Dewi Emrys, Hafod y Mor

Tenby, Pembrokeshire West Wales

 • 3 Star
 • Mae'r llety hwn yn Ninbych-y-pysgod wedi ei leoli ar yr 2il a'r 3ydd llawr, oddi mewn i dŷ Sioraidd sylweddol ac yn edrych i lawr ar yr harbwr a Thraeth y Gogledd.

You can book this property from:

 • £642 per week
 • £92 per night
 • 3 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Beicio

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r harbwr

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae'r llety gwyliau hwn wedi ei leoli mewn un o'r mannau gorau, yn edrych i lawr ar yr harbwr a thraeth y Gogledd yn Ninbych y Pysgod. Mae nifer o fwytai ac atyniadau ar stepen eich drws. Yn cysgu 5 yn swyddogol, ond gall 2 westai ychwanegol gysgu ar y gwely soffa yn y lolfa i wneud cyfanswm o 7.

 

2il a 3ydd Llawr

Lolfa helaeth gyda golygfeydd anhygoel o'r môr. Teledu, chwaraewr DVD a soffas lledr cyfforddus a gwely soffa ddwbl.

Cegin ac ardal fwyta, gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty trydan a hob. Bwrdd a chadeiriau i 6

Ystafell wely 1 - 1 gwely dwbwl ac 1 gwely sengl gyda golygfeydd trawiadol

Ystafell wely 2 - 2 wely sengl

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod, toiled a basn

Ystafell gawod gydag uned gawod, toiled a basn

 

Gwybodaeth ychwanegol

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Cot a chadair uchel ar gael - noder hynny pan yn archebu (dewch â dillad eich hunain i'r cot)

Dewch â thywelion eich hun

Wi-fi yn gynwysedig

Noder: mae'r llety mewn hen adeilad Sioraidd, felly byddwch yn ystyriol gydag unrhyw sŵn

Dim ysmygu

Dim anifeiliad anwes

Location