Harbwr, Hafod y Mor

Tenby, Pembrokeshire West Wales

 • 3 Star
 • Dyma lety ar y llawr gwaelod is o fewn tŷ Sioraidd, gyda mynediad drwy staer allanol. Mae'r ardd yn edrych i lawr ar yr harbwr.

You can book this property from:

 • £495 per week
 • £71 per night
 • 3 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Syrffio
 • Pysgota

Nodweddion Arbennig

 • Golygfeydd o'r harbwr
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Dim tywelion ar gael
 • Cawod

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Un o leoliadau gorau Dinbych-y-pysgod, yn edrych i lawr ar yr harbwr a thraeth y Gogledd, gyda ffenestri mawr fel y gallwch eistedd yn nol a mwynhau'r golygfeydd. Mae'r llety hwn yn leoliad perffaith yn Ninbych-y-pysgod gyda'r holl draethau, bwytai a phopeth yr ydych eu hangen o fewn pellter cerdded. Yn cysgu 3 yn swyddogol, ond gall 2 westai ychwanegol gysgu ar y gwely soffa yn y lolfa.

 

Llawr Gwaelod Is

Cegin, (yn cynnwys peiriant golchi) ardal fwyta a lolfa agored. Soffa ledr gyfforddus yn edrych allan dros y môr drwy ffenestri mawr (gwely soffa i gysgu 2)

Ystafell wely yn cynnwys gwely dwbwl a gwely sengl

Ystafell ymolchi gydag uned cawod, toiled a basn

 

Tu Allan

Mae'r ardd yn cael ei rhannu gydag un llety arall, mewn lleoliad anhygoel yn edrych i lawr ar yr harbwr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Cot a chadair uchel ar gael - noder hynny pan yn archebu (dewch â dillad eich hunain i'r cot)

Dewch â thywelion eich hun

Wi-fi yn gynwysedig

Noder: mae'r llety mewn hen adeilad Sioraidd, felly byddwch yn ystyriol gydag unrhyw sŵn

Gellir cael mynediad i'r llety drwy staer allanol

Dim ysmygu

Dim anifeiliad anwes

Location