Bythynnod Gwyliau yn Sir Benfro

View more and filter search
40 Properties found
Back to list view

Solva, Pembrokeshire West Wales

23221

(No dates selected)

£333 - £643
per week
From £260 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau llawn cymeriad wedi ei leoli’n wych rhwng Solfach a Thy Ddewi ar arfordir gogledd Sir Benfro. Mae’r bwthyn yn croesawu anifeiliaid anwes ac wedi ei adnewyddu'n gain - cysurus iawn i ddau.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Solva, Pembrokeshire West Wales

23225

(No dates selected)

£333 - £643
per week
From £260 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd rhagorol o Fae Sain Ffraid, mae’r bwthyn cysurus hwn i 2 wedi ei leoli’n gampus rhwng Ty Ddewi a Solfach. Croeso i gwn, pellter cerdded o lwybr yr arfordir ac yn agos i siopau, orielau a bwytai’r ardal.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Solva, Pembrokeshire West Wales

405012

(No dates selected)

£318 - £612
per week
From £249 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau yn Solfach yn cysgu 2 ac o fewn pellter cerdded i’r llwybr arfordirol a golygfeydd anhygoel. Pentref pysgota yw Solfach gyda harbwr trawiadol a dewis bychan o siopau, bwytai, tafarndai a galeriau. Lleoliad delfrydol i ddarganfod popeth sydd gan Sir Benfro i gynnig.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 3 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Cardigan, West Wales

41759

(No dates selected)

£463 - £839
per week
From £310 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae Bwthyn Trefdraeth yn cynnig golygfa drawiadol, ddi-dor o Fae Trefdraeth. Safle perffaith ar gyfer cerdded llwybr arfordirol Sir Benfro neu i ymweld â thref glan môr hyfryd Trefdraeth, Sir Benfro.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

St Davids, Pembrokeshire West Wales

23066

(No dates selected)

£334 - £801
per week
From £261 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau hunan arlwyo yn Sir Benfro sy'n croesawu cwn. Mae gan Ty Blawd, Ty Ddewi lyn pysgota ar y fferm ac mae'r tir yn ymestyn draw at Lwybr Arfordirol Sir Benfro.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

St Davids, Pembrokeshire West Wales

23064

(No dates selected)

£334 - £801
per week
From £261 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau moethus yn Sir Benfro sy'n croesawu cwn. Mae gan Ysgubor, Ty Ddewi lyn pysgota ar y fferm ac mae'r tir yn ymestyn draw at Lwybr Arfordirol Sir Benfro.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

St Davids, Pembrokeshire West Wales

30269

(No dates selected)

£540 - £948
per week
From £415 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae Bwthyn Clyd yn fwthyn moethus wedi ei leoli yng nghanol tref Tŷ Ddewi, lathenni o'r sgwar a'r Eglwys Gadeiriol urddasol.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

St Davids, Pembrokeshire West Wales

414993

(No dates selected)

£449 - £1005
per week
From £347 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mae'r bwthyn 5 seren hwn y tu allan i Porthgain ar Benrhyn Tŷ Ddewi yn cynnig golygfeydd gwych o'r môr a chefn gwlad ac mae'n ddelfrydol ar gyfer cyplau, ffrindiau neu wyliau i'r teulu. Gyda'r gorau o ddau fyd ceir gweithgareddau niferus gerllaw (megis arforgampau, syrffio, cerdded a physgota) a gellir dewis un ai i fod yn anturus neu i ymlacio a'i chymeryd hi'n dawel o flaen stôf goed, neu ymweld ag un o'r bwytai gorau yn yr ardal.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.8 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Broad Haven, Pembrokeshire West Wales

34665

(No dates selected)

£395 - £1122
per week
From £306 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Lleolir y bwthyn hunanarlwyo hwn yn Aberllydan (Broad Haven), bellter cerdded byr o’r traeth tywod godidog. Wedi ei ddodrefnu i safon uchel, mae’n cynnig popeth sydd ei angen arnoch am wyliau cartrefol a moethus.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd

Tenby, Pembrokeshire West Wales

25951

(No dates selected)

£469 - £822
per week
From £298 for a 3-night stay
 • 3 Star
 • Un o'r lleoliadau gorau yn Ninbych-y-pysgod, mae'r llety gwyliau hwn yn edrych i lawr ar yr harbwr a Thraeth y Gogledd. Mae holl fwytai ac atyniadau Dinbych-y-pysgod ar stepen eich drws.
 • 4 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.1 o filltiroedd
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Llangwm, Pembrokeshire West Wales

396645

(No dates selected)

£445 - £723
per week
From £344 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Yn swatio ger aber afon diarffordd ym Mharc Cenedlaethol Sir Benfro, heb fod ymhell o ganol pentref bychan Llangwm. Mae’r bwthyn gwyliau rhyfeddol hwn yn cynnig llonyddwch oddi mewn ac oddi allan, wedi ei leoli 50 metr o’r dŵr ac o fewn ardal o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Gyda llwybrau cerdded anhygoel, golygfeydd o’r dŵr, tafarn a siop leol gerllaw, dyma leoliad delfrydol ar gyfer cyplau, neu deuluoedd sydd yn chwilio am encil rhamantus ac ymlaciol. Gellir hefyd fwynhau gwyliau yn seiliedig ar weithgareddau awyr agored, gyda mynediad uniongyrchol i’r dŵr ar gyfer caiacwyr a chanŵ-wyr.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 10 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

St Davids, Pembrokeshire West Wales

415353

(No dates selected)

£381 - £866
per week
From £296 for a 3-night stay
 • Heb fod ymhell o'r môr, mae'r llety hunan ddarpar hwn ger Tŷ Ddewi yn leoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau yn Sir Benfro. Mae gorsaf bad achub St Stinan, llwybr arfordirol Sir Benfro, a thraeth gwych i gyd o fewn pellter cerdded. Mae dinas Tŷ Ddewi lai na milltir i ffwrdd gyda'i Gadeirlan rhyfeddol. Lleoliad perffaith i ymlacio a mwynhau y cyfan sydd gan Benrhyn Tŷ Ddewi i'w gynnig.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.5 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir
View more and filter search