Plas y Deri

Cardigan, Pembrokeshire West Wales

 • This property can be found on Niche Retreats

You can book this property from:

 • £4,750 per week
 • £679 per night
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r llyn

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 9 o welyau king/super-king
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 7 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Preferred changeover day: Friday
 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9am

Location