Bwthyn Ysgubor

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Wedi ei leoli ar fferm mewn ardal wledig braf, mae Bwthyn Ysgubor yn baradwys ar gyfer gweithgareddau megis cerdded, beicio, pysgota, marchogaeth ceffylau a gwylio adar.

You can book this property from:

 • £350 per week
 • £50 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 ystafell ymolchi
 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15:00
 • Amser gadael: 10:30

Description

Wedi ei leoli ar dyddyn mewn ardal wledig braf rhwng Ty Ddewi ac Abergwaun, mae Bwthyn Ysgubor yn baradwys ar gyfer gweithgareddau megis cerdded, beicio, pysgota, marchogaeth ceffylau a gwylio adar. Ceir nifer o draethau tywodlyd ar gyfer chwaraeon dwr a thorheulo a llawer o atyniadau i'r teulu megis tripiau i weld morfilod a dolffiniaid o Dy Ddewi, Ocean Lab yn Abergwaun, Parc Oakwood, Folly Farm, Heatherton, Parc Dinosoriaid Dinbych y Pysgod a llawer o safleoedd hanesyddol Cymraeg i ymweld â nhw.

Llawr Gwaelod

Lolfa gyda seddi cyfforddus i bump, teledu gyda sgrin fflat, chwaraewr DVD a CD, amrywiol lyfrau a gemau bwrdd. Mae’r gegin gyflawn yn cynnwys hob a phopty, microdon, oergell/rhewgell, peiriant golchi dillad ayb yn ogystal â bwrdd bwyd a phedair cadair.

Mae’r brif ystafell wely yn eang iawn gyda gwely dwbl. Yn yr ystafell wely arall ceir gwlâu twin.

Ystafell ymolchi gyda bath a chawod drydan uwch ei ben, toiled, basn ymolchi, pwynt eillio a rheilen gwresogi tywelion.

Iwtiliti rhwng yr ystafell ymolchi a’r gegin sy’n cadw cotiau, offer glanhau, haearn a bwrdd smwddio.

Gardd

Gardd amgaeedig gydag ardal i chwarae. Ceir patio hefyd gyda barbeciw a seddi.

Sied gyda chlo i storio beiciau ac offer chwaraeon eraill, ayb.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres canolog nwy a thrydan i gyd yn gynwysedig.

Dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt yn gynwysedig (dewch â thywelion glan môr eich hun os gwelwch yn dda).

Darperir cot a chadair uchel, dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Cwt tu allan gyda digon o le i ddau gi, fodd bynnag ni chaniateir anifeiliaid anwes tu mewn i’r bwthyn

Digonedd o le parcio oddi ar y ffordd.

Location