Bwthyn Penparc

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Gyda golygfeydd anhygoel o arfordir hardd Sir Benfro. Delfrydol ar gyfer teulu neu grwp o ffrindiau, fe geir nifer o draethau, harbwr pysgota, tafarn leol a siop o fewn pellter cerdded.

You can book this property from:

 • £651 per week
 • £93 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Yn mwynhau golygfeydd anhygoel o arfordir hardd Sir Benfro. Delfrydol ar gyfer teulu neu grwp o ffrindiau, fe geir nifer o draethau, harbwr pysgota, tafarn leol a siop o fewn pellter cerdded. Dyma leoliad gwych i ddarganfod y gorau o'r hyn sydd gan Sir Benfro a Phenryn Ty Ddewi i'w gynnig.

Llawr Gwaelod

Cegin gartrefol gydag oergell, rhewgell, meicrodon, popty trydan, peiriannau golchi a sychu dillad, a peiriant golchi llestri. Bwrdd a chadeiriau i 6. 

Mae'r lolfa yn cynnwys 3 soffa fawr gysurus a thân coed. Teledu gyda freeview, DVD, chwaraewr CD, dewis o lyfrau a gwybodaeth ar beth i wneud yn yr ardal. 

Ystafell fwyta gyda bwrdd mawr ac 8 cadair. 

Ystafell wely gyda gwely maint king ac en-suite yn cynnwys cawod.

Ystafell ymolchi gyda bath a chawod .

Llawr Cyntaf

Ystafell gyda gwely dwbwl a golygfeydd o'r môr ac arfordir Sir Benfro.

Ystafell gyda dau wely sengl.

Ystafell ymolchi gyda thoiled.

Gardd

Gardd fawr gaeedig gyda golygfeydd o'r mor a digon o le i blant chwarae a mwynhau. Mae yna hefyd deras cysgodol a lle i 6 eistedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwelyau a thywelion sychu llestri yn gynwysedig       

Dewch â thywelion llaw/bath eich hunan neu gellir eu hychwanegu am gost o £5.00 y person      

Trydan a gwres canolog olew yn gynwysedig     

Digon o le parcio   

Cadair uchel, cot trafeilio a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot      

Wi-fi ar gael       

Mae'r canlynol ar gael yn y bwthyn - Cegin: papur cegin, hylif golchi llestri/a thabledi i'r peiriant, clytiau newydd. Ystafell Ymolchi: un rholyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol.

Croesewir anifeiliaid anwes: mwyafrif o 2 gi - £10.00 y ci       

Dim ysmygu     

Noder fod disgownt deiliad isel yn golygu defnydd o'r llawr gwaelod yn unig      

Location