities including cafes, 2 pub restaurants a thatched roof bakery and a convenience store. If you wish to eat out, both these pub restaurants (Ty Newydd and Ship) in Aberdaron, as well as the Ship in Edern (9 miles) are highly recommended. For a good local pub, the Lion in Tudweiliog (5.8 miles) is also very popular.

Llyn Peninsula is a designated area of outstanding natural beauty and Bodrydd offers an ideal base to explore its network of footpaths and coastal walks around 84 miles of stunning coastline. The Llyn Peninsula, where the Welsh language and way of life still flourish, is renowned for its beautiful beaches and watersport whilst the majestic mountains of Snowdonia are also within a short travelling distance.

Boat trips are available from Porth Meudwy (5 miles) to Bardsey Island - once a site of religious pilgrimage, now a National Nature Reserve. There are numerous activities in the area including fishing, horse-riding, golf and Glasfryn Parc where you can enjoy go-karting, ten-pin bowling, archery etc. Plas Glyn-y-Weddw, a magnificent Manor with galleries, beautiful gardens and tea room with sea views is well worth a visit, whilst Ffestiniog Railway, castles and the Italian village of Portmeirion are all nearby.

Beaches

 • Aberdaron Beach - sandy beach backed by all the amenities of this picturesque village. 3 miles
 • Porthoer (Whistling Sands) - 4.5 miles
 • Towyn, Tudweiliog - a lovely, hidden beach that can be accessed via the coastal path. 5.8 miles
 • View 10 of the most popular beaches on the Llyn Peninsula

Walking

 • Llyn Coastal Path (part of the All Wales Coast Path) - 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. The nearest joining point is 2.4 miles from the cottage at Llanfaelrhys.
 • Yr Eifl (The Rivals) - Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 14 miles from cottage.

Fishing

 • Two large and safe fishing lakes in beautiful surroundings at the far end of your huge landscaped garden. Well stocked with carp and tench. Please note that the fishing lakes are also open to paying public and is accessed via a footpath to the side of the property.
 • Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula - suitable options for all ages.

Watersports

 • Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 11 miles
 • Porth Neigwl (Hell's Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 10.5 miles

Golf

 • Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 10 miles
 • Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 11.5 miles
 • Llyn Golf Centre - Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 11.5 miles

Horse-riding

 • Pen Llyn Stud & Riding Centre, Pwllheli. Stud farm and rides for any level of experience. 5.8 miles
 • Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 11 miles
 • Cilan Riding Centre - Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 13 miles
 • Find our more about horse-riding on the Llyn Peninsula

Cycling

 • Beautiful country lanes from the doorstep
 • Find out more about cycling on the Llyn Peninsula