Ysgubor

St Davids, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau moethus yn Sir Benfro sy'n croesawu cwn. Mae gan Ysgubor, Ty Ddewi lyn pysgota ar y fferm ac mae'r tir yn ymestyn draw at Lwybr Arfordirol Sir Benfro.

You can book this property from:

 • £379 per week
 • £54 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Dim tywelion ar gael
 • Baddon

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn gwyliau moethus yn Nhy Ddewi, Sir Benfro sydd hefyd yn croesawu cwn. Lleolir bwthyn yr Ysgubor ar fferm deuluol a cheir pwll brithyll ar y tir. Os ewch chi am dro am hanner milltir ar hyd tir y fferm fe ddewch chi at Lwybr hyfryd Arfordirol Sir Benfro sy’n dilyn y clogwyni ar hyd ymyl gogleddol penrhyn prydferth Ty Ddewi. Mae’r bwthyn hefyd yn agos i draeth Baner Las Porthmawr.

Llawr Gwaelod

Mae gan y bwthyn gegin/lle bwyta eang gydag unedau a bwrdd teuluol a all eistedd chwech o bobl yn gyfforddus. Mae’r gegin yn cynnwys hob nwy gyda ffan uwchben, popty trydan a gril, microdon, tegell a thostiwr, oergell gydag adran rhewi, peiriant golchi, haearn a bwrdd smwddio. Ceir digonedd o offer, llestri a gwydrau (hyd yn oed llestri picnic!) ar gyfer eich anghenion.

Yn yr ystafell fyw ceir dwy soffa helaeth, teledu sgrin lydan gyda sianeli am ddim, chwaraewr DVD, chwaraewr CD/radio/casét a chasgliad da o lyfrau a gemau. Mae’r bwthyn gwyliau wedi cadw tipyn o’i arweddion gwreiddiol ac mae wedi ei addurno gyda gwaith artistiaid lleol a chelf sy’n darlunio’r ardal leol.

Llawr Cyntaf

Dwy ystafell wely glyd - un twin ac un dwbl.

Mae’r bathrwm wedi ei leoli rhwng y ddwy ystafell wely ac mae ganddo lawr a waliau teils yn ogystal â bath a chawod bwerus uwch ei ben, toiled a basn golchi dwylo.

Gardd

Patio amgaeedig a phreifat gyda bwrdd picnic a chadeiriau, grisiau graddol yn arwain i ardal laswelltog gyda lein ddillad.

Mae croeso i westai gerdded trwy dir y fferm i ymuno â’r llwybr, sydd ond dri chae i ffwrdd. Ceir llyn ar y fferm hefyd a’i lond o frithyll, os hoffai gwestai ddod a’u ffyn pysgota gyda nhw.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nwy, trydan, gwres canolog/dwr poeth yn gynwysedig.

Darperir dillad gwely a sychwr gwallt. Dewch a thywelion a thywelion llestri gyda chi os gwelwch yn dda.

Gellir darparu cot a chadair uchel ar eich cais (dewch a’ch dillad gwely eich hun i’r cot os gwelwch yn dda).

Croesewir cwn.

Gellir archebu’r bwthyn ar gyfer gwyliau byr ar adegau penodol o’r flwyddyn, gweler mwy o wybodaeth o dan ‘Prisiau’.

Mae’r Ysgubor wedi ei uno â bwthyn Ty Blawd a gellir archebu’r ddau i letya 8 o bobl.

Location