The Barn

St Davids, Pembrokeshire West Wales

You can book this property from:

 • £320 per week
 • £46 per night

Features

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7pm
 • Amser gadael: 9am

Location