Bwthyn y Binwydden (Pine)

Little Haven, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Llety hunan ddarpar ond taith gerdded fer o bentref bychan Little Haven sydd â thair tafarn a thraeth euraidd.

You can book this property from:

 • £353 per week
 • £50 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae'r llety hunan ddarpar hwn ond taith gerdded fer o bentref bychan Little Haven sydd â thair tafarn a thraeth euraidd. Mae Llwybr Arfordirol Sir Benfro, Llwybr Beicio Celtaidd a nifer o chwaraeon dwr heb fod ymhell, ac fe ellir hefyd ddysgu marchogaeth, mynd i ddringo neu abseilio ar y creigiau syfrdanol gerllaw, neu ymlacio a mwynhau gwyliau glan môr traddodiadol yn Little Haven. Mae yna hefyd nifer o atyniadau pob tywydd yn Sir Benfro yn cynnwys parciau antur, parc deinosor, parc bywyd gwyllt, parc trampolîn a llawer mwy i weld a gwneud. 

Llawr Gwaelod

Lolfa/Cegin - gyda'r holl offer yn cynnwys oergell/rhewgell maint llawn, peiriant golchi llestri, meicrodon, peiriannau golchi a sychu dillad.

Ystafell haul/bwyta - bwrdd a chadeiriau ar gyfer 6, yn edrych allan dros y lawnt gaeedig yn y cefn.

Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn.

Ystafell wely 1 - gwely maint king gyda chypyrddau dillad.

Ystafell wely 2 - gyda dau wely sengl.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 3 - ystafell mezzanine gyda dau wely sengl yn edrych i lawr ar y lolfa.

Tu Allan

Gardd gaeedig yn y cefn. Llwybr gerllaw yn arwain i lawr i'r pentref a'r traeth. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau - dewch â tywelion eich hun
 • Dewis da o lyfrau a gemau i blant      
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig    
 • Dim ysmygu   
 • Croesewir anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2 gi am £20 y ci). Noder y dylai'r cwn gael eu cadw ar dennyn ar y safle        
 • Lle parcio y tu blaen i'r llety ar gyfer 2 gar    

Darperir y canlynol ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau. Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur i bob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol   

Gwybodaeth ar gyfer yr Anabl a'r Llai Abl

 • Parcio rhwydd ar raean ac yna pedair step i mewn i'r llety     
 • Ystafell twin ar y llawr gwaelod, ond mae'r ystafell king i lawr tair step  
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod  
 • Croesewir cwn tywys  

Location