Becws Clyd

Trawsfynydd, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Mae'r llety hwn i gyplau yn Eryri yn cynnig lleoliad gwych a chanolog i archwilio'r Parc Cenedlaethol. Mae’r atyniadau a'r gweithgareddau lleol yn ddi-ben-draw.

You can book this property from:

 • £490 per week
 • £70 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Hyfryd a rhamantus, mae’r llety hwn i ddau yn Nhrawsfynydd yn cynnig lleoliad gwych a chanolog i archwilio Parc Cenedlaethol Eryri. Un tro’n darparu bara ffres i’r pentref i gyd, mae’r hen fecws hwn bellach yn darparu encil modern a steilus i gyplau, gyda digon o foethusrwydd tu mewn. Mae’r atyniadau a’r gweithgareddau lleol yn ddi-ben-draw.

Ar gyfer dyddiau ymlaciol mae gennych drenau stem, ogofau llechi, cestyll, gerddi, nifer o lwybrau cerdded, caffis a threfi bach hyfryd. Ar gyfer y rhai mwy anturus, mae zip wire hiraf a’r trampolin tanddaearol mwyaf yn Ewrop, canolfannau beicio mynydd byd enwog a llawer mwy.

Llawr Gwaelod

Mae’r ystafell fyw hon ar gynllwyn agored yn cynnig soffa foethus sy’n gorwedd yn ôl gyda dodrefn modern a theledu sgrin fflat. To uchel cromennog.

Cegin fodern gydag oergell/adran rewgell, peiriant golchi llestri, hob/popty a nifer o offer eraill.

Ystafell wely dwbl sy’n steilus a rhamantus gyda dodrefn a digon o le storio. To uchel cromennog.

En-suite modern gyda chawod bwer drydan, basn ymolchi a thoiled, a drych sy’n cael ei oleuo gyda sensor.

Gardd

Mae’r ardal batio yn y llety hwn yn Nhrawsfynydd yn dal yr haul. Dodrefn gardd gyfforddus i chi fwynhau ac ymlacio wedi archwilio’r cefn gwlad o’ch amgylch a’r gweithgareddau awyr agored amrywiol. Darperir cyfleusterau barbeciw.

Sied y gellir ei chloi er mwyn storio beics ayyb yn yr ardd.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso wrth i chi gyrraedd. Mae hyn yn cynnwys llefrith, te, coffi, bisgedi a rhai hanfodion coginio e.e. olew, oxo, sôs brown a choch). Potel o unai gwyn neu rose pefriog, coch, gwin coch, gwyn neu rose. Cacen siocled neu fara brith. Os yn bosib a ferwch ddweud eich ffafriaeth gyda’r ddau os gwelwch yn dda.
 • Darperir lleiniau gwely, tyweli bath a dwylo ac un sychwr gwallt
 • Gwres a thrydan yn gynwysiedig
 • Wifi ar gael
 • Gwasanaeth golchi ar gael
 • Dim anifeiliaid nac ysmygu’r tu mewn
 • Digon o lefydd parcio oddi ar y ffordd wrth y bwthyn

Location