Ty Blawd

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau hunan arlwyo yn Sir Benfro sy'n croesawu cwn. Mae gan Ty Blawd, Ty Ddewi lyn pysgota ar y fferm ac mae'r tir yn ymestyn draw at Lwybr Arfordirol Sir Benfro.

You can book this property from:

 • £379 per week
 • £54 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Dim tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn gwyliau hunan arlwyo moethus yn Nhy Ddewi, Gorllewin Cymru. Mae bwthyn Ty Blawd wedi ei leoli ar fferm deuluol, gyda llyn brithyll ar y safle. Mae’r fferm yn ymestyn i lawr i Lwybr Arfordirol Sir Benfro sy’n mynd ar hyd y clogwyni ar ymyl gogleddol penrhyn hardd Ty Ddewi. Mae hefyd yn agos i draeth Baner Las Porthmawr.

Llawr Gwaelod

Cegin ansawdd uchel yn cynnwys hob nwy, popty trydan, microdon, tegell, tostiwr, golchwr/sychwr dillad, oergell/rhewgell, haearn a bwrdd smwddio. Digonedd o lestri, cytleri a gwydrau yn ogystal ag offer coginio. Mae’r bwrdd yn eistedd pedwar yn gyfforddus.

Dau ris yn arwain i ardal y lolfa sydd wedi ei dodrefnu gyda soffa a dwy gadair freichiau, teledu â sianeli am ddim a chwaraewr DVD. Ceir chwaraewr CD/radio a chasgliad o lyfrau a gemau hefyd.

Llawr Gwaelod Uwch

Tri gris yn arwain i fyny i’r bathrwm - gyda theils ar y llawr a’r waliau. Bath gyda chawod bwerus drosto, tolied, basn golchi dwylo a gwyntyll.

Ystafell wely ddwbl glud.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely twin hyfryd gyda thrawstiau agored.

Gardd

Ceir ardal breifat tu allan i’r bwthyn. Mae croeso i westai gerdded trwy dir y fferm i ymuno â’r llwybr, sydd ond dri chae i ffwrdd. Ceir hefyd lyn ar y fferm a’i lond o frithyll, os hoffai gwestai ddod a’u ffyn pysgota gyda nhw.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nwy, trydan, gwres canolog/dwr poeth yn gynwysedig.

Darperir dillad gwely. Dewch a thyweli a thyweli llestri gyda chi os gwelwch yn dda.

Gellir darparu cot a chadair uchel ar eich cais (dewch a’ch dillad gwely eich hun i’r cot os gwelwch yn dda).

Croesewir cwn.

Location