Ael y Bryn

Newport, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau yn Nhrefdraeth Sir Benfro o fewn pellter cerdded i'r traeth a'r pentref bach glan môr

 • £- per week
 • £- per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Ael y Bryn yn fwthyn o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn Nhrefdraeth, Sir Benfro, sydd wedi ei adnewyddu yn drawiadol i gadw ei gymeriad. Mae'r bwthyn wrth droed Castell Trefdraeth ac o fewn pellter cerdded i bentref arfordirol Trefdraeth, gyda'i ddewis o gaffis, siopau lleol, bwytai a thafarndai. Mae'n leoliad gwyliau delfrydol sydd yn cynnig traeth gwych, llwybr arfordirol a cwrs golff trawiadol gerllaw. Mae'n cynnwys 3 man parcio. Adeiladwyd y ty yn wreiddiol fel cartref i reolwr y felin wlan a leolir drws nesaf, ac fe welir addurn stensil unigryw ar wal y cyntedd.

Llawr Gwaelod

Cegin ac ardal fwyta agored. Cegin fodern llawn offer, yn cynnwys popty a hob nwy, meicrodon, peiriant golchi llestri ac oergell. Bar brecwast ac hefyd bwrdd bwyta gyda lle i 6 eistedd.

Lolfa gyda thân coed o fewn y lle tân gwreiddiol, teledu a soffas cyfforddus.

Ail ystafell eistedd, yn ddelfrydol ar gyfer ymlacio, gyda dewis eang o lyfrau a gemau bwrdd, chwaraewr CD a radio

Ystafell arwahan gyda rhewgell, oergell ychwanegol a pheiriant golchi dillad, lle i sychu a storio

Toiled lawr grisiau

Llawr Cyntaf

Llofft wely ddwbl - ystafell ymolchi ynghlwm gyda chawod a thoiled

Llofft twin

Prif ystafell ymolchi gyda thoiled, basn, bath â chawod uwchben

Llofft twin yn yn cefn gyda golygfeydd o’r môr

Gardd

Drysau dwbl yn agor allan o’r ystafell fwyta i’r ardd lle ceir bwrdd a chadeiriau, yn ogystal â Barbaciw braf. I’r cefn mae ardal helaeth o laswellt yn codi ar i fyny gyda mynediad ato drwy gât (sylwer, mae angen gofal o blant bach yn yr ardal yma). Gellir mwynhau golygfeydd o’r môr dros doeon y tai oddi yma. Mae yna hefyd garej ar gyfer storio beiciau, caiacau, ayb yn ddiogel

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso Cymreig yn gynwysedig
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Cyflenwad gwreiddiol o goed tân yn gynwysedig, gellir prynu rhagor os dymunir
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir (bydd yn rhaid dod â dillad eich hun i’r cot)
 • Dim ysmygu
 • Dim anifeiliad anwes
 • Wi-Fi yn gynwysedig
 • Gellir trefnu angorfa i ymwelwyr gyda’r gymdeithas angorfa annibynnol leol gyda rhybudd ymlaen llaw (darperir manylion ar ôl bwcio)
 • Man diogel i storio beiciau ayb
 • 3 man parcio oddi ar y ffordd (caffaeliad mawr yn Nhrefdraeth)

 

Location

Ael y Bryn holiday cottage in Newport, Pembrokeshire is an end link property with side and rear gardens. A variety of shops, numerous art galleries, craft shops, antique shops, books shops and coffee shops are only a short walk away. There is a choice of pubs and restaurants, and you can purchase local produce including locally caught shellfish, seafood and sewin from the River Nevern. Located on the North Pembrokeshire Coast are the three larger towns of Fishguard, Cardigan and Haverfordwest (all with supermarkets and further shops) all within a 30 minute drive

The coastline is well know for its dolphins, and boat trips can be booked from Cardigan. There are some great attractions in the area including Cardigan Island Coastal Farm Park, Dyfed Shire Horse Farm, Folly Farm and Oakwood Theme Park. There are remains of a Castle in Newport but there are many more to be enjoyed nearby including Cardigan Castle and Cilgerran. Castell Henllys Iron Fort is worth a visit and lets you travel back 2000 years in time.

The Preseli Mountains are inland from Newport and there are many tales and myths around these magical mountains. The world famous Bluestones of Stonehenge originated in these hills. Carningli Mountain lies just above the town and although only 400 meters in height the coastal location makes it a unique spot with spectacular views. On a clear day you can see Snowdon and North Wales from here, and on rare occasions it is possible to see over to Ireland and the Wicklow Mountains. For walkers the ‘Poppit Rocket’ shuttle bus runs along the coast from Newport towards Cardigan and with many stops along the way it is an ideal aid to walking sections of the all Wales Coastal Path.

Beaches

Traeth Mawr is the largest of the beaches with almost a mile of flat golden sand. During the summer there is a safe swimming zone manned by lifeguards. 0.6 miles.

Watersports

Guest moorings can be arranged with the local boat club. 0.6 miles.

Walking

Coastal walks along the all Wales Coastal Path can be enjoyed without too much effort. 0.6 miles There are also local trails above the house that offer a great view over the coast 0.1 miles.

Fishing

There is superb fishing all around the Newport area.

Sea Fishing – Where the river Nevern meets the sea is a popular bass and flat fish mark. 0.5 mile.

Coarse fishing - Many lakes including Yet-y-Gors Coarse Fishery. 7 miles.

Game fishing – River Nevern holds wild brown trout and runs of salmon and sea trout. 0.5 miles.

Golf

Newport is one of the best links courses in the UK. 1.2 miles

Cycling

Many trails and quiet local roads in the area making superb cycling. The annual tour of Pembrokeshire passes through Newport each April. 0.1 mile

Pony Trekking

Crosswell Horse Agency caters for novices and experienced riders alike.3 miles