Ty'r Efail

New Quay, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Llety moethus i 8 o fewn pellter cerdded i dafarn, siop a phwll nofio. 2 filltir o draeth tywod Cei Newydd, 9 milltir o Aberaeron ac 18 milltir o Aberteifi ac Aberystwyth.

You can book this property from:

 • £1,020 per week
 • £146 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Ty gwyliau mawr moethus ar wahân gyda dwy ardd helaeth yn y blaen ac yn y cefn. O fewn pellter cerdded i dafarn, siop a phwll nofio a dwy filltir yn unig o draeth tywodlyd Cei Newydd sydd wedi derbyn gwobr Baner Las. Lleolir ar heol breswyl dawel a phreifat yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru, gyda golygfeydd eang gwych. Saif ar ymyl pentref Cross Inn, naw milltir o Aberaeron a deunaw milltir o Aberteifi ac Aberystwyth. Lleoliad cyfleus, yn ganolog i amrediad helaeth o atyniadau a gweithgareddau lleol.

Llawr Gwaelod

Mae gan y ty moethus hwn fynedfa fawr yn arwain i ben y grisiau mahogani lle ceir goleuadau cylch addurniadol.

Ceir llawr pren yn yr ystafell fyw fawr yn ogystal â lle tân marmor gyda lle tân trydan ag effaith glo. Teledu gyda sianeli am ddim a DVD.

Ail ystafell fyw fawr gyda soffa ledr foethus i dri a lle tân marmor. Teledu arall gyda sianeli am ddim.

Cegin gyflawn fawr iawn gyda 5 hob, popty trydan, oergell/rhewgell mewn cwpwrdd a golchwr llestri. Bwrdd cegin derw, chwech o gadeiriau a theledu gyda sianeli am ddim.

Ystafell fwyta ffurfiol mewn mahogani gyda bwrdd a 4-8 cadair, uned wal a drysau patio yn arwain i’r ardd gefn.

Iwtiliti fawr gyda microdon, peiriant golchi a sychwr dillad ar wahân, toiled a drws cefn yn arwain i’r ardd.

Llawr Cyntaf

Pen y grisiau yn agored gyda chanhwyllyr grisial â 12 o oleuadau i’w addurno.

Prif ystafell wely gyda gwely maint king, suite mahogani cyflawn ac ystafell ymolchi en suite (toiled, basn, bath a chawod llaw).

Ail ystafell wely fawr gyda gwely dwbl, suite hufen a mynediad at ystafell ymolchi gyda bath/cawod.

Ystafell wely tri gyda gwely dwbl, dodrefn a mynediad i’r un ystafell ymolchi ag ystafell dau.

Ystafell wely pedwar gyda dau wely sengl a storfa yn y wal.

Gardd

Gerddi mawr iawn yn y blaen a’r cefn.

Yn y blaen ceir lawnt helaeth gyda giatiau dwbl a wal o’i hamgylch.

Lawnt helaeth arall yn y cefn gyda phatio. Wedi ei ffensio ar hyd y cefn gyda golygfeydd dros dir fferm. Lein ddillad, tap tu allan a dodrefn gardd. Darperir trampolîn mawr ar gais.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, tywelion dwylo a bath yn gynwysedig

Darperir cot ar gais, dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Gwres nwy canolog a thrydan yn gynwysedig

Rhodfa 60 troedfedd yn y blaen gyda lle i lawer o geir. Goleuadau addurniadol ar hyd y rhodfa.

Ffôn ar gyfer derbyn galwadau yn unig

Ni chaniateir anifeiliaid anwes nac ysmygu yn y llety.

Pwll nofio yn y parc carafanau gyferbyn (codir ffi am ei ddefnyddio).

Location