Ty'r Gwalch

Solva, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Mwynhewch olygfeydd o'r môr o falconi deheuol y bwthyn hunan arlwyo hwn i 4 ger Solfach, Sir Benfro. Lleoliad delfrydol ar gyfer cerdded, hwylio neu ymlacio.

You can book this property from:

 • £461 per week
 • £66 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn hunan arlwyo moethus ger Solfach, Sir Benfro. Mae Ty’r Gwalch wedi ei enwi ar ôl y gweilch sydd i’w gweld yn hedfan uwchben yn gyson. Wedi ei leoli ym mhentref Naw Ffynnon, milltir i ffwrdd o Solfa a dwy filltir o Dy Ddewi yng Ngogledd Sir Benfro, mae gan y bwthyn arfordirol hwn olygfeydd panoramig o’r môr a Bae Sain Ffraid. Lleoliad delfrydol ar gyfer cerdded, hwylio neu’n syml iawn, i ymlacio ymhlith y siopau, orielau a bwytai ynghanol golygfeydd prydferth.

Llawr Cyntaf

Mae gan Dy’r Gwalch ystafell fawr sy’n cynnwys ardal fwyta a lolfa ar gynllun agored gyda seddi cyfforddus, teledu a chwaraewr DVD.

Cegin gyda chyfleusterau da yn cynnwys hob a phopty nwy, microdon, oergell gyda bocs rhewi, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad. Lle i rewi ar gael yn ogystal.

2 ystafell wely: 1 ddwbl ac 1 twin. Mae’r ystafell ymolchi yn cynnwys swît lawn a chawod uwchben y bath.

Balconi yn wynebu’r de sy’n cael yr haul drwy’r dydd.

Gardd

Patio gyda dodrefn gardd yn wynebu’r de ac yn mwynhau golygfeydd o’r môr dros dir amaeth. Y patio yn agor allan i gae mawr glaswelltog. Rhennir yr ardal laswelltog hon gyda’r ddau fwthyn arall ble mae gat - lle delfrydol i blant ac i gerdded anifeiliaid anwes (bydd angen i gwn fod ar dennyn)

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir dillad gwely a duvet, tywelion dwylo a thywelion sychu llestri.

Darperir tywelion bath ar gais am £3 ychwanegol y person (taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd). Tywelion yn gynwysedig ar gyfer ymwelwyr tramor yn unig.

Gwres canolog llawn yn gynwysedig.

Cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Mae bwthyn gwyliau Ty’r Gwalch ar lawr cyntaf yr adeilad gyda grisiau yn arwain i fyny iddo.

Croesewir uchafswm o 2 anifail anwes* am £10 yr anifail, am wythnos lawn neu yn rhannol. Taladwy i’r perchennog wrth gyrraedd.

Digonedd o lefydd parcio ar gael.

Dim ysmygu.

Milltir i ffwrdd yn Solfa, mae yna amrywiaeth o siopau, tafarndai a bwytai.

*Derbynnir archebion sy’n cynnwys anifeiliaid anwes ar yr amod eu bod wedi eu trin am lyngyr. Noder na ddylid eu gadael ar eu pennau eu hunain yn y bwthyn nac yn yr ardaloedd cymunedol a dylid eu cadw oddi ar y dodrefn drwy’r adeg. Mae perchennog yr anifail yn gyfrifol am lanhau ar eu holau. Byddwch yn ystyriol o westeion eraill sy’n ymweld ar yr un pryd â chi a’r rhai sydd yn dod ar eich holau. Noder hefyd nad yw rhai traethau poblogaidd yn caniatáu cwn yn ystod misoedd yr haf.

Location