Bryn Hebog

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn hunan-ddarpar Ty Ddewi sydd yn ddelfrydol i gerddwyr gyda mynediad uniongyrchol at Lwybr Arfordir Sir Benfro, mewn lleoliad tawel ond dim ond dwy filltir o Dy Ddewi.

You can book this property from:

 • £525 per week
 • £75 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn hwn yn Nhy Ddewi yn ddelfrydol ar gyfer cerddwyr, ac mae’n rhoi mynediad uniongyrchol i Lwybr Arfordir Sir Benfro ar lecyn diarffordd drws nesaf i’r fferm odro. Dim ond dwy filltir tu allan i ddinas ddarluniadol Ty Ddewi, mae’n berffaith i gerddwyr, i deuluoedd ac i grwpiau fwynhau’r cyfan sydd gan yr ardal i’w gynnig.

Llawr Gwaelod

Mae’r lolfa yn fawr gyda lle tân clud, soffas cyfforddus a lle eistedd i 6. Drysau patio yn agor allan ar ardd wrth ochr y ty.

Cegin wedi ei ffitio’n llawn gydag oergell/rhewgell maint llawn, microdon, tostiwr, peiriant golchi llestri a phopty trydan.

Ystafell fwyta yn eistedd 6.

Prif ystafell wely gyda gwely maint king..

Ystafell wely twin gyda dau wely sengl.

Ystafell wely twin gyda dau wely sengl.

Prif ystafell wely gyda bath, basn a thoiled.

Ystafell iwtiliti gyda basn a pheiriant golchi dillad.

Ystafell gawod fodern gydag uned gawod, basn a thoiled.

Tu Allan

Gardd amgaeedig gydag ardaloedd ar flaen, cefn ac ochr y ty gan wneud yn siwr y gellwch ddal yr haul drwy’r dydd. Mae gan fwthyn Ty Dewi hefyd fainc ac ardal eistedd gyda barbeciw.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trydan a gwres yn gynwysedig. Cyflenwad cychwynnol o goed a phriciau tân ar gyfer y tân coed.

Dillad gwely a thywelion - mae’r holl ddillad gwely yn cael ei ddarparu ond fedrech chi ddod â’ch llieiniau llestri a’ch tywelion eich hunain os gwelwch yn dda.

Croeso i anifeiliaid anwes - caniateir hyd at ddau anifail anwes.

Gellir darparu cot teithio a chadair uchel ar gais.

Darperir wi-fi.

Dim ysmygu.

Location