Ger y Traeth

Newport, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn hunan-ddarpar yn Nhrefdraeth, yn cysgu hyd at 6 o westai ac mae modd edrych dros y traeth yn Nhrefdraeth, Sir Benfro ac Aber Nyfer ohono.

You can book this property from:

 • £592 per week
 • £85 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Ger y Traeth, bwthyn hunan-ddarpar yn Nhrefdraeth, yn cysgu hyd at 6 o westai ac mae modd edrych dros y traeth yn Nhrefdraeth, Sir Ddinbych ac Aber Nyfer ohono. Mae yna lwybr byr sy’n mynd lawr at y traethau ar ochr Parrog y Bae ac mae hefyd modd cerdded i fwytai, caffis, tafarndai traddodiadol a llwybr arfordir Cymru o’r bwthyn. Mae’r bwthyn hunan-ddarpar hwn yn Nhrefdraeth mewn lleoliad delfrydol ar gyfer deulu neu grwp o ffrindiau.

Llawr Gwaelod

Cegin – popty drydan, hob nwy ychwanegol, micro-don, peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad, peiriant sychu dillad, oergell a rhewgell maint llawn.

Lolfa - Soffas lledr cyfforddus gyda lle i 6 eistedd arnynt, drysau patio sy’n arwain at yr ystafell wydr. Teledu gyda freeview a chwaraewr DVD, ac mae hefyd gasgliad o lyfrau i’w mwynhau.

Ardal fwyta – Bwrdd bwyd clasurol a chrand gyda lle i chwech eistedd, agoriad gweini yn y wal wedi’i gysylltu i’r gegin.

Ystafell wydr - Golygfeydd syfrdanol o’r traethau, Traeth Mawr ac Aber Nyfer.

Un ty bach ar wahân.

Prif ystafell ymolchi gyda baddon ac ardal â theils ar wahân ar gyfer y gawod.

Prif ystafell wely – Golygfeydd gwych ar hyd y bae o wely maint 'super king' gyda matres foethus 9000 sbring. Bwrdd ymbincio a chwpwrdd dillad.

Ystafell wely twin - Ystafell fawr gyda dau wely gyda bwrdd ymbincio, ystafell gawod en-suite a mynediad trwyddo i’r drydedd ystafell wely.

Ystafell wely ddwbl - Gwely dwbl a chwpwrdd dillad gyda ffenestr lled yr ystafell. Nodwch mai trwy’r ystafell wely twin y mae cyrraedd yr ystafell wely ddwbl.

Gardd

Gardd hollol amgaeedig gyda golygfeydd gwych. Gardd 360* lle gallwch fwynhau’r haul ar bob adeg o’r dydd.

Ardal barbeciw a storfa ddiogel ar gyfer beiciau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso wrth gyrraedd, gall y cynnwys amrywio yn dibynnu ar y tymor ond yn cynnwys te, coffi, siwgr a llaeth.
 • Darperir dillad gwely a thywelion dwylo. Dewch â thywelion traeth eich hun.
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig.
 • Cot a chadair uchel ar gael.
 • Mae croeso i anifeiliaid anwes am £20 yr anifail - ni chaniateir cwn mawr, ac ni chaniateir gadael cwn yn y ty heb oruchwyliaeth.
 • Man parcio o flaen y ty.
 • Dim ysmygu
 • Storfa ddiogel i feics
 • Nodwch mai drwy'r ystafell twin y mae cyrraedd yr ystafell wely ddwbl.
 • Wifi ar gael
 • Darperir yr eitemau canlynol yn y bwthyn hefyd... Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri. Ystafell Ymolchi: 2 bapur toiled i bob toiled. Offer glanhau: Chwistrellydd gwrth facteria ac ati.

Location

This Newport self catering cottage is a detached bungalow set on a small and quiet estate with a path leading down to the beach. The centre of Newport is only 0.5 miles away. To the south, Fishguard is 7.5 miles away while Cardigan is 11 miles to the north.

The Welsh name for Newport is Trefdraeth and can be translated to 'town by the beach'. Newport is a delightful little town with a mixture of shops, numerous art galleries, craft shops, cafes and pubs and of course its famous beach. The area is great for walking, cycling, fishing, bird-watching and many watersports. Located on the North Pembrokeshire Coast the 3 larger towns of Fishguard, Cardigan and Haverfordwest are all within a 30 minute drive. Within Newport there are some great places to eat and drink and the Golden Lion (it's worth booking your table in advance), Cnapan Restaurant and Lys Meddsyg Restaurant can all be recommended.

The ancient Preseli Mountains lie inland and include Carningli from where you can enjoy superb views across the Bay. The Beautiful Gwaun Valley is also worth a visit - this steep-sided narrow Valley was carved by glaciers in the last ice age.

For walkers the ‘Poppit Rocket’ shuttle bus runs along the coast and offers drop off and pick up points along the All Wales Coastal Path. This section of coast is well known for its many dolphins and porpoises, with dolphin watching trips available from New Quay Harbour. Pembrokeshire also has a wealth of family attractions including Folly Farm, Oakwood Theme Park, the Blue Lagoon Water Park, Anna's Wild Zoo and a Dinosaur Centre.

Beaches

Many beaches nearby including Newport Sands, The Cwm, Aber-Rhigian, Aber Forrest and Cwm yr Eglwys. Parrog beach is the closest and is within walking distance . 0.5 miles.

Water sports

The area is great for kayaking, windsurfing and there is also a sailing club in Newport Bay. 1 mile.

Walking

Great walking on many trails and tracks in the Preseli Hills and the all Wales Coastal Path can be joined only a short walk away from the cottage. 0.2 miles

Fishing

There is superb fishing all around the Newport area.

Sea fishing – Where the River Nevern meets the sea there is a popular bass and flat fish mark. 0.5 mile.

Coarse fishing -Many lakes including Yet-y-Gors Coarse Fishery. 7 miles

Game fishing – Day tickets are available for the River Nevern with its stock of Brown Trout and Sewin (sea-trout) 0.5 miles.

Golf

Known as one of the best links courses in the UK, Newport has stunning coastal scenery. 2 miles

Cycling

National Cycle Network passes only yards from the cottage and there are many trails and quiet local roads in the area. You can cycle right onto and across Newport sands. 1 mile

Pony Trekking

Crosswell Horse Agency caters for novices and experienced riders alike – 3 miles