Ffermdy'r Waun

Tywyn, North Wales Snowdonia

 • 5 Star Gold
 • Llety hyfryd i 10 ger Tywyn - perffaith ar gyfer teulu neu griw o ffrindiau. Golygfeydd godidog dros Ddyffryn Dysynni tua’r mor a Bae Ceredigion.

You can book this property from:

 • £1,064 per week
 • £152 per night
 • 5 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 4 o welyau sengl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Clyd, cynnes a chroesawgar, mae’r llety hwn ger Tywyn yn berffaith ar gyfer teuluoedd neu griw o ffrindiau. Mae Ffermdy’r Waun yn ffermdy carreg, newydd ei adnewyddu, ond heb golli dim o’i gymeriad gwreiddiol ac mae’r bwthyn Cymreig hwn yn mwynhau golygfeydd godidog dros Ddyffryn Dysynni tua’r mor a Bae Ceredigion. Wedi ei osod yng ngogoniant Parc Cenedlaethol Eryri a dim ond tair milltir o’r traeth agosaf, mae’n leoliad cwbwl heddychlon sy’n codi’r ysbryd ac yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau hamddenol yng nghefn gwlad Gogledd Cymru.

Llawr Gwaelod

Mae gan y llety hyfryd hwn yn Nhywyn system wresogi o dan y llawr drwy holl ystafelloedd y llawr gwaelod.

Cegin fodern ar gynllun agored gyda system wresogi o dan y llawr. Canolbwynt yr ystafell yw’r lle tan gwreiddiol gyda’r popty bara a’r twll cannwyll gwreiddiol, gyda stof llosgi coed gyfoes. Soffa gyfforddus a bwrdd bwyta gyda lle i 10 o westeion.

Mae gan y gegin yr holl gyfarpar angenrheidiol; oergell fawr a rhewgell, stof drydan, hob anwythol (induction) a bar brecwast. Mae’r pantri gwreiddiol drws nesaf i’r gegin gyda slabiau llechi, shilffoedd a microdon.

Yn arwain o’r cyntedd mae’r ystafell fyw ar wahan gyda soffa gornel ledr fawr ateleru gyda sgrin fflat. Yn ganolog i’r ystafell hon hefyd mae lle tan cerrig a stof llosgi coed groesawgar arall.

Mae gan Ffermdy’r Waun ystafell iwtiliti ei hun drws nesaf gyda chawod, toiled, peiriant golchi a sychwr dillad – delfrydol ar gyfer cadw’r esgidiau neu’r beiciau mwdlyd!

Fyny grisiau

Ystafell wely 1 – ystafell wely en-suite gyda gwely dwbl derw, cwpwrdd dillad a chist ddroriau. Golygfeydd hyfryd o’r caeau cyfagos. Ystafell gawod en-suite fawr.

Ystafell wely 2 a gwely bync, cwpwrdd dillad mawr yn y wal a golygfeydd hyfryd dros y ardd.

Lleolir ystafell ymolchi deuluol yn ganolog i fyny’r grisiau gyda bath a chawod.

Ystafell wely 3 – y prif ganolbwynt i fyny’r grisiau yw’r bont dderw sy’n arwain i’r ystafell wely twin hon. Golygfeydd dros dir fferm bendigedig.

Ystafell wely 4 – ystafell wely en-suite gyda gwely dwbl, lle tan carreg gwreiddiol a golygfeydd dros Ddyffryn Dysynni draw at Fae Ceredigion. Ystafell gawod en-suite.

Ystafell wely 5 – ail ystafell wely twin gyda chwpwrdd dillad mawr yn y wal. Golygfeydd o’r ardd.

Gardd

Lawnt fawr gyda golygfeydd gwefreiddiol tua’r arfordir ar y gorwel. Gyda’i holl ystafelloedd hyfryd Mae’r llety hwn yn Nhywyn yn cynnig lleoliad gwych am aduniad teuluol.

