Ger y Traeth

Newport, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn hunan-ddarpar yn Nhrefdraeth, yn cysgu hyd at 6 o westai ac mae modd edrych dros y traeth yn Nhrefdraeth, Sir Benfro ac Aber Nyfer ohono.

You can book this property from:

 • £592 per week
 • £85 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Ger y Traeth, bwthyn hunan-ddarpar yn Nhrefdraeth, yn cysgu hyd at 6 o westai ac mae modd edrych dros y traeth yn Nhrefdraeth, Sir Ddinbych ac Aber Nyfer ohono. Mae yna lwybr byr sy’n mynd lawr at y traethau ar ochr Parrog y Bae ac mae hefyd modd cerdded i fwytai, caffis, tafarndai traddodiadol a llwybr arfordir Cymru o’r bwthyn. Mae’r bwthyn hunan-ddarpar hwn yn Nhrefdraeth mewn lleoliad delfrydol ar gyfer deulu neu grwp o ffrindiau.

Llawr Gwaelod

Cegin – popty drydan, hob nwy ychwanegol, micro-don, peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad, peiriant sychu dillad, oergell a rhewgell maint llawn.

Lolfa - Soffas lledr cyfforddus gyda lle i 6 eistedd arnynt, drysau patio sy’n arwain at yr ystafell wydr. Teledu gyda freeview a chwaraewr DVD, ac mae hefyd gasgliad o lyfrau i’w mwynhau.

Ardal fwyta – Bwrdd bwyd clasurol a chrand gyda lle i chwech eistedd, agoriad gweini yn y wal wedi’i gysylltu i’r gegin.

Ystafell wydr - Golygfeydd syfrdanol o’r traethau, Traeth Mawr ac Aber Nyfer.

Un ty bach ar wahân.

Prif ystafell ymolchi gyda baddon ac ardal â theils ar wahân ar gyfer y gawod.

Prif ystafell wely – Golygfeydd gwych ar hyd y bae o wely maint 'super king' gyda matres foethus 9000 sbring. Bwrdd ymbincio a chwpwrdd dillad.

Ystafell wely twin - Ystafell fawr gyda dau wely gyda bwrdd ymbincio, ystafell gawod en-suite a mynediad trwyddo i’r drydedd ystafell wely.

Ystafell wely ddwbl - Gwely dwbl a chwpwrdd dillad gyda ffenestr lled yr ystafell. Nodwch mai trwy’r ystafell wely twin y mae cyrraedd yr ystafell wely ddwbl.

Gardd

Gardd hollol amgaeedig gyda golygfeydd gwych. Gardd 360* lle gallwch fwynhau’r haul ar bob adeg o’r dydd.

Ardal barbeciw a storfa ddiogel ar gyfer beiciau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso wrth gyrraedd, gall y cynnwys amrywio yn dibynnu ar y tymor ond yn cynnwys te, coffi, siwgr a llaeth.
 • Darperir dillad gwely a thywelion dwylo. Dewch â thywelion traeth eich hun.
 • Trydan a gwres canolog yn gynwysedig.
 • Cot a chadair uchel ar gael.
 • Mae croeso i anifeiliaid anwes am £20 yr anifail - ni chaniateir cwn mawr, ac ni chaniateir gadael cwn yn y ty heb oruchwyliaeth.
 • Man parcio o flaen y ty.
 • Dim ysmygu
 • Storfa ddiogel i feics
 • Nodwch mai drwy'r ystafell twin y mae cyrraedd yr ystafell wely ddwbl.
 • Wifi ar gael
 • Darperir yr eitemau canlynol yn y bwthyn hefyd... Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri. Ystafell Ymolchi: 2 bapur toiled i bob toiled. Offer glanhau: Chwistrellydd gwrth facteria ac ati.

Location