Bwthyn Trefdraeth

Newport, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn i 4 gyda golygfa drawiadol, ddi-dor o Fae Trefdraeth. Safle perffaith ar gyfer cerdded llwybr arfordirol Sir Benfro neu i ymweld â thref glan môr hyfryd Trefdraeth

You can book this property from:

 • £519 per week
 • £74 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Bwthyn Trefdraeth yn cynnig golygfa drawiadol, ddi-dor o Fae Trefdraeth. Mae ei leoliad delfrydol yn ei wneud yn safle perffaith ar gyfer cerdded llwybr arfordirol cyfagos Sir Benfro, y Parc Cenedlaethol neu i ymweld â thref glan môr hyfryd Trefdraeth, Sir Benfro. O fewn pellter cerdded mae traeth Trefdraeth, cildraethau pellach ac amrywiaeth o fwytai a thafarndai cyfeillgar. Yn ogystal mae Cwrs Meysydd Golff Trefdraeth, canolfannau merlota, gweithdai o grefftau lleol a chanolfannau chwaraeon gerllaw.

Fel mae’r enw Trefdraeth yn ei awgrymu, mae’r bwthyn a’r dref mor agos â phosib i’r traeth ac felly yn ddelfrydol ar gyfer nofio, syrffio gwynt, hwylio a chanwio. Mae gweithgareddau eraill i’w mwynhau yma megis tennis, beicio, pysgota a gwylio adar.

Llawr Gwaelod

Bwthyn croesawgar gyda chegin / ystafell fyw a’r lolfa ar gynllun agored.

Cegin - Unedau derw, peiriant golchi dillad, oergell, golchwr llestri, microdon yn ogystal â bar brecwast.

Lolfa - Llawr derw, soffa ledr i dri, teledu a chwaraewr DVD, ffenestr fawr yn edrych dros Fae Trefdraeth.

Ystafell ymolchi - gyda chawod, basn ymolchi, toiled a bidet.

Ystafell wely 1 - Gwely dwbl gyda chwpwrdd dillad yn y wal.

Ystafell wely 2 - Gwelyau twin gyda chwpwrdd dillad yn y wal.

Gardd

Gardd chwarae fawr o flaen y bwthyn, gyda dodrefn gardd ar gyfer prydau al fresco.

Patio gyda dodrefn gardd yn edrych dros y lawnt fawr, Bae Trefdraeth ac ar draws tuag at Gwrs Golff Trefdraeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Lle parcio eich hun ger y bwthyn.

Y perchnogion yn byw drws nesa ac yn hapus i gynnig cyngor am atyniadau lleol.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu o fewn y bwthyn.

Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.

Storfa ddiogel i feiciau.

Cot a chadair uchel ar gael.

Darperir dillad gwely a thywelion.

Wi-fi ar gael.

Location

Bwthyn Trefdraeth holiday cottage, Newport Pembrokeshire is set in its own spacious grounds adjacent to the owners' dwelling, just 1 mile from the centre of the town. To the south, Fishguard is 7 miles away while Cardigan is 12 miles to the north.

Within walking distance of your holiday cottage, Newport Pembrokeshire's delightful coastal town has a truly local feel about it. It is one of the most beautiful places to holiday in Wales and many holidaymakers return year after year. The town has a variety of shops, numerous art galleries, craft, antique, books and coffee shops. Local pubs and restaurants provide extensive menus, many with fresh produce including locally caught shellfish, seafood and sewin from the River Nevern. Located on the coast and within Pembrokeshire Coast National Park, the only coastal National Park in UK, the 3 larger towns of Fishguard, Cardigan and Haverfordwest are all within a 30 minute drive.

Inland from Bwthyn Trefdraeth holiday cottage lies the rugged Preseli Mountains. There are many tales and myths around these magical mountains. The world famous Bluestones of Stonehenge originated in these hills. Carningli Mountain lies just above the town and although only 400 meters in height the coastal location makes it a unique spot with spectacular views. Within reach is Castell Henllys Iron Age village

For walkers the ‘Poppit Rocket’ shuttle bus runs along the coast from Newport towards Cardigan and with many stops along the way it is an ideal link to walking sections of the Pembrokeshire Coastal Path.

Famous for its many dolphins, seals and porpoises the headlands along this section of the Pembrokeshire coast provide excellent opportunities to marvel at these fantastic mammals. A popular destination for bird watchers,  the Nevern Estuary is teeming with ducks, swans, gulls, egrets and more. There are many walks around Newport that take in great views of the estuary and its flora and fauna

Beaches

Traeth Mawr is the largest of the beaches with almost a mile of flat golden sand. During the summer there is a safe swimming zone manned by lifeguards. 1 mile.

Walking

Both sea and mountain are withing reach. Standing stones, ancient forts and hut circles can be found whilst wandering around the moors and craggy out crops, Pentre Ifan Burial Chamber is well worth a visit. Some of the best stretches of the North Pembrokeshire Coastal Path can be enjoyed easily and without too much effort. 0.5 miles

Fishing

There is superb fishing all around the Newport area.

Sea Fishing – Where the river Nevern meets the sea is a popular bass and flat fish mark. 0.5 mile.

Coarse fishing -Many lakes including Yet-y-Gors Coarse Fishery. 7 miles

Game fishing – River Nevern holds wild brown trout and runs of salmon and sea trout. 0.5 miles.

Crabbing competitions for children at Newport Boat Club

Golf

Newport Sands is the best links courses in the UK and located along the Coastal Path. 2 miles

Cycling

Many trails and quiet local roads in the area making superb cycling. You can cycle right onto Newport sands. 1 mile

Pony Trekking

Crosswell Riding Stables caters for novices and experienced riders alike – 3 miles