Ty'r Efail

New Quay, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Llety moethus i 8 o fewn pellter cerdded i dafarn, siop a phwll nofio. 2 filltir o draeth tywod Cei Newydd, 9 milltir o Aberaeron ac 18 milltir o Aberteifi ac Aberystwyth.

You can book this property from:

 • £1,118 per week
 • £160 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Ty gwyliau mawr moethus ar wahân gyda dwy ardd helaeth yn y blaen ac yn y cefn. O fewn pellter cerdded i dafarn, siop a phwll nofio a dwy filltir yn unig o draeth tywodlyd Cei Newydd sydd wedi derbyn gwobr Baner Las. Lleolir ar heol breswyl dawel a phreifat yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru, gyda golygfeydd eang gwych. Saif ar ymyl pentref Cross Inn, naw milltir o Aberaeron a deunaw milltir o Aberteifi ac Aberystwyth. Lleoliad cyfleus, yn ganolog i amrediad helaeth o atyniadau a gweithgareddau lleol.

Llawr Gwaelod

Mae gan y ty moethus hwn fynedfa fawr yn arwain i ben y grisiau mahogani lle ceir goleuadau cylch addurniadol.

Ceir llawr pren yn yr ystafell fyw fawr yn ogystal â lle tân marmor gyda lle tân trydan ag effaith glo. Teledu gyda sianeli am ddim a DVD.

Ail ystafell fyw fawr gyda soffa ledr foethus i dri a lle tân marmor. Teledu arall gyda sianeli am ddim.

Cegin gyflawn fawr iawn gyda 5 hob, popty trydan, oergell/rhewgell mewn cwpwrdd a golchwr llestri. Bwrdd cegin derw, chwech o gadeiriau a theledu gyda sianeli am ddim.

Ystafell fwyta ffurfiol mewn mahogani gyda bwrdd a 4-8 cadair, uned wal a drysau patio yn arwain i’r ardd gefn.

Iwtiliti fawr gyda microdon, peiriant golchi a sychwr dillad ar wahân, toiled a drws cefn yn arwain i’r ardd.

Llawr Cyntaf

Pen y grisiau yn agored gyda chanhwyllyr grisial â 12 o oleuadau i’w addurno.

Prif ystafell wely gyda gwely maint king, suite mahogani cyflawn ac ystafell ymolchi en suite (toiled, basn, bath a chawod llaw).

Ail ystafell wely fawr gyda gwely dwbl, suite hufen a mynediad at ystafell ymolchi gyda bath/cawod.

Ystafell wely tri gyda gwely dwbl, dodrefn a mynediad i’r un ystafell ymolchi ag ystafell dau.

Ystafell wely pedwar gyda dau wely sengl a storfa yn y wal.

Gardd

Gerddi mawr iawn yn y blaen a’r cefn.

Yn y blaen ceir lawnt helaeth gyda giatiau dwbl a wal o’i hamgylch.

Lawnt helaeth arall yn y cefn gyda phatio. Wedi ei ffensio ar hyd y cefn gyda golygfeydd dros dir fferm. Lein ddillad, tap tu allan a dodrefn gardd. Darperir trampolîn mawr ar gais.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, tywelion dwylo a bath yn gynwysedig

Darperir cot ar gais, dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Gwres nwy canolog a thrydan yn gynwysedig

Rhodfa 60 troedfedd yn y blaen gyda lle i lawer o geir. Goleuadau addurniadol ar hyd y rhodfa.

Ffôn ar gyfer derbyn galwadau yn unig

Ni chaniateir anifeiliaid anwes nac ysmygu yn y llety.

Pwll nofio yn y parc carafanau gyferbyn (codir ffi am ei ddefnyddio).

Location

This large New Quay West Wales accommodation is located close to the village of Cross Inn and within walking distance (approx 200 yds) of the village pub and shop. There is also a swimming pool available in the adjacent caravan park (fee payable). The Blue Flag beach at New Quay is a 2 minute drive and you can also catch a boat to see the dolphins from here.

The picturesque seaside town of New Quay on the West Wales coastline is a delight to visit at any time of year. New Quay remains one of the favourite holiday destinations of thousands of people from Wales each year. For many families, taking holidays at New Quay is a tradition stretching back for generations. The pretty seaside village of Llangrannog is also close to this New Quay West Wales accomodiaton with a dry ski slope, horse riding, golf etc.

Cardigan Bay, which is dotted with pretty little resorts and stretches of spectacular Heritage Coastland, is home to bottlenose dolphins, porpoises and seals. The Georgian harbour town of Aberaeron lies 9 miles to the North. This architectural gem is full of interest. There's a Sea Aquarium, the famous Harbourmaster Restaurant and the National Trust's Llanerchaeron estate. Travel inland from Aberaeron to the Teifi Valley. A favourite with visitors is Cenarth Falls, a famous beauty spot. The National Trust cove at Cwmtydu is also just four miles away.

From Aberystwyth travel on the narrow-gauge Vale of Rheidol Railway to experience the waterfalls at Devil's Bridge or visit the ruins at Strata Florida Abbey, near Pontrhydfendigaid in the Cambrian mountains. Central for touring Wales and ideal for pursuits such as angling, sailing, birdwatching, cycling and walking.

Beaches

New Quay Beach expansive, sandy and well protected from the breeze, this blue flag beach (Harbour Beach) is very popular during the summer months. 2 miles

Cei Bach lovely beach, much quieter than New Quay beach. 2 miles

Water Sports

You can choose from dinghy sailing, yacht cruising, power boating, windsurfing and kayaking with both short sessions and longer courses suitable for all levels and abilities Cardigan Bay Watersports. 2 miles

Tresaith is set in a small sheltered sandy bay named after the River Saith which cascades as a waterfall over the cliffs to the beach. The beach has a slipway and is a popular sailing destination. An excellent beach for watersports - wide and sandy, but limited parking. 12 miles

Walking

The Ceredigion Coast Path links together a treasury of environmental, natural and heritage assets within one of the most scenic coastal areas of Wales: 2 miles

Fishing

There is superb fishing all around the New Quay area:

Sea Fishing - The harbour wall remains a popular venue for children. The area is also renowned as a UK bass hotspot. Boats available from the New Quay harbour, bookings taken on the quay. 2 miles

Coarse fishing -many lakes and river including Llanarth Coarse Fishery. 3 miles

Game fishing – River Teifi is one of the UK’s most famous Salmon rivers.

Golf

Cardigan Golf Club is a fine championship course measuring 6687 yards, Par 72, SSS 73. 21 miles

Cycling

The 34km (21 mile) Ystwyth Trail connects Aberystwyth, on the shore of Ceredigion's Bay, with Tregaron in the northern Teifi Valley. 18 miles

Pony Trekking

Horse riding is available in a few locations including Gilfach yr Halen Llwyncelyn. 4.8 miles