Ffermdy'r Waun

Tywyn, North Wales Snowdonia

 • 5 Star Gold
 • Llety hyfryd i 10 ger Tywyn - perffaith ar gyfer teulu neu griw o ffrindiau. Golygfeydd godidog dros Ddyffryn Dysynni tua’r mor a Bae Ceredigion.

You can book this property from:

 • £931 per week
 • £133 per night
 • 5 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 4 o welyau sengl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Clyd, cynnes a chroesawgar, mae’r llety hwn ger Tywyn yn berffaith ar gyfer teuluoedd neu griw o ffrindiau. Mae Ffermdy’r Waun yn ffermdy carreg, newydd ei adnewyddu, ond heb golli dim o’i gymeriad gwreiddiol ac mae’r bwthyn Cymreig hwn yn mwynhau golygfeydd godidog dros Ddyffryn Dysynni tua’r mor a Bae Ceredigion. Wedi ei osod yng ngogoniant Parc Cenedlaethol Eryri a dim ond tair milltir o’r traeth agosaf, mae’n leoliad cwbwl heddychlon sy’n codi’r ysbryd ac yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau hamddenol yng nghefn gwlad Gogledd Cymru.

Llawr Gwaelod

Mae gan y llety hyfryd hwn yn Nhywyn system wresogi o dan y llawr drwy holl ystafelloedd y llawr gwaelod.

Cegin fodern ar gynllun agored gyda system wresogi o dan y llawr. Canolbwynt yr ystafell yw’r lle tan gwreiddiol gyda’r popty bara a’r twll cannwyll gwreiddiol, gyda stof llosgi coed gyfoes. Soffa gyfforddus a bwrdd bwyta gyda lle i 10 o westeion.

Mae gan y gegin yr holl gyfarpar angenrheidiol; oergell fawr a rhewgell, stof drydan, hob anwythol (induction) a bar brecwast. Mae’r pantri gwreiddiol drws nesaf i’r gegin gyda slabiau llechi, shilffoedd a microdon.

Yn arwain o’r cyntedd mae’r ystafell fyw ar wahan gyda soffa gornel ledr fawr ateleru gyda sgrin fflat. Yn ganolog i’r ystafell hon hefyd mae lle tan cerrig a stof llosgi coed groesawgar arall.

Mae gan Ffermdy’r Waun ystafell iwtiliti ei hun drws nesaf gyda chawod, toiled, peiriant golchi a sychwr dillad – delfrydol ar gyfer cadw’r esgidiau neu’r beiciau mwdlyd!

Fyny grisiau

Ystafell wely 1 – ystafell wely en-suite gyda gwely dwbl derw, cwpwrdd dillad a chist ddroriau. Golygfeydd hyfryd o’r caeau cyfagos. Ystafell gawod en-suite fawr.

Ystafell wely 2 a gwely bync, cwpwrdd dillad mawr yn y wal a golygfeydd hyfryd dros y ardd.

Lleolir ystafell ymolchi deuluol yn ganolog i fyny’r grisiau gyda bath a chawod.

Ystafell wely 3 – y prif ganolbwynt i fyny’r grisiau yw’r bont dderw sy’n arwain i’r ystafell wely twin hon. Golygfeydd dros dir fferm bendigedig.

Ystafell wely 4 – ystafell wely en-suite gyda gwely dwbl, lle tan carreg gwreiddiol a golygfeydd dros Ddyffryn Dysynni draw at Fae Ceredigion. Ystafell gawod en-suite.

Ystafell wely 5 – ail ystafell wely twin gyda chwpwrdd dillad mawr yn y wal. Golygfeydd o’r ardd.

Gardd

Lawnt fawr gyda golygfeydd gwefreiddiol tua’r arfordir ar y gorwel. Gyda’i holl ystafelloedd hyfryd Mae’r llety hwn yn Nhywyn yn cynnig lleoliad gwych am aduniad teuluol.

Mae ganddo hefyd ei ardal batio ei hun gyda chyfleusterau barbeciw a bwrdd picnic er mwyn gallu eistedd yn ol, ymlacio a mwynhau harddwch yr ardal o’ch cwmpas.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Bydd pecyn croesawu yn eich disgwyl wrth i chi gyrraedd, gyda chacen gartref, llefrith, bara ffres, wyau, te Cymreig a choffi. Darperir yn ogystal wybodaeth am yr ardal gyfagos.
 • Darperir dillad gwely, tywelion bath a llaw a dau sychwr gwallt.
 • Trydan, gwres a choed tan yn gynwysedig.
 • Darperir cot, cadair uchel a giat ar gyfer y grisiau ar gais. Dewch a’ch dillad gwlau eich hunain ar gyfer y cod os gwelwch yn dda.
 • Ni chaniateir ysmygu nac anifeiliaid anwes tu mewn i’r bwthyn.
 • Digonedd onle parcio ar gael.
 • Cyfleusterau glanhau beiciau ar gael yn ogystal a storfa ddiogel i’w cadw dan glo os oes angen.
 • Mae’r perchnogion yn gwneud eu byrgers cig oen Cymreig eu hunain, ac mae croeso i chi eu blasu.

Location