14 Properties found
Back to list view

Cecile - The Garden Apartment

BOW62

Abergavenny, South Wales Borderlands

73063

(No dates selected)

£403 - £601
per week
From £311 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch lonyddwch tawel y bwthyn gwyliau hwn yn Y Fenni. Mae golygfeydd aruthrol ar hyd y dyffryn, y Mynyddoedd Duon a Bannau Brycheiniog
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 40 o filltiroedd
 • Tafarn 1 milltir

Abergavenny, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW28

(No dates selected)

£536 - £852
per week
From £286 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn rhamantus ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ar lethrau mynydd Pen-y-Fâl (Sugar Loaf). Mae yna nifer o fwytai a thafarndai lleol gwych yn yr ardal, a phentrefi bach gwledig i'w darganfod.
 • 2 Guests
 • 1 Bedroom
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Traeth 47 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd

Bwthyn y Gelli

BOW90

Chepstow, South Wales Borderlands

46508

(No dates selected)

£841 - £1023
per week
From £381 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli ar fferm ynghanol 126 acer o ddolydd agored braf, mae gan fwthyn hunan-ddarpar Maes y Gwy ardal fawr i blant chwarae ac ystafell gemau. Lleoliad perffaith i archwilio atyniadau a golygfeydd yr ardal ac i ymlacio.
 • 4 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 35 o filltiroedd
 • Tafarn 1.5 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Abergavenny, South Wales Borderlands

381627

(No dates selected)

£466 - £640
per week
From £359 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Wedi ei leoli ar fferm wartheg a defaid deuluol oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yn agos i Gamlas Mynwy ac Aberhonddu, ac i drefi gwledig Y Fenni, Brynbuga a Threfynwy. Gellir llogi cychod camlas o Lanfa Goytre gerllaw, ac mae yna hefyd gyswllt ffordd a rheilffordd gwych i Gaerdydd, sy'n ei roi o fewn cyrraedd ar gyfer chwaraeon a digwyddiadau eraill yn Stadiwm Principality. Wedi ei amgylchynu gan gefn gwlad, mae tafarn leol o fewn pellter cerdded. Mae llawer o lwybrau cerdded braf gerllaw, rhai ohonynt yn cychwyn o stepen y drws.
 • 4 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 3 Bathrooms
 • Traeth 25 o filltiroedd
 • Tafarn 4 o filltiroedd

Ty Coets - Coach House

BOW61

Caban Cwm Hedd

BOW138

Abergavenny, South Wales Borderlands

BOW67

(No dates selected)

£852
per week
From £648 for a 3-night stay
 • 5 Guests
 • 2 Bedrooms
 • No Pets
 • 1 Bathroom
 • Tafarn 0.1 o filltiroedd

Chepstow, South Wales Borderlands

46322

(No dates selected)

£841 - £1023
per week
From £381 for a 3-night stay
 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau gyda thwb poeth ynghanol 126 acer o ddolydd agored braf, coetir a bryniau. Ceir ardal chwarae fawr i’r plant ac ystafell gemau. Lleoliad perffaith i archwilio atyniadau a golygfeydd Sir Fynwy ac i ymlacio mewn steil.
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • 2 Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 35 o filltiroedd
 • Tafarn 3 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Abergavenny, Mid Wales and Brecon Beacons

BOW27

(No dates selected)

£495 - £1597
per week
From £342 for a 3-night stay
 • 5 Star
 • Yn gorffwys ar lethrau mynydd enwog Pen-y-Fâl (Sugar Loaf), mae'r bwthyn hunan ddarpar 5 seren hwn yn Crughywel, ger Y Fenni, yn ddelfrydol ar gyfer cyplau, teulu, neu grŵp o ffrindiau. Wedi ei leoli oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gellir mwynhau'r holl weithgareddau, atyniadau a harddwch naturiol y Parc, yn ogystal â thref farchnad Y Fenni.
 • 5 Guests
 • 3 Bedrooms
 • No Pets
 • 2 Bathrooms
 • Traeth 47 o filltiroedd
 • Tafarn 2 o filltiroedd
 • Tân agored neu stôf goed

Yr Hen Orsaf 2 (Doyle)

BOW14