Ysgubor

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau moethus yn Sir Benfro sy'n croesawu cwn. Mae gan Ysgubor, Ty Ddewi lyn pysgota ar y fferm ac mae'r tir yn ymestyn draw at Lwybr Arfordirol Sir Benfro.

You can book this property from:

 • £379 per week
 • £54 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Dim tywelion ar gael
 • Baddon

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn gwyliau moethus yn Nhy Ddewi, Sir Benfro sydd hefyd yn croesawu cwn. Lleolir bwthyn yr Ysgubor ar fferm deuluol a cheir pwll brithyll ar y tir. Os ewch chi am dro am hanner milltir ar hyd tir y fferm fe ddewch chi at Lwybr hyfryd Arfordirol Sir Benfro sy’n dilyn y clogwyni ar hyd ymyl gogleddol penrhyn prydferth Ty Ddewi. Mae’r bwthyn hefyd yn agos i draeth Baner Las Porthmawr.

Llawr Gwaelod

Mae gan y bwthyn gegin/lle bwyta eang gydag unedau a bwrdd teuluol a all eistedd chwech o bobl yn gyfforddus. Mae’r gegin yn cynnwys hob nwy gyda ffan uwchben, popty trydan a gril, microdon, tegell a thostiwr, oergell gydag adran rhewi, peiriant golchi, haearn a bwrdd smwddio. Ceir digonedd o offer, llestri a gwydrau (hyd yn oed llestri picnic!) ar gyfer eich anghenion.

Yn yr ystafell fyw ceir dwy soffa helaeth, teledu sgrin lydan gyda sianeli am ddim, chwaraewr DVD, chwaraewr CD/radio/casét a chasgliad da o lyfrau a gemau. Mae’r bwthyn gwyliau wedi cadw tipyn o’i arweddion gwreiddiol ac mae wedi ei addurno gyda gwaith artistiaid lleol a chelf sy’n darlunio’r ardal leol.

Llawr Cyntaf

Dwy ystafell wely glyd - un twin ac un dwbl.

Mae’r bathrwm wedi ei leoli rhwng y ddwy ystafell wely ac mae ganddo lawr a waliau teils yn ogystal â bath a chawod bwerus uwch ei ben, toiled a basn golchi dwylo.

Gardd

Patio amgaeedig a phreifat gyda bwrdd picnic a chadeiriau, grisiau graddol yn arwain i ardal laswelltog gyda lein ddillad.

Mae croeso i westai gerdded trwy dir y fferm i ymuno â’r llwybr, sydd ond dri chae i ffwrdd. Ceir llyn ar y fferm hefyd a’i lond o frithyll, os hoffai gwestai ddod a’u ffyn pysgota gyda nhw.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nwy, trydan, gwres canolog/dwr poeth yn gynwysedig.

Darperir dillad gwely a sychwr gwallt. Dewch a thywelion a thywelion llestri gyda chi os gwelwch yn dda.

Gellir darparu cot a chadair uchel ar eich cais (dewch a’ch dillad gwely eich hun i’r cot os gwelwch yn dda).

Croesewir cwn.

Gellir archebu’r bwthyn ar gyfer gwyliau byr ar adegau penodol o’r flwyddyn, gweler mwy o wybodaeth o dan ‘Prisiau’.

Mae’r Ysgubor wedi ei uno â bwthyn Ty Blawd a gellir archebu’r ddau i letya 8 o bobl.

Location

Ysgubor dog friendly holiday cottage in St Davids adjoins one other cottage and is set on a working farm, 2 miles to the north of Britain's smallest city. The farm stretches down to the famous Pembrokeshire coastal path, and numerous cycle routes run nearby.

St Davids is a beautiful and unique city situated within Pembrokeshire Coast National Park and is surrounded by some of the finest coastline in Europe. Granted city status by Queen Elizabeth II because of the presence of the cathedral, St Davids is in reality a small beautiful village. Many people have fallen to the charm of St Davids including former New Zealand rugby Coach Graham Henry who refers to St Davids as his favourite place in the World.

Managed and maintained by the Royal Society for the Protection of Birds Ramsey Island lies only a mile off-shore. Teaming with birdlife on it and sealife around it the island is definitely worth a visit. Boat trips including trips to the Island and Dolphin and Whale watching can be booked in St Davids.

Walking

Pembrokeshire Coastal Path. Join this beautiful path just 0.5 miles from the doorstep by simply walking across 3 fields from Ysgubor holiday cottage in St Davids.

Beaches

Whitesands Bay - This blue-flagged beach is popular with families because of its safe swimming and clean white sand. Also regarded as one of Wales’ top surf-spots. 2 miles

Caerfai Bay – Lovely sandy, sheltered beach - perfect for families. 2.8 miles

Newgale - Magnificent two mile long stretch of wide flat sand with a huge pebble bank behind it. Powerful swells roll in here at all times of the year. 9.2 miles

Caerbwdi Beach – Beautiful rocky beach perfect for snorkelling. The rocks here are red sandstone and it is from here that the rock was quarried for St Davids Cathedral. 3.1 miles

Fishing

For sea fishing, only a short walk from the cottage there are many coves and rocky marks that provide superb Sea fishing, including some of the best Bass fishing in the UK. 0.5 miles.

Local Boat Trips - Fishing and Sightseeing trips from St Justinians. 3 miles

Cycling

National Cycle Route 4 (or NCR 4) is only a short distance form the cottage and actually runs from London to Fishguard. Mainly on quiet country roads. 0.3 miles.

For off road cycling Llys-Y-Fran is a large country park just outside Haverfordwest. 27 miles

Water Sports

TYF Adventure includes canoeing, kayaking, coastering and much more. 2.4 miles

Golf

St Davids City Golf Club is one of three distinctive nine-hole gems that exist along the twenty-mile stretch of the North Pembrokeshire coast. 2.2 miles

Pony trekking

St Davids Trekking provides horse riding in the St Davids area on a Gypsy Vanner, passing through valleys and meadows for a paddle in the sea or a splash in the river. 2.8 miles