Ael y Bryn

Newport, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau yn Nhrefdraeth Sir Benfro o fewn pellter cerdded i'r traeth a'r pentref bach glan môr

You can book this property from:

 • £481 per week
 • £69 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Ael y Bryn yn fwthyn o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn Nhrefdraeth, Sir Benfro, sydd wedi ei adnewyddu yn drawiadol i gadw ei gymeriad. Mae'r bwthyn wrth droed Castell Trefdraeth ac o fewn pellter cerdded i bentref arfordirol Trefdraeth, gyda'i ddewis o gaffis, siopau lleol, bwytai a thafarndai. Mae'n leoliad gwyliau delfrydol sydd yn cynnig traeth gwych, llwybr arfordirol a cwrs golff trawiadol gerllaw. Mae'n cynnwys 3 man parcio. Adeiladwyd y ty yn wreiddiol fel cartref i reolwr y felin wlan a leolir drws nesaf, ac fe welir addurn stensil unigryw ar wal y cyntedd.

Llawr Gwaelod

Cegin ac ardal fwyta agored. Cegin fodern llawn offer, yn cynnwys popty a hob nwy, meicrodon, peiriant golchi llestri ac oergell. Bar brecwast ac hefyd bwrdd bwyta gyda lle i 6 eistedd.

Lolfa gyda thân coed o fewn y lle tân gwreiddiol, teledu a soffas cyfforddus.

Ail ystafell eistedd, yn ddelfrydol ar gyfer ymlacio, gyda dewis eang o lyfrau a gemau bwrdd, chwaraewr CD a radio

Ystafell arwahan gyda rhewgell, oergell ychwanegol a pheiriant golchi dillad, lle i sychu a storio

Toiled lawr grisiau

Llawr Cyntaf

Llofft wely ddwbl - ystafell ymolchi ynghlwm gyda chawod a thoiled

Llofft twin

Prif ystafell ymolchi gyda thoiled, basn, bath â chawod uwchben

Llofft twin yn yn cefn gyda golygfeydd o’r môr

Gardd

Drysau dwbl yn agor allan o’r ystafell fwyta i’r ardd lle ceir bwrdd a chadeiriau, yn ogystal â Barbaciw braf. I’r cefn mae ardal helaeth o laswellt yn codi ar i fyny gyda mynediad ato drwy gât (sylwer, mae angen gofal o blant bach yn yr ardal yma). Gellir mwynhau golygfeydd o’r môr dros doeon y tai oddi yma. Mae yna hefyd garej ar gyfer storio beiciau, caiacau, ayb yn ddiogel

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso Cymreig yn gynwysedig
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Cyflenwad gwreiddiol o goed tân yn gynwysedig, gellir prynu rhagor os dymunir
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir (bydd yn rhaid dod â dillad eich hun i’r cot)
 • Dim ysmygu
 • Dim anifeiliad anwes
 • Wi-Fi yn gynwysedig
 • Gellir trefnu angorfa i ymwelwyr gyda’r gymdeithas angorfa annibynnol leol gyda rhybudd ymlaen llaw (darperir manylion ar ôl bwcio)
 • Man diogel i storio beiciau ayb
 • 3 man parcio oddi ar y ffordd (caffaeliad mawr yn Nhrefdraeth)

 

Location