Y Ty Coets - Coach House

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • Heb fod ymhell o'r môr, mae'r llety hunan ddarpar hwn ger Tŷ Ddewi yn leoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau yn Sir Benfro.

You can book this property from:

 • £434 per week
 • £62 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Heb fod ymhell o'r môr, mae'r llety hunan ddarpar hwn ger Tŷ Ddewi yn leoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau yn Sir Benfro. Mae gorsaf bad achub St Stinan, llwybr arfordirol Sir Benfro, a thraeth gwych i gyd o fewn pellter cerdded. Mae dinas Tŷ Ddewi lai na milltir i ffwrdd gyda'i Gadeirlan rhyfeddol. Lleoliad perffaith i ymlacio a mwynhau y cyfan sydd gan Benrhyn Tŷ Ddewi i'w gynnig.

Llawr Gwaelod

Lolfa ac ardal fwyta - soffa gyfforddus yn eistedd 4, Teledu/DVD, HDMI a nifer o lyfrau a gemau bwrdd. Bwrdd a chadeiriau ar gyfer 4

Cegin - gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon, tostiwr, tegell ac oergell

Ystafell iwtiliti - peiriant golchi dillad a rhewgell fawr

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda chwpwrdd dillad

Ystafell wely 2 - 2 wely sengl - ystafell ymolchi ynghlwm gyda cawod drydan, toiled a basn

Ystafell ymolchi - baddon, toiled a basn

Tu Allan

Ardal patio preifat yn y cefn, a lawnt. Gardd eang yn cael ei rhannu ag eraill, gyda mainc i eistedd a Barbaciw. Cae chwarae mawr ychwanegol, perffaith ar gyfer gêm o rownderi, pêl droed, a gemau eraill

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres a thrydan yn gynwysedig   

Dillad gwelyau yn gynwysedig - dewch â'ch tywelion eich hun    

Digon o le parcio ar y fferm  

Wifi am ddim

Caniateir anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2). Rhaid iddynt ymddwyn yn dda; ni ellir eu gadael ar ben eu hunain ac ni ddylent ddringo ar y dodrefn. Gan ei bod yn fferm weithiol dylai cŵn fod wedi arfer o gwmpas cŵn ac anifeiliaid eraill.       

Cot a chadair uchel - dylid gwneud cais pan yn archebu, a dod â dillad eich hunain i'r cot   

Dim ysmygu 

Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Gellir archebu gyda Y Stablau ac Y Felin i gysgu cyfanswm o 16

Location

Ty Coets is in St Justinian's, St David's and adjoins one other cottage (Y Felin), both overlook a lawned area and are opposite the owners farmhouse and one other holiday cottage (Y Stablau). All 3 can be booked together to accommodate up to 17 people. Within walking distance is Ramsey Sound (the waterway between Ramsey Island and the mainland) and St Justinian's from where the local fishing run. The trips include wildlife, fishing and dolphin watching trips. Also within walking distance or a short drive is the beach at Porthselau. The Farm is just a few hundred yards from St Justinian's where the lifeboat station is located but also from where all the local boat trips are launched. These include dolphin watching, birdwatching trips, fishing and jet boat rides. St David's is only 1 mile away with a great choice of places to eat and drink, a selection of small local shops and of course it magnificent Cathedral.
Within a relatively short drive there are many attractions for all ages and all weathers including The Dinosaur Park, Anna’s Welsh Zoo, Oakwood, Folly Farm and Hanger 5 Trampoline Park.

Beaches

Whitesands is one of the most popular but there also many others including Caerfai and Abereiddy. The nearest to the cottage is Porthselau. 0.4 miles.

Walking

Pembrokeshire Coastal Path is part of the All Wales Coastal Path and can be joined just a few hundred yards from the cottage. 0.3 miles.

Fishing

For sea fishing, only a short walk from the cottage there are many marks great for bass. 0.2 miles.

Local Boat Trips - Fishing and Sightseeing trips from St Justinians. 0.3 miles.

Cycling

National Cycle Route 4 (or NCR 4) passes through St Davids. 1 mile.

For off road cycling Llys-y-Fran is a large country park just outside Haverfordwest. 26 miles.

Water Sports

TYF Adventure includes canoeing, kayaking, coasteering and much more. 2.4 miles.

Golf

St Davids City Golf Club is one of three distincitve nine-hole gems that exists along the twenty-mile stretch of the North Pembrokeshire coast. 2.2 miles.

Pony Trekking

Nolton Stables offers great beach riding. 11.6 miles