Bythynnod Gwyliau yn Sir Benfro

View more and filter search
43 Properties found
Back to list view

Tenby, Pembrokeshire West Wales

402195

(No dates selected)

£538 - £791
per week
From £413 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Gyda golygfeydd anhygoel ar draws harbwr Dinbych y Pysgod a Thraeth y Gogledd mae'r llety 5 seren hwn yn leoliad perffaith ar gyfer gwyliau yn Ninbych y Pysgod. Mae'r llety yn cynnwys parcio, ac ond ychydig funudau o gerdded o'r môr a bwytai a thafarndai niferus. Mae llwybr yr arfordir yn pasio gerllaw ac mae yma nifer o lefydd syfrdanol i ymweld â nhw gan gynnwys Traeth Barafundle. Mae trip ar gwch i Ynys Bŷr yn boblogaidd, yn ogystal ac ymlacio ar un o'r traethau gogoneddus.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom

Solva, Pembrokeshire West Wales

23225

(No dates selected)

£329 - £639
per week
From £256 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd rhagorol o Fae Sain Ffraid, mae’r bwthyn cysurus hwn i 2 wedi ei leoli’n gampus rhwng Ty Ddewi a Solfach. Croeso i gwn, pellter cerdded o lwybr yr arfordir ac yn agos i siopau, orielau a bwytai’r ardal.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

Solva, Pembrokeshire West Wales

405012

(No dates selected)

£314 - £608
per week
From £245 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau yn Solfach yn cysgu 2 ac o fewn pellter cerdded i’r llwybr arfordirol a golygfeydd anhygoel. Pentref pysgota yw Solfach gyda harbwr trawiadol a dewis bychan o siopau, bwytai, tafarndai a galeriau. Lleoliad delfrydol i ddarganfod popeth sydd gan Sir Benfro i gynnig.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 3 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Solva, Pembrokeshire West Wales

23221

(No dates selected)

£329 - £639
per week
From £256 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau llawn cymeriad wedi ei leoli’n wych rhwng Solfach a Thy Ddewi ar arfordir gogledd Sir Benfro. Mae’r bwthyn yn croesawu anifeiliaid anwes ac wedi ei adnewyddu'n gain - cysurus iawn i ddau.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Broad Haven, Pembrokeshire West Wales

34665

(No dates selected)

£398 - £1118
per week
From £308 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Lleolir y bwthyn hunanarlwyo hwn yn Aberllydan (Broad Haven), bellter cerdded byr o’r traeth tywod godidog. Wedi ei ddodrefnu i safon uchel, mae’n cynnig popeth sydd ei angen arnoch am wyliau cartrefol a moethus.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 1 Pet
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 o filltiroedd
 • Tafarn 0.5 o filltiroedd

St Davids, Pembrokeshire West Wales

414993

(No dates selected)

£437 - £1001
per week
From £337 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Mae'r bwthyn 5 seren hwn y tu allan i Porthgain ar Benrhyn Tŷ Ddewi yn cynnig golygfeydd gwych o'r môr a chefn gwlad ac mae'n ddelfrydol ar gyfer cyplau, ffrindiau neu wyliau i'r teulu. Gyda'r gorau o ddau fyd ceir gweithgareddau niferus gerllaw (megis arforgampau, syrffio, cerdded a physgota) a gellir dewis un ai i fod yn anturus neu i ymlacio a'i chymeryd hi'n dawel o flaen stôf goed, neu ymweld ag un o'r bwytai gorau yn yr ardal.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 2 o filltiroedd
 • Tafarn 0.8 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Bwthyn Trefdraeth

41759

Eaton Cottage

PW286A

St Davids, Pembrokeshire West Wales

30269

(No dates selected)

£526 - £944
per week
From £404 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mae Bwthyn Clyd yn fwthyn moethus wedi ei leoli yng nghanol tref Tŷ Ddewi, lathenni o'r sgwar a'r Eglwys Gadeiriol urddasol.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Solva, Pembrokeshire West Wales

23219

(No dates selected)

£402 - £789
per week
From £311 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Mwynhewch olygfeydd o'r môr o falconi deheuol y bwthyn hwn. Lleoliad delfrydol ar gyfer cerdded, hwylio neu'n syml iawn, i ymlacio ymhlith y siopau, orielau a bwytai ynghanol golygfeydd prydferth.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 1 milltir
 • Tafarn 1 milltir

St Davids, Pembrokeshire West Wales

415353

(No dates selected)

£377 - £862
per week
From £292 for a 3-night stay
 • Heb fod ymhell o'r môr, mae'r llety hunan ddarpar hwn ger Tŷ Ddewi yn leoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau yn Sir Benfro. Mae gorsaf bad achub St Stinan, llwybr arfordirol Sir Benfro, a thraeth gwych i gyd o fewn pellter cerdded. Mae dinas Tŷ Ddewi lai na milltir i ffwrdd gyda'i Gadeirlan rhyfeddol. Lleoliad perffaith i ymlacio a mwynhau y cyfan sydd gan Benrhyn Tŷ Ddewi i'w gynnig.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 0.5 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

St Davids, Pembrokeshire West Wales

23064

(No dates selected)

£330 - £797
per week
From £257 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau moethus yn Sir Benfro sy'n croesawu cwn. Mae gan Ysgubor, Ty Ddewi lyn pysgota ar y fferm ac mae'r tir yn ymestyn draw at Lwybr Arfordirol Sir Benfro.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • 3 Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 0.5 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
View more and filter search