Pembroke Retreat no.2

Pembroke, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Llety hunan ddarpar yn Sir Benfro sy'n rhan o hen felin ddŵr o'r ail ganrif ar bymtheg, wedi ei hadnewyddu.

You can book this property from:

 • £488 per week
 • £70 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Syrffio
 • Pysgota

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae'r llety hunan ddarpar hwn yn Sir Benfro yn rhan o hen felin ddŵr o'r ail ganrif ar bymtheg, sydd wedi ei hadnewyddu. Oddi mewn i 30 acer o dir preifat ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mae'r llety yn leoliad gwych i ddarganfod yr holl sydd yna i'w gynnig yn Sir Benfro gan gynnwys 50 o draethau braf ar gyfer hwylio, syrffio a chaiacio. Mae Pembroke Retreat yn le delfrydol ar gyfer plant gyda tripiau gwylio dolffiniaid a morfilod, ymweliad â Fferm Folly, a llawer mwy i'w fwynhau. Gellir ymweld â chestyll niferus Sir Benfro, gerddi botaneg, yn ogystal â marchnadoedd y ffermwyr a gwyliau bwyd sydd yn cymryd lle drwy gydol y flwyddyn. 

Llawr Gwaelod

Derbynfa helaeth gyda grisiau yn arwain i fyny at Pembroke Retreat.

Mae'r llety wedi ei leoli ar lawr cyntaf ac ail lawr un hanner melin ddŵr sydd wedi ei hadnewyddu.

Mae yma gegin fasnachol ac ystafell fwyta fawr ar y llawr gwaelod - gellir defnyddio'r rhain gan y gwestai yn unig pan fydd y ddau lety yn cael eu archebu gan un parti, sy'n caniatau i bawb goginio a bwyta gyda'i gilydd.

Mae yna hefyd doiled anabl ar y llawr gwaelod.  

Llawr Cyntaf

Lolfa helaeth gyda soffas lledr a theledu lloeren (freeview a Sky+), chwaraewr DVD, a gorsaf docio IPOD. 

Cegin - gyda'r holl offer yn cynnwys popty, meicrodon a llestri.

Ystafell wely 1 - gyda gwely sengl a theledu.

Ail lawr

Ystafell wely 2 - ystafell deuluol gyda gwely dwbwl, gwely sengl a theledu.

Ystafell wely 3 - gyda gwely sengl.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn.

Gardd

Patio caeedig gyda lawnt a 30 acer o dir preifat.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig   

Dillad gwelyau, tywelion a sychwr gwallt ar gael  

WIFI am ddim

Cot a chadair uchel ar gael os dymunir   

Ystafell olchi a sychu dillad  

Dim anifeiliaid anwes

Lle parcio diogel  

Mae lle yn Pembroke Retreat ar gyfer storio eich offer adloniadol   

Dewis o gemau a theganau plant ar gael  

Gellir trefnu i logi beic os dymunir  

Gwasanaeth pigo i fyny neu ollwng i lawr ar gael i westeion sydd am gerdded llwybr yr arfordir neu ymweld â mannau eraill yn yr ardal   

Gellir archebu'r llety am wyliau byr ar rai adegau o'r flwyddyn. Mwy o wybodaeth o dan 'Prisiau'  

Gellir cyfuno'r llety hefo Pembroke Mill i gysgu hyd at 12

 

Location