Mae ganddo hefyd ei ardal batio ei hun gyda chyfleusterau barbeciw a bwrdd picnic er mwyn gallu eistedd yn ol, ymlacio a mwynhau harddwch yr ardal o’ch cwmpas.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Bydd pecyn croesawu yn eich disgwyl wrth i chi gyrraedd, gyda chacen gartref, llefrith, bara ffres, wyau, te Cymreig a choffi. Darperir yn ogystal wybodaeth am yr ardal gyfagos.
 • Darperir dillad gwely, tywelion bath a llaw a dau sychwr gwallt.
 • Trydan, gwres a choed tan yn gynwysedig.
 • Darperir cot, cadair uchel a giat ar gyfer y grisiau ar gais. Dewch a’ch dillad gwlau eich hunain ar gyfer y cod os gwelwch yn dda.
 • Ni chaniateir ysmygu nac anifeiliaid anwes tu mewn i’r bwthyn.
 • Digonedd onle parcio ar gael.
 • Cyfleusterau glanhau beiciau ar gael yn ogystal a storfa ddiogel i’w cadw dan glo os oes angen.
 • Mae’r perchnogion yn gwneud eu byrgers cig oen Cymreig eu hunain, ac mae croeso i chi eu blasu.

Location

Surrounded by farmland, this stunning Tywyn accommodation enjoys magnificent views over the Dysynni Valley towards Cardigan Bay. One of only two semi-detached holiday cottages on site, Ffermdy’r Waun offers a peaceful setting with no passing traffic. A perfect base to enjoy local attractions, rambling, hiking and biking, with good links to public footpaths. A warm Welsh welcome (“Croeso”) awaits.

The village of Bryncrug (2 miles) offers a village shop and a local pub at the Peniarth Arms. Tywyn (5 miles) offers a wide range of amenities, including shops and a supermarket, a newly refurbished cinema and train station, crazy golf and leisure centre with indoor pool. Recommended restaurants in town include Walkers fish and chips restaurant, Proper Gander and Salt Marsh Kitchen.

Highly recommended restaurants in the area include Sea Breeze on the sea front in Aberdyfi (9 miles), George III overlooking the Mawddach Estuary in Penmaenpool (14 miles) and Glan yr Afon in Pennal (15 miles). There is also a good Indian restaurant in Fairbourne (8 miles).

Your Tywyn accommodation offers a great range of days out for all the family, including steam train rides on the Talyllyn railway, a stunning circular walk to the historic Castell y Bere castle and an underground adventure at King Arthur’s Labyrinth. You also have world renowned attractions such as Coed y Brenin Mountain Biking centre and Go Ape, Harlech Castle’s World Heritage Site and Portmeirion. To the south of Tywyn is the harbour village of Aberdyfi with a lovely sandy beach, sand dunes, cafes, quaint little shops and the famous golf links course. In this quiet corner of Snowdonia National Park you’ll find natural beauty whatever time of year you choose to stay at Ffermdy’r Waun.
Walking

 • Footpath from the doorstep through scenic farmland
 • Wales Coast Path – from Rhoslefain (2 miles), head north towards Fairbourne or south to Tywyn and then along 4 miles of golden sand to Aberdyfi.
 • Dolgoch Falls Walk – a short walk to a series of waterfalls which cascade down a rocky wooded ravine in the mountainside into a deep pool below. 5 miles
 • 12 mile, spectacular circular walk that incorporates a visit to Castell y Bere (a 13th-century Welsh castle) and Craig yr Aderyn, a dramatic scenic feature and a wonderful viewpoint. 9 miles
 • Cadair Idris (2,930 feet mountain walk) – one route starting from Llanfihangel-y-Pennant (9 miles) and climbs steadily on the southern section of the pony path. 10 miles to summit – graded moderate/hard.
 • Mawddach Trial, which follows the course of the disused estuary railway from Morfa Mawddach to Dolgellau or Barmouth - one of the most enchanting gentle walks, or bike rides anywhere. 9 miles from your Tywyn accommodation

Cycling

 • The country lanes starting from the doorstep are perfect for cycling. Bike hire available at Llanegryn. 0.6 mile
 • Mawddach Trail (see above). 9 miles
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 21 miles

Beaches

 • Private access to a beach with rock pools to keep the children entertained for hours. 3 miles
 • Tywyn Beach - sandy beach along with a promenade and paddling pool. 5 miles
 • Fairbourne Beach – two mile stretch of golden sand on low tide. 8 miles
 • Aberdyfi Beach - long sandy beach - perfect for a family holiday. 9 miles

Horse riding

 • Bwlchgwyn Pony Trekking Centre, Fairbourne - suitable for anyone over 4yrs. 8 miles

Fishing

 • Surrounded by sea, rivers and lakes, this is one of the best all round angling locations available. Try your hand at some shore fishing in Tywyn and Aberdyfi (4 and 9 miles) lake fishing in Tal-y-llyn (10 miles) or river fishing on the Dysynni (1 mile). Read more about fishing in the Tywyn and Aberdyfi area.

Water sports

 • Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 9 miles

Golf

 • Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 9 miles