1 Plantation Cottages

Saundersfoot, Pembrokeshire West Wales

 • Mewn lleoliad gogoneddus gyda golygfeydd o'r môr, mae'r bwthyn gwyliau hwn yn Saundersfoot wedi cael ei adnewyddu'n steilus ac mae'n berffaith ar gyfer eich arhosiad yn Saundersfoot.

You can book this property from:

 • £605 per week
 • £86 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Balconi
 • Barbaciw
 • Parcio preifat
 • Parcio ar y stryd

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi'i leoli mewn safle gogoneddus gyda golygfeydd o'r môr, mae'r bwthyn gwyliau hwn yn Saundersfoot wedi cael ei adnewyddu'n steilus ac mae'n berffaith ar gyfer eich arhosiad yn Saundersfoot. O fewn pellter cerdded byr mae traeth tywodlyd hardd, harbwr, siopau bach a dewis o dafarndai a bwytai lleol. Mae nifer o atyniadau yn yr ardal gan gynnwys parciau thema, parc dŵr, parciau fferm ac anifeiliaid a chanolfannau gweithgaredd. Mae digon o draethau gwych eraill i'w gweld, gan gynnwys Dinbych-y-pysgod, Barafundale ac Amroth. P'un a ydych chi'n mynd ar daith cwch o'r harbwr neu'n ymlacio ar y traeth, dyma'r lleoliad delfrydol ar gyfer eich arhosiad yn Sir Benfro.

Llawr gwaelod

Cegin wedi'i chyfarparu'n llawn gyda ffwrn drydan a hob, microdon, oergell / rhewgell a pheiriant golchi llestri.

Lolfa agored ac ystafell wydr yn agor allan i olygfeydd gwych. Stôf losgi coed glyd, teledu a DVD, bwrdd bwyta a chadeiriau i 6.

Oddi ar y gegin mae lolfa arall fechan gyda bwrdd brecwast a chadeiriau wedi eu gosod o flaen lle tân carreg gyda stôf losgi coed.

Ystafell iwtiliti ar wahân gyda pheiriant golchi dillad, toiled a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - Ystafell wely ddwbl gyda theledu.

Ystafell wely 2 - Ystafell wely bync

Ystafell wely 3 - Ystafell gyda 2 wely sengl -  2 droedfedd 6 modfedd.

Ystafell ymolchi gyda bath, cawod dros y bath, toiled a basn.

Tu Allan

Cwrt gyda seddi ar y patio a golygfeydd trawiadol o'r môr. Cymerwch ofal gyda phlant ifanc gan fod yna cwymp o ymyl y patio i'r ardd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trydan a gwres yn gynwysedig 

Dillad gwely a thywelion wedi'u darparu

Mae grisiau cerrig yn arwain i lawr o'r ardd i'r llwybr at y giât

WIFI

Cot teithio a chadair uchel ar gael os dymunir

Storfa ddiogel ar gyfer beiciau/offer golff 

Darperir bwrdd smwddio a haearn

Parcio ar gyfer 1 car ar hyd ar lethr, yn ogystal â pharcio ar y stryd

Caniateir anifeiliaid anwes (uchafswm o 2 anifail anwes) - £ 25 yr anifail 

Darperir yr eitemau canlynol hefyd yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad… Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri / tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn o bapur i bob un toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol

Mae archfarchnadoedd yn dosbarthu i'r bwthyn ac mae yna hefyd ddigon o siopau yn Saundersfoot a Dinbych-y-Pysgod.

Location

This renovated Victorian terrace property is the ideal holiday cottage in Saundersfoot and has sea views from the terrace and some of the bedrooms. It is on a hill and only a short walk to the sea front but a car is probably advised for guests who do not wish to walk back up the hill. With its huge sandy beach, marina, restaurants, shops and pubs, Saundersfoot is the perfect holiday destination in Pembrokeshire.  The beach is perfect for families and it is also great for kayaking, swimming, and other activities. Wildlife and fishing trips can be booked from the harbour.

Tenby is only 3 miles away and offers many attractions, including a wide range of shops, traditional pubs and restaurants and, of course, 3 great beaches. Ironman Wales takes place each September and sees thousands of competitors and many thousands more spectators visit Tenby and Saundersfoot for what is a unique atmosphere and known as one of the best Ironman events anywhere in the world.

The 186 mile Pembrokeshire Coastal Path passes close by and is a must for guests who wish to enjoy the beautiful coastal scenery on route.

The area has an abundance of leisure attractions and pursuits to suit everyone staying at this Saundersfoot holiday cottage. This includes both outdoor and all weather activities such as cycling, fishing, sailing, wind surfing, horse riding, bowling, quad biking at Ritec Valley Quad centre, white knuckle rides at Oakwood, Folly Farm and Heatherton Country Sports Park.

Beaches

Saundersfoot has a large sandy beach and harbour. 0. 2 miles.

Many other beaches nearby including the award winning Barafundle. 14 miles.

Water Sports

The ultimate in water sport adventure, offering jet-ski safaris, kayak hire, motor boat hire, towed water sports, wake boarding and knee boarding. Tenby Watersports. 3 miles.

Walking 

Pembrokeshire Coastal Path (part of the All Wales Coastal Path) can be accessed nearby. 0.2  miles.

Fishing

Superb shore fishing around the coves, rocky marks and beaches. Fishing boat trips can be taken from the harbour. 0.2 miles.

Golf

Open all year, Heatherton has a highly successful and popular pitch and putt golf course . 5 miles.

Cycling

The quiet country roads are ideal for cycling. With rides to suit all ages, from beginners to experienced cyclists. Local trails include The Tramway, Brunel Trail, Cardi Bach, Llys y Fran. Local road routes directly from the cottage.

Pony trekking

Maros Farm nearby provides pony trekking and other activities. 9 miles